Εμπορικά κέντρα – Κτίρια γραφείων

Η Delta Engineering Α.Ε. – Σύμβουλοι Μηχανικοί, δραστηριοποιούμενη στη μελέτη, αδειοδότηση και επίβλεψη ειδικών κτιρίων και επαγγελματικών χώρων, αναλαμβάνει μεταξύ άλλων πολυκαταστήματα, εμπορικά κέντρα και κτίρια γραφείων.

Πέραν της εξειδίκευσης στο λεπτομερή σχεδιασμό των κτιριακών εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντος χώρου καταστημάτων και υπεραγορών σε εντός και εκτός σχεδίου περιοχές, οι μελετητές της Delta Engineering Α.Ε. – Σύμβουλοι Μηχανικοί έχουν αντίστοιχη εμπειρία στο λειτουργικό σχεδιασμό εμπορικών κέντρων και σύνθετων κτιρίων που φιλοξενούν χρήσεις παροχής υπηρεσιών.

Η σύνταξη των μελετών αποτυπώνει τη βέλτιστη οργάνωση του χώρου, την εξασφάλιση της προσβασιμότητας για κάθε ομάδα πληθυσμού, τη σαφήνεια στο επίπεδο προβολής των επί μέρους χώρων, σε συνδυασμό με την επιλογή των κατάλληλων υλικών και μορφών, ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη λειτουργικότητα, εμπορικότητα και αισθητική των εγκαταστάσεων.

Το επίπεδο των μελετών δε διασφαλίζει απλώς ένα υψηλό επίπεδο αισθητικής αλλά εγγυάται τη χορήγηση παρεκκλίσεων στις εκτός σχεδίου περιοχές αλλά επεκτείνεται στη σύνταξη μελετών εφαρμογής, κατασκευαστικών σχεδίων, τευχών τεχνικών προδιαγραφών, δημοπράτησης και προϋπολογισμών καθώς και την επιλογή υλικών.

Στον τομέα της επίβλεψης, η ομάδα των μηχανικών της Delta Engineering Α.Ε. – Σύμβουλοι Μηχανικοί απαρτίζεται από έμπειρα στελέχη στη διαχείριση σύνθετων κτιριακών έργων που εγγυώνται αφενός την άρτια και έντεχνη κατασκευή και αφετέρου την έγκαιρη και πλήρη ενημέρωση του κύριου του έργου.

Τέλος, κατ’ αναλογία με την εφαρμογή των αρχών του βιοκλιματικού ή ενεργειακού σχεδιασμού σε κάθε είδους κτίριο, η Delta Engineering Α.Ε. – Σύμβουλοι Μηχανικοί σε συνεργασία με εξειδικευμένους μηχανικούς του ομίλου αναλαμβάνουν τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων κτιρίων ή τη μελέτη νέων, υπολογίζοντας το ενεργειακό τους αποτύπωμα, σύμφωνα με διεθνή πρότυπα (LEED, BREEAM, DGNB).

  • Σχεδιασμός και αδειοδότηση πολυκαταστημάτων και εμπορικών κέντρων.
  • Τεχνογνωσία και μεγάλη εμπειρία στην σύνταξη μελετών εφαρμογής.
  • Βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα στο συντομότερο χρόνο με τη μέγιστη ποιότητα της προσφερόμενης υπηρεσίας.
  • Project management και επίβλεψη κατασκευής από εξειδικευμένο κλιμάκιο μηχανικών.
  • Συνδυασμός λειτουργικότητας, εμπορικότητας και αισθητικής στο σχεδιασμό.