Πρατήρια υγρών και αέριων καυσίμων

Η Delta Engineering Α.Ε. – Σύμβουλοι Μηχανικοί, δραστηριοποιούμενη επί σειρά ετών στον τομέα των εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων, έχει αναπτύξει σταθερές σχέσεις συνεργασίας με όλες τις εταιρείες πετρελαιοειδών.

Η μακρόχρονη εμπειρία των μηχανικών της εταιρείας στη μελέτη, αδειοδότηση και επίβλεψη και η λεπτομερής γνώση της νομοθεσίας αποτυπώνεται στην ανάληψη σύνθετων έργων και έργων ειδικών προδιαγραφών, όπως οι Σταθμοί Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ) και οι Σταθμοί Ανεφοδιασμού Σκαφών εντός Λιμένων.

Τα πρατήρια ενέργειας, όπως τείνουν να μετεξελιχθούν τα πρατήρια υγρών καυσίμων, προσθέτουν στις προσφερόμενες υπηρεσίες τους την παροχή υγραερίου (LPG) και φυσικού αερίου (CNG). Στο πλαίσιο αυτό, η Delta Engineering Α.Ε. – Σύμβουλοι Μηχανικοί έχει αναλάβει και διεκπεραιώσει επιτυχώς την αδειοδότηση της προσθήκης δεξαμενών υγραερίου (LPG) σε περισσότερα από 50 υφιστάμενα πρατήρια.

Η Delta Engineering Α.Ε. – Σύμβουλοι Μηχανικοί ανέλαβε και διεκπεραίωσε με επιτυχία τη μελέτη, αδειοδότηση και επίβλεψη του πρώτου πρατηρίου φυσικού αερίου (CNG) στην Ελλάδα, στην περιοχή της Ανατολικής Θεσσαλονίκης, και εν συνεχεία στο Βόλο, τη Λαμία και τη Δυτική Θεσσαλονίκη.

Η εταιρεία βρίσκεται δίπλα σε κάθε ιδιοκτήτη ή διαχειριστή πρατηρίου για την ανέγερση, την τακτοποίηση ή τον εκσυγχρονισμό των κτιριακών του εγκαταστάσεων και υποδομών. Η τεχνογνωσία της εταιρείας σε συνδυασμό με την εμπορική διαχείριση και πρίσμα επιτυγχάνουν το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα από το επίπεδο σχεδιασμού της γενικής διάταξης (layout) μέχρι την τελική εφαρμογή της βέλτιστης, τεχνικά άρτιας και οικονομικής λύσης.

Πέραν της μελέτης και αδειοδότησης, οι μηχανικοί της Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί, πλήρως καταρτισμένοι και έμπειροι, υποστηρίζουν τη διαδικασία κατασκευής τηρώντας ειδικές δεσμεύσεις, υψηλό επίπεδο ασφάλειας και αυστηρά χρονοδιαγράμματα. Από τη χάραξη μέχρι τη διαδικασία του τελικού ελέγχου και της σύνδεσης με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας, η Delta Engineering Α.Ε. – Σύμβουλοι Μηχανικοί απαριθμεί την εξυπηρέτηση 200 πρατηρίων, μεταξύ των οποίων τα περισσότερα πρατήρια υγραερίου (LPG) που εγκαταστάθηκαν στη Βόρειο Ελλάδα.

Επιπλέον, η Delta Engineering Α.Ε. – Σύμβουλοι Μηχανικοί αναλαμβάνει με συνέπεια και αποτελεσματικότητα τη διαδικασία τακτοποίησης αυθαίρετων κατασκευών, με γνώμονα την ταχύτερη και την οικονομικότερη λύση για κάθε επιχείρηση.

  • Αδειοδότηση του πρώτου πρατηρίου φυσικού αερίου (CNG) στην Ελλάδα.
  • Συνεργασία με τις μεγαλύτερες εταιρείες πετρελαιοειδών.
  • Μεγάλη εμπειρία στο σχεδιασμό, τη μελέτη και την επίβλεψη πρατήριων υγρών και αερίων καυσίμων.
  • Μελέτη, αδειοδότηση και επίβλεψη περισσότερων από 200 πρατηρίων.
  • Τακτοποίηση αυθαιρέτων κατασκευών σε περισσότερα από 150 πρατήρια.
  • Βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα στο συντομότερο χρόνο με τη μέγιστη ποιότητα της προσφερόμενης υπηρεσίας.
  • Μελέτη και επίβλεψη για προσθήκη δεξαμενών υγραερίου σε περισσότερα από πενήντα πρατήρια.