Τακτοποίηση αυθαιρέτων κατασκευών

H Delta Engineering Α.Ε. – Σύμβουλοι Μηχανικοί αναλαμβάνει την τακτοποίηση αυθαιρέτων κατασκευών και χρήσεων κάθε ιδιοκτησίας.

  • Άμεση και λεπτομερής αποτύπωση του ακινήτου από εξειδικευμένο κλιμάκιο μηχανικών.
  • Αξιοποίηση Νομοθεσίας  για την εύρεση της οικονομικότερης  λύσης  για απομείωση των προστίμων και στη συνέχεια υπολογισμός του ειδικού προστίμου.
  • Ενημέρωση του πελάτη με αναλυτική τεχνική έκθεση σχετικά με τις αυθαίρετες κατασκευές, το ύψος του παράβολου και του ειδικού προστίμου καθώς και τις δυνατότητες αποπληρωμής.

 

  • Εκπόνηση μελετών – σχεδίων για ανάρτηση στο ηλεκτρονικό σύστημα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ).
  • Εκπόνηση Δελτίου Δομικής Τρωτότητας Αυθαιρέτου.
  • Παράδοση στον πελάτη πλήρους φακέλου με όλα τα στοιχεία των φύλλων καταγραφής και της δήλωσης.

Έχοντας μελετήσει περισσότερα από 1.200 σύνθετα έργα που χρήζουν τακτοποίησης και έχοντας διεκπεραιώσει την ολοκληρωμένη ένταξή τους στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΤΕΕ, διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία δίνοντας έμφαση στην επαγγελματική στέγη. Αξιοποιώντας πλήρως τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις, η εταιρεία έχει προβεί σε πλήθος νομιμοποιήσεων μειώνοντας σημαντικά τα καταβαλλόμενα πρόστιμα για τους ιδιοκτήτες τους