Νέα παράταση ισχύος οικοδομικών αδειών και δυνατότητας κτιριακής επέκτασης  

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας έθεσε σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου με τίτλο: «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, των περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων και την προστασία του περιβάλλοντος, επείγουσες δασικές, χωροταξικές και πολεοδομικές διατάξεις, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και ζητήματα κυκλικής οικονομίας».

Μεταξύ των προτεινόμενων διατάξεων που περιλαμβάνουν πλήθος επί μέρους ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση ενεργειακών, χωροταξικών, πολεοδομικών και περιβαλλοντικών θεμάτων, έχουν συμπεριληφθεί και ρυθμίσεις που αφορούν στην παράταση ισχύος οικοδομικών αδειών, καθώς και στην παράταση προθεσμίας εκσυγχρονισμού και επέκτασης κτιρίων και εγκαταστάσεων.

Ουσιαστικά, η παράταση μέχρι 31.12.2024 αφορά στο σύνολο των οικοδομικών αδειών και αναθεωρήσεων τους που είτε δεν είχαν λήξει την 01 Μαρτίου 2011, είτε εκδόθηκαν μετά την ημερομηνία αυτή έως και 30 Δεκεμβρίου 2020.

Πιο αναλυτικά το περιεχόμενο του άρθρου 55 στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο αφορά σε παράταση προθεσμίας εκσυγχρονισμού και επέκτασης κτιρίων και εγκαταστάσεων τα οποία αφενός «βρίσκονται σε περιοχές όπου τροποποιήθηκαν οι γενικές ή ειδικές πολεοδομικές διατάξεις ή οι κανονισμοί που ισχύουν σε περιοχές εγκεκριμένων σχεδίων πόλεως ή σε οικισμούς γενικά ή σε εκτός σχεδίου περιοχές», αλλά αποτελούν «νομίμως υφιστάμενες χρήσεις κτιρίων ή εγκαταστάσεων, οι οποίες διατηρούνται, καθώς και σε χρήσεις, οι οποίες προβλέπονται από οικοδομικές άδειες που εκδόθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 26 της τροποποίησης του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού (Ν2831/2000).»

Η παραπάνω προθεσμία επεκτείνεται έως  31.12.2023.

Σε αυτό το διάστημα επιτρέπεται «ο εκσυγχρονισμός και η κτιριακή επέκταση των παραπάνω κατηγοριών κτιρίων και εγκαταστάσεων, με τους όρους δόμησης που ίσχυαν κατά τον χρόνο έγκρισης της παρέκκλισης, μετά από έγκριση του αρμόδιου για τη λειτουργικότητα φορέα, καθώς και εργασίες συντήρησης, επισκευής, ενεργειακής αναβάθμισης και διαρρυθμίσεων των κτιρίων, που αποσκοπούν στη βελτίωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον, τη λειτουργική τους αναβάθμιση, την ασφάλεια και την υγιεινή των διαβιούντων και εργαζομένων σε αυτά. Η επέκταση σε όμορο ακίνητο του ίδιου ιδιοκτήτη, επιτρέπεται μόνο υπό την προϋπόθεση, ότι το όμορο ακίνητο αποκτήθηκε μέχρι τις 30.09.2021»

Τα έμπειρα σε ζητήματα αδειοδοτήσεων στελέχη της «Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί», μέλους του Ομίλου «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», παρακολουθώντας ανελλιπώς το θεσμικό πλαίσιο που αφορά στον κτιριακό κλάδο και σε συνέχεια των μεταβολών που σημειώνονται σε αυτόν και ενδέχεται να επηρεάζει τα ακίνητα ιδιοκτησίας σας είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία και διευκρίνιση προκειμένου να αναλάβουν κάθε σχετική με το αντικείμενο εργασία και να επιτύχουν την άμεση διεκπεραίωση των διαδικασιών για την εξασφάλιση της εκάστοτε ιδιοκτησίας.

Συντάκτης: Κωνσταντίνος Παντελίδης | Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ., M.B.A. | Τμήμα Αδειοδοτήσεων Τεχνικών Έργων

Πηγή φώτο: cityofturlock.org