Καταστήματα εμπορίας τροφίμων

Η Delta Engineering Α.Ε. – Σύμβουλοι Μηχανικοί, η οποία δραστηριοποιείται στη μελέτη, αδειοδότηση και επίβλεψη ειδικών κτιρίων και επαγγελματικών χώρων, εξειδικεύεται στη μελέτη καταστημάτων εμπορίας τροφίμων και υπεραγορών.

Έμπειροι μηχανικοί συστήνουν την ομάδα μελετών και επιβλέψεων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, η οποία εξειδικεύεται στο λεπτομερή σχεδιασμό των κτιριακών εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντος χώρου καταστημάτων και υπεραγορών σε εντός και εκτός σχεδίου περιοχές, διαμορφώνοντας ή/και τηρώντας κατασκευαστικά πρότυπα των εταιρειών εμπορίας τροφίμων και ποτών, αναδεικνύοντας την εταιρική τους ταυτότητα και διασφαλίζοντας την άρτια εφαρμογή των μελετών κατά τη διάρκεια της κατασκευής.

Το επίπεδο των μελετών δε διασφαλίζει απλώς την έγκαιρη αδειοδότηση και χορήγηση απαιτούμενων παρεκκλίσεων στις εκτός σχεδίου περιοχές, αλλά επεκτείνεται στη σύνταξη μελετών εφαρμογής, κατασκευαστικών σχεδίων, τευχών τεχνικών προδιαγραφών, δημοπράτησης και προϋπολογισμών.

Στο πλαίσιο αυτό, έχουν αναπτυχθεί σταθερές συνεργασίες και σχέσεις εμπιστοσύνης με τους μεγαλύτερους ομίλους και εταιρείες εμπορίας τροφίμων και ποτών και έχουν μελετηθεί, αδειοδοτηθεί και επιβλεφθεί περισσότερα από 250 καταστήματα και υπεραγορές στο σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας. Παράλληλα, έχουν ενταχθεί στις ρυθμίσεις των νόμων περί αυθαίρετων κατασκευών περισσότερα από 300 καταστήματα.

Στον τομέα της επίβλεψης, η ομάδα των μηχανικών της Delta Engineering Α.Ε. – Σύμβουλοι Μηχανικοί απαρτίζεται από έμπειρα στελέχη στη διαχείριση σύνθετων κτιριακών έργων που εγγυώνται αφενός την άρτια και έντεχνη κατασκευή και αφετέρου την έγκαιρη και πλήρη ενημέρωση του κύριου του έργου.

Τέλος, κατ’ αναλογία με την εφαρμογή των αρχών του βιοκλιματικού ή ενεργειακού σχεδιασμού σε κάθε είδους κτίριο, η Delta Engineering Α.Ε. – Σύμβουλοι Μηχανικοί σε συνεργασία με εξειδικευμένους μηχανικούς του ομίλου αναλαμβάνουν τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων κτιρίων ή τη μελέτη νέων, υπολογίζοντας το ενεργειακό τους αποτύπωμα, σύμφωνα με διεθνή πρότυπα (LEED, BREEAM, DGNB).

  • Συνεργασία με τις μεγαλύτερες εταιρείες εμπορίας τροφίμων.
  • Σχεδιασμός και αδειοδότηση περισσότερων από 250 καταστημάτων.
  • Τεχνογνωσία και μεγάλη εμπειρία στη σύνταξη μελετών εφαρμογής και σύμφωνα με την εταιρική ταυτότητα.
  • Τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών σε περισσότερα από 300 υφιστάμενα καταστήματα.
  • Βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα στο συντομότερο χρόνο με τη μέγιστη ποιότητα της προσφερόμενης υπηρεσίας.
  • Project management και επίβλεψη κατασκευής από εξειδικευμένο κλιμάκιο μηχανικών.
  • Σταθερή συνεργασία στη διάρκεια των ετών με τους μεγαλύτερους ομίλους που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα στον τομέα του εμπορίου τροφίμων.