Μονάδες μεταποίησης – Βιομηχανίες

Η Delta Engineering Α.Ε. – Σύμβουλοι Μηχανικοί διαθέτει πολυετή εμπειρία στη μελέτη, αδειοδότηση και επίβλεψη βιομηχανικών εγκαταστάσεων χαμηλής, μέσης και υψηλής όχλησης, σε περιοχές εντός και εκτός σχεδίου.

Το υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας των στελεχών της εταιρείας αποτυπώνεται τόσο στο σχεδιασμό εγκαταστάσεων οι οποίες χαρακτηρίζονται από την υψηλή ποιότητα και το συνδυασμό λειτουργικότητας και αισθητικής, όσο και στη λεπτομερή και εις βάθος γνώση της νομοθεσίας.

Οι ομάδες εργασίας που αναλαμβάνουν το σχεδιασμό, τη διεκπεραίωση αδειοδότησης και την επίβλεψη των βιομηχανικών εγκαταστάσεων εντάσσονται σε ειδικό τμήμα της εταιρείας και έχουν πλήρη γνώση του συνόλου των διατάξεων που ισχύουν και εφαρμόζονται για τις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις, είτε αυτές χωροθετούνται σε οργανωμένους υποδοχείς (βιομηχανικές περιοχές ή βιομηχανικά πάρκα με συγκεκριμένη ρυμοτομία και όρους δόμησης) είτε στην εκτός σχεδίου περιοχή. Παράλληλα, γνωρίζουν πλήρως και εφαρμόζουν το σύνολο των κατασκευαστικών απαιτήσεων των κτιρίων και του περιβάλλοντος χώρου αυτών.

Η Delta Engineering Α.Ε. – Σύμβουλοι Μηχανικοί έχει αναλάβει και διεκπεραιώσει επιτυχώς πολυάριθμες υπηρεσίες/ενέργειες για τις περισσότερες βιομηχανικές εγκαταστάσεις της Βορείου Ελλάδος. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται η αξιολόγηση υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων, η τακτοποίηση ή νομιμοποίηση αυθαίρετων κατασκευών, η αδειοδότηση ανέγερσης νέων ή προσθήκης κατ’ επέκταση υφιστάμενων βιομηχανιών, η χορήγηση παρέκκλισης για αύξηση των επιτρεπόμενων όρων δόμησης, η σύνταξη μελετών εφαρμογής, η επίβλεψη κατασκευής και η ολοκληρωμένη διαχείριση του έργου (project management).

Η μακρόχρονη εμπειρία στην αδειοδότηση βιομηχανικών εγκαταστάσεων καθιστά τη Delta Engineering Α.Ε. – Σύμβουλοι Μηχανικοί τον κατάλληλο σύμβουλο για την αξιολόγηση υφιστάμενων εγκαταστάσεων, τον τρόπο και τη διαδικασία νομιμοποίησης αυτών και την προώθηση κατάλληλων λύσεων για τη χωροθέτηση και την κατασκευή νέων ή κατ’ επέκταση τμημάτων, λαμβάνοντας υπόψη και ενσωματώνοντας στο σχεδιασμό το σύνολο των διατάξεων, τις εξαιρέσεις αυτών καθώς και παραμέτρους τεχνικής εφικτότητας και οικονομικής βιωσιμότητας της επένδυσης.

Τέλος, επισημαίνεται ότι η συμμετοχή της Delta Engineering Α.Ε. – Σύμβουλοι Μηχανικοί σε έναν όμιλο εταιρειών, ο οποίος διαθέτει εξειδικευμένο τμήμα Βιομηχανίας, αλλά και αντίστοιχα τμήματα που υποστηρίζουν το σύνολο των μελετών και αδειοτήσεων που θεωρούνται προαπαιτούμενα για τη χορήγηση της Έγκρισης και Άδειας Δόμησης (κυκλοφοριακή σύνδεση, περιβαλλοντική αδειοδότηση, άδεια εγκατάστασης, κ.ά.) εγγυάται την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων.

  • Βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα στο συντομότερο χρόνο με τη μέγιστη ποιότητα της προσφερόμενης υπηρεσίας.
  • Πλούσια εμπειρία στη μελέτη, αδειοδότηση και τακτοποίηση μεγάλων μεταποιητικών εγκαταστάσεων.
  • Εγγυημένο αποτέλεσμα στην έγκριση παρέκκλισης από τους ισχύοντες όρους δόμησης όπου προβλέπεται.
  • Άρτια μελέτη εφαρμογής που διασφαλίζει τη βέλτιστη τεχνικά και οικονομικά λύση στην κατασκευή νέων εγκαταστάσεων.
  • Σταθερή συνεργασία με τις μεγαλύτερες εταιρείες του μεταποιητικού κλάδου.