Συνεργεία – Σταθμοί αυτοκινήτων – ΚΤΕΟ

Η Delta Engineering Α.Ε. – Σύμβουλοι Μηχανικοί δραστηριοποιείται επί σειρά ετών στον τομέα των εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων. επιπρόσθετα των πρατηρίων υγρών και αερίων καυσίμων καθώς και των συνοδών εγκαταστάσεων αυτών, η εταιρεία μας εξειδικεύεται στη μελέτη, αδειοδότηση και επίβλεψη Συνεργείων συνήθων και βαρέων οχημάτων, Σταθμών Αυτοκινήτων και Ιδιωτικών Κέντρων Ελέγχου Οχημάτων.

Η κατάργηση της Άδειας Ίδρυσης για συνεργεία, σταθμούς και ΙΚΤΕΟ, με επακόλουθο τη μεταβίβαση της πλήρους ευθύνης για την τήρηση των λειτουργικών προδιαγραφών από τις αρμόδιες υπηρεσίες στο μελετητή, επιβάλει την ενδελεχή επιλογή συνεργάτη μηχανικού με κριτήριο την εγγύηση της τελικής αδειοδότησης της λειτουργίας των εγκαταστάσεων.

Η Delta Engineering Α.Ε. – Σύμβουλοι Μηχανικοί συγκεντρώνει όλα τα χαρακτηριστικά του ιδανικού συνεργάτη καθώς έχει συμμετάσχει στο σχεδιασμό πολυάριθμων εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων, συγκεντρώνοντας πολύτιμη γνώση για τον τρόπο λειτουργίας και τις ελάχιστες προδιαγραφές που ορίζει η κείμενη νομοθεσία και αποτυπώνοντας όλα τα παραπάνω στη μελέτη και το σχεδιασμό.

Τόσο σε επίπεδο γενικής διάταξης, με πλήρη εκμετάλλευση του περιβάλλοντος χώρου για την κίνηση και στάθμευση των οχημάτων, όσο και σε επίπεδο λειτουργικών προδιαγραφών για το ίδιο το κτίριο, εξειδικευμένοι μηχανικοί συντάσσουν μελέτες υψηλών προδιαγραφών και επιπέδου, οι οποίες δύναται να εξελιχθούν, κατ’ επιθυμία του πελάτη, σε επίπεδο κατασκευαστικών λεπτομερειών και τευχών δημοπράτησης.

Ήδη η Delta Engineering Α.Ε. – Σύμβουλοι Μηχανικοί έχει μελετήσει πληθώρα εγκαταστάσεων οι οποίες αδειοδοτήθηκαν κατά παρέκκλιση των γενικών διατάξεων, απουσία της έγκρισης του αρμόδιου φορέα (Άδεια Ίδρυσης). Παράλληλα, έχει επιβλέψει την κατασκευή και έχει παραδώσει συνεργεία, σταθμούς και ΙΚΤΕΟ τα οποία πληρούν όλες τις απαιτήσεις και προδιαγραφές της κείμενης νομοθεσίας και έχουν λάβει Άδεια Λειτουργίας μετά την αυτοψία των αρμόδιων υπηρεσιών.

  • Σχεδιασμός και αδειοδότηση συνεργείων αυτοκινήτων συνήθων και βαρέων οχημάτων.
  • Σχεδιασμός και αδειοδότηση σταθμών αυτοκινήτων με ή χωρίς αντλίες.
  • Τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης οχημάτων.
  • Εγγύηση της αδειοδότησης λειτουργίας με τήρηση όλων των προδιαγραφών κατά το σχεδιασμό και την επίβλεψη της κατασκευής.
  • Μεγάλη εμπειρία στο σχεδιασμό, τη μελέτη και την επίβλεψη εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων.
  • Βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα στο συντομότερο χρόνο με τη μέγιστη ποιότητα της προσφερόμενης υπηρεσίας.