Τουριστικά Καταλύματα

Η Delta Engineering Α.Ε. – Σύμβουλοι Μηχανικοί δραστηριοποιείται πρόσθετα στον τομέα των τουριστικών υποδομών και έχει αναλάβει τη μελέτη, αδειοδότηση, τακτοποίηση και επίβλεψη τουριστικών καταλυμάτων των μεγαλύτερων ξενοδοχειακών ομίλων στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας.

Εξειδικευμένοι μηχανικοί της εταιρείας, πλήρως καταρτισμένοι στη μελέτη ειδικών κτιρίων, εκπονούν την αρχιτεκτονική σύνθεση με έμφαση στη λειτουργία, την αισθητική, την προσαρμογή στο φυσικό τοπίο (θέα – θέαση), την προσβασιμότητα και την αποτύπωση της εταιρικής ταυτότητας και φιλοσοφίας του πελάτη, δημιουργώντας κτίρια ορόσημα για την περιοχή που εγκαθίστανται. Αναλαμβάνοντας τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό νέων κτιριακών εγκαταστάσεων, την εκπόνηση αρχιτεκτονικών μελετών για την αναβάθμιση και των εκσυγχρονισμό των όψεων υφιστάμενων κτιρίων καθώς και την ενεργειακή αναβάθμιση αυτών, με γνώμονα τις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού, η εταιρεία μας εξασφαλίζει ένα άρτιο αισθητικά και λειτουργικά αποτέλεσμα, ικανοποιώντας τις αυξημένες απαιτήσεις κτιρίων που διέπουν τον τουριστικό κλάδο. Παράλληλα, η εκπόνηση τρισδιάστατων φωτορεαλιστικών μοντέλων με λεπτομερή απεικόνιση του τελικού αποτελέσματος σε συνδυασμό με την εικονική περιήγηση στο χώρο μέσω videoanimation εξασφαλίζουν το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα, παρέχοντας τη δυνατότητα επαναπροσδιορισμού και οριστικοποίησης της ποιότητας, των χρωμάτων, των υλικών και της αισθητικής του έργου, με άμεσες συνέπειες στο κόστος και την ποιότητα της κατασκευής.

Συμπληρωματικά των ανωτέρω, εξειδικευμένοι συνεργάτες, οι οποίοι διαθέτουν τόσο την απαιτούμενη εμπειρία όσο και αντίστοιχους τίτλους μεταπτυχιακών σπουδών, προσφέρουν υπηρεσίες αρχιτεκτονικής εσωτερικού (interior design) ή περιβάλλοντος χώρου (landscape design).

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της κατασκευής, η Delta Engineering Α.Ε. – Σύμβουλοι Μηχανικοί αναλαμβάνει τη συνολική διαχείριση της κατασκευαστικής περιόδου ενός έργου, η οποία περιλαμβάνει το χρονικό προγραμματισμό, την οργάνωση εργοταξίων, τη χρηματοοικονομική παρακολούθηση και τη διασφάλιση της ομαλής εκτέλεσης του έργου.

Η λεπτομερής γνώση της ισχύουσας νομοθεσίας σχετικά με τους ευνοϊκούς όρους δόμησης που διαμορφώνονται για τις ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις σε συνδυασμό με την εμπειρία στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, την αδειοδότηση, την αξιολόγηση και την τακτοποίηση εκτεταμένων τουριστικών καταλυμάτων καθιστούν τη Delta Engineering Α.Ε. – Σύμβουλοι Μηχανικοί ιδανικό συνεργάτη στην ανέγερση, αξιολόγηση, αναβάθμιση, εκσυγχρονισμό ή επέκταση τουριστικών καταλυμάτων.

Η εμπειρία των στελεχών της Delta Engineering Α.Ε. – Σύμβουλοι Μηχανικοί δεν περιορίζεται σε αμιγώς κτιριακά έργα, αλλά, δεδομένης της πλήρους και άρτιας συνεργασίας με στελέχη του ομίλου, επεκτείνεται και σε τεχνικά έργα τα οποία μπορεί να ενσωματώνονται σε ένα σύνθετο τουριστικό κατάλυμα, όπως λιμενικά έργα (για παράδειγμα κατασκευή μαρίνας) ή έργα οδοποιίας.

Τόσο σε επίπεδο μελέτης, όσο και σε επίπεδο εφαρμογής, η Delta Engineering Α.Ε. – Σύμβουλοι Μηχανικοί αναλαμβάνει και εγγυάται την αρτιότητα του τελικού αποτελέσματος παράλληλα με την τήρηση όλων των προβλεπόμενων προδιαγραφών για τη λήψη του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας, ιδιαίτερα μετά την εφαρμογή του Ν. 4276/2014 και των υπουργικών αποφάσεων που ακολούθησαν, δεδομένου ότι οι μελέτες δεν προεγκρίνονται από τις υπηρεσίες του ΕΟΤ, αλλά συντάσσονται και εφαρμόζονται με ευθύνη του μηχανικού και του ιδιοκτήτη.

  • Βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα στο συντομότερο χρόνο με τη μέγιστη ποιότητα της προσφερόμενης υπηρεσίας.
  • Μεγάλη εμπειρία στη μελέτη, αδειοδότηση και τακτοποίηση μεγάλων τουριστικών μονάδων σε όλη την Ελλάδα.
  • Άρτια μελέτη εφαρμογής που διασφαλίζει τη βέλτιστη τεχνικά και οικονομικά λύση στην κατασκευή νέων εγκαταστάσεων.
  • Project management και επίβλεψη κατασκευής, από εξειδικευμένο κλιμάκιο μηχανικών, σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων και ειδικών έργων (τουριστικοί λιμένες).
  • Μόνιμη συνεργασία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών με μεγάλους ομίλους του τουριστικού κλάδου.
  • Η Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανική είναι έτοιμη για την εφαρμογή του Ν.4276/2014 και τη διαδικασία κατάταξης τουριστικών καταλυμάτων, προσφέροντας υπηρεσίες προελέγχου αλλά και επιθεώρησης σε συνεργασία με διαπιστευμένο φορέα.