Έκδοση του 1ου Τεχνικού Εγχειριδίου Εγκατάστασης Κουφωμάτων

20 Δεκεμβρίου 2019

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Βιοτεχνών Αλουμινοσιδηροκατασκευαστών (ΠΟΒΑΣ) σε  συνεργασία με την Ελληνική  Ένωση Αλουμινίου (ΕΕΑ) εξέδωσε το πρώτο Τεχνικό Εγχειρίδιο Εγκατάστασης Κουφωμάτων.

Υπεύθυνοι για τη σύνταξη και την επιμέλεια του Εγχειριδίου είναι οι επιστημονικοί σύμβουλοι της ΠΟΒΑΣ, κος Νικόλαος Κεραμίδας και κος Στυλιανός Λαμπρακόπουλος. Στόχος είναι η ενημέρωση όλων των επαγγελματικών ομάδων  (Αρχιτέκτονες / Πολιτικοί Μηχανικοί εργολάβοι, παραγωγοί των συστημάτων, κατασκευαστές και εγκαταστάτες κουφωμάτων)  που εμπλέκονται στην εγκατάσταση των κουφωμάτων αναφορικά με τους σωστούς τρόπους τοποθέτησης  ώστε να αποφεύγονται προβλήματα τα οποία παρουσιάζονται μετά την τοποθέτηση των κουφωμάτων.

Αντικείμενο του Τ. Ε. αποτελεί η  εγκατάσταση κουφωμάτων σε νέα κτίρια και αντικαταστάσεις κουφωμάτων σε υφιστάμενα κτίρια με βάσει το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12519 και με βασική προϋπόθεση πως όλα τα προϊόντα να πληρούν τις εκάστοτε ισχύουσες κανονιστικές Εθνικές και Ευρωπαϊκές απαιτήσεις.  

Συνοπτικά τα στάδια εργασίας τα οποία αναλύονται στο τεχνικό εγχειρίδιο είναι:

1. Εγκατάσταση κουφωμάτων

1.1Μεταφορά κουφώματος – προεργασία

Αναφέρονται  τα μέτρα ασφαλείας κατά την μεταφορά των κουφωμάτων καθώς και ο τρόπος προσωρινής αποθήκευσης και της προεργασίας τους πριν την τοποθέτηση.

1.2 Ανοχές στην εγκατάσταση – Μέτρα κατασκευής

Βασικός παράγοντας για την ορθή τοποθέτηση των κουφωμάτων αποτελεί η τήρηση του αρμού μεταξύ κουφώματος και των όμορων δομικών στοιχείων ανάλογα με το υλικό του προφίλ (αλουμίνιο, ξύλο,PVS, σίδηρο).

1.3 Αλφάδιασμα – Τακάρισμα Κουφώματος

Εξετάζεται σε ξεχωριστό άρθρο το αλφάδιασμα της κάσας στα ανοιγόμενα, στα συρόμενα – αναδιπλούμενα  και στα συρόμενα κουφώματα.

Το σωστό αλφάδιασμα πραγματοποιείται ως προς  τους τρεις άξονες λειτουργίας του κουφώματος, και αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη σφράγιση κατά το κλείσιμο και τη λειτουργικότητα του κουφώματος.

Το τακάρισμα προσφέρει τα ανάλογα κενά μεταξύ κάσας και τοιχοποιίας ή πατώματος ώστε να εφαρμοστούν τα μονωτικά και στεγανωτικά υλικά.

1.4 Στερέωση Κουφώματος

Η στερέωση του κουφώματος αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την ορθή τοποθέτηση του κουφώματος διότι απορροφά όλες τις δυνάμεις που ενεργούν σε αυτό (ίδιον βάρος, ανεμοπιέσεις και φορτίο από σεισμική δόνηση)

Αναλύεται η στερέωση απευθείας στην τοιχοποιία και σε πρόκασα (ψευτόκασα).

2. Μόνωση – Στεγάνωση Κουφώματος

Με τη σωστή μόνωση και στεγάνωση του κουφώματος αποφεύγονται φαινόμενα εμφάνισης υγροποίησης υδρατμών λόγο θερμογεφυρών, τα οποία σε βάθος χρόνου υποβαθμίζουν την ποιότητα τόσο των όμορων δομικών στοιχείων, όσο και του εσωτερικού περιβάλλοντος.

Για τον λόγο αυτό ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται στην εξωτερική στεγάνωση για την προστασία από την είσοδο υδάτων και στην  εσωτερική σφράγιση για την αποφυγή διαφυγής θερμού αέρα προς τα έξω.

Βασικό παράγοντα για την ορθή μόνωση & στεγάνωση του κουφώματος  αποτελεί η επιλογή των υλικών (στεγάνωσης και μόνωσης) τα οποία πρέπει να έχουν ελαστικότητα, ώστε να «ακολουθούν» τις μετακινήσεις της τοιχοποιίας και της κάσας του κουφώματος και να είναι εφάμιλλα με αυτά των δοκιμών τύπου του κουφώματος που πρόκειται να εγκατασταθεί.

3. Παράδοση – Επίδειξη καλής λειτουργίας

Αναφέρονται οι υποχρεώσεις του εγκαταστάτη οι οποίες μεταξύ άλλων είναι η επίδειξη του σωστού τρόπου λειτουργίας του κουφώματος στον ιδιοκτήτη και η ενημέρωση για τον τρόπο συντήρησης, τον καθαρισμό και την προστασία των κουφωμάτων από τρίτους παράγοντες .

Το έγγραφο της 1ης έκδοσης του Τεχνικού Εγχειριδίου Εγκατάστασης Κουφωμάτων μπορείτε να το βρείτε εδώ. (https://www.povas.gr/images/-%20%20%20.pdf)

Τα στελέχη της «Delta Engineering -Σύμβουλοι Μηχανικοί», μέλος του Ομίλου «Σαμαράς και Συνεργάτες», βρίσκονται στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση για τα παραπάνω θέματα, εφαρμόζοντας και αξιοποιώντας όλες τις κατάλληλες τεχνικές και πρακτικές στον άξονα της αειφόρου ανάπτυξης των έργων.

Επιμέλεια Κειμένου: Κακαρούδης Κων/νος, Διπλ. Αρχιτέκτων Μηχανικός, Διευ/ντής Τομέα Μελετών Εφαρμογής Τεχνικών Έργων

 Πηγή:  https://www.povas.gr/index.php/neatispovas/182-ekdositexnikouegxeiridiouegkatastasiskoufomaton

Τελευταία άρθρα