Έναρξη υλοποίησης της δράσης των OPEN MALL σε δήμους της χώρας

6 Μαρτίου 2020

Η Δράση «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου» (Open Mall) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομίας 2014-2020» του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και της Ειδικής Γραμματείας ΕΤΠΑ & ΤΣ η οποία ήταν ενεργή για όλους τους ενδιαφερόμενους το 2018, στόχευε στην ενίσχυση και τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται σε εμπορικές περιοχές ανά την Ελλάδα και ειδικότερα σε περιοχές που διαθέτουν σημαντικούς πολιτιστικούς πόρους και τουριστική δυναμική. 

Βασική προϋπόθεση συμμετοχής στη Δράση ήταν η συνεργασία μεταξύ φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των οικείων Εμπορικών Συλλόγων / Επιμελητηρίων όπου κάθε Σχήμα επρόκειτο να υλοποιήσει ένα σύνολο συνεκτικών και αλληλένδετων παρεμβάσεων με στόχο:

  • την αναβάθμιση της λειτουργικότητας και αισθητικής της περιοχής παρέμβασης και
  • την οργάνωση  της οικονομικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται εντός της περιοχής αυτής, με υιοθέτηση και χρήση έξυπνων εφαρμογών.

Ο μέγιστος προϋπολογισμός ανά πρόταση δεν ξεπερνούσε τα 1.900.000 ευρώ και αναλυόταν ως εξής:

  • μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός Δήμου έως 1.500.000 ευρώ
  • μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός Εμπορικού Συλλόγου / Επιμελητηρίου έως 400.000 ευρώ.

Το 2019 το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης και η Ειδική Γραμματεία ΕΤΠΑ & ΤΣ, ανακοίνωσαν τον βαθμολογικό πίνακα κατάταξης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της δράσης. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο αρχικός προϋπολογισμός της δράσης ήταν 50 εκατ. € και αυξήθηκε προκειμένου να καλύψει το εξαιρετικά μεγάλο ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε από Δήμους και Επιμελητήρια – Εμπορικούς Συλλόγους σε όλη τη χώρα. Με βάση τον αυξημένο προϋπολογισμό συνολικά πενήντα εννέα (59) προτάσεις θα χρηματοδοτηθούν με ποσοστό ενίσχυσης 100%.

Οι εγκεκριμένες προτάσεις αφορούν σε πόλεις που ανήκουν σχεδόν σε όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας και έχει ήδη εκκινήσει η υλοποίηση τους από τα εγκεκριμένα σχήματα συνεργασίας μεταξύ Δήμων και Εμπορικών Συλλόγων ή Επιμελητηρίων. Οι περισσότεροι δήμοι της χώρας που υλοποιούν το πρόγραμμα των Ανοικτών Κέντρων, το οποίο έχει διάρκεια τριών χρόνων, βρίσκονται πλέον στη φάση του σχεδιασμού ή της ωρίμανσης του διαγωνιστικού μέρους των απαραίτητων μελετών για την υλοποίηση του έργου. Κάθε Σχήμα θα υλοποιήσει ένα σύνολο συνεκτικών και αλληλένδετων παρεμβάσεων όπου από την πλευρά των Δήμων θα υλοποιούνται έργα ανάπλασης και σχετικές δράσεις προκειμένου να μετασχηματιστεί η εικόνα του κοινόχρηστου/Δημόσιου χώρου της πόλης στην περιοχή όπου θα αναπτύσσεται το OPEN MALL και αντίστοιχα από την πλευρά των εμπορικών συλλόγων θα υλοποιούνται έργα επεμβάσεων στις όψεις των καταστημάτων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα στοχεύοντας σε μία ενιαία ταυτότητα και βελτιωμένη αγοραστική εμπειρία με την ταυτόχρονη χρηματοδότηση όλων των απαραίτητων δράσεων οργάνωσης, προβολής και δημοσιότητας του νέου αυτού εγχειρήματος. 

Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους με τον συνολικό προϋπολογισμό να ανέρχεται σε 115.631.368,66 ευρώ.

Τα στελέχη της «Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί», μέλους του Ομίλου «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία και διευκρίνιση για τα ανωτέρω θέματα.

Σύνταξη: Διαμαντία Ρέγκα, Διπλ. Αρχιτέκτων Μηχανικός, MSc UCL, Τομέας Μελετών & Αδειοδοτήσεων Δημοσίων Έργων

Τελευταία άρθρα