ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ

6 Ιουλίου 2018

Το νέο Π.Δ. υπ’αριθμ. 59, που δημοσιεύθηκε πρόσφατα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 114Α/29.06.2018), επιφέρει τροποποιήσεις και συμπληρώσεις τόσο στις κατηγορίες όσο και στο περιεχόμενο των χρήσεων γης, οι οποίες εφεξής θα εφαρμόζονται για τον πολεοδομικό σχεδιασμό της χώρας.

Βασική αρχή για τον καθορισμό του περιεχομένου των κατηγοριών χρήσεων γης (δηλ. του εύρους των ειδικών χρήσεων που επιτρέπονται στις επιμέρους γενικές κατηγορίες), αποτελεί τόσο η προστασία του αμιγούς πολεοδομικού χαρακτήρα κάθε γενικής κατηγορίας χρήσεων, με παράλληλο εμπλουτισμό της κύριας λειτουργίας με συμπληρωματικές και συμβατές μεταξύ τους δραστηριότητες, όσο και η άρση μονοπωλιακών καταστάσεων.

Ειδικότερα, προβλέπονται και καθορίζονται, σύμφωνα με την χωρική τους λειτουργία, συνολικά 13 γενικές και 47 ειδικές κατηγορίες χρήσεων γης. Στο πλαίσιο αυτό, οι νέες κατηγορίες χρήσεων γης που προβλέπονται πέρα από τις παραδοσιακές δραστηριότητες, λειτουργίες και υποδομές (όπως κατοικία, εκπαίδευση, πράσινο, βιομηχανία, μέσα μαζικής μεταφοράς κλπ), περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, πράσινα σημεία και γωνιές ανακύκλωσης, αστική γεωργία – λαχανόκηποι, εγκαταστάσεις υποδοχής και φιλοξενίας μεταναστών/προσφύγων, αγροτικές εκμεταλλεύσεις κλπ.

Σημειώνεται ότι για την περαιτέρω προστασία των περιοχών κατοικίας καθορίζονται ανώτατα μεγέθη για επιμέρους ειδικές χρήσεις, με στόχο τον περιορισμό της όχλησης που ενδεχομένως προκαλούν, όπως για πολυκαταστήματα, αποθήκες, καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος κλπ. Παρά ταύτα, δίνεται η δυνατότητα στον πολεοδομικό σχεδιασμό να περιορίσει τα προβλεπόμενα αυτά μεγέθη, επιπλέον της δυνατότητας που του παρέχεται να εξαιρέσει επιμέρους ειδικές χρήσεις από όλες τις γενικές κατηγορίες χρήσεων γης.

Για τη συνολική ρύθμιση των περιοχών εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών που περιλαμβάνονται στην έκταση ενός δήμου (Περιοχές Ελέγχου Χρήσεων Γης – Ν.4447/2016), το ΠΔ δίνει τη δυνατότητα καθορισμού ειδικών κατηγοριών χρήσεων για το χωρικό σχεδιασμό, ανάλογα με την ειδική χωρική λειτουργία και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής.

Τέλος, σε αντίθεση με τον Ν. 4269/2014, οι οικισμοί καταργούνται ως γενική κατηγορία χρήσης. Ωστόσο, προβλέπεται ένα εύρος δραστηριοτήτων (ειδικών χρήσεων) που επιτρέπεται να εγκατασταθούν σε, νομίμως, οριοθετημένους οικισμούς με πληθυσμό μικρότερο από 2.000 κατοίκους, μέχρι την ολοκλήρωση και θεσμοθέτηση του πολεοδομικού σχεδίου τους.

Τα στελέχη της «Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί», μέλος του Ομίλου «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», στο πλαίσιο της διαρκούς κατάρτισης και επιμόρφωσής τους, είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία και διευκρίνιση για τα παραπάνω θέματα, εφαρμόζοντας και αξιοποιώντας όλες τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις με στόχο την υποστήριξη κάθε επιχείρησης σε πολεοδομικά ζητήματα.

Τελευταία άρθρα