ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑ

8 Φεβρουαρίου 2019

Ο ρόλος του χρώματος στην αρχιτεκτονική σύνθεση είναι αδιαμφισβήτητος και διαχρονικός. Είναι υπεύθυνο για ένα σύνολο συνειδητών και υποσυνείδητων ερεθισμάτων και συναισθημάτων που προκαλεί στον παρατηρητή και στο χρήστη που βιώνει το χώρο. Δεν αποτελεί μόνο αντικείμενο διακόσμησης και μεταγενέστερης επιλογής δευτερεύουσας σημασίας. Αντίθετα αποτελεί συνειδητή επιλογή ισοδύναμης σημασίας στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό με την επιλογή των υλικών και των επενδύσεων ενός κτιρίου, όπως το μέταλλο, το ξύλο ή το γυαλί. Το χρώμα μπορεί να προβάλει ένα συγκεκριμένο όγκο, να τονίσει μία κατασκευαστική λεπτομέρεια ή να ορίσει μία διαδρομή σε υπαίθριο αστικό χώρο.

Η επιλογή του χρώματος  σχετίζεται με την κλιματική ζώνη στην οποία βρίσκεται ένα έργο και τις συνθήκες φωτισμού στις οποίες εκτίθεται. Το χρώμα μπορεί να σχετίζεται με την ψυχολογία ή να υπηρετεί το συμβολισμό, ακόμα και το μυστικισμό. Τα χρώματα έχουν διαφορετικές έννοιες ανάλογα με την ιστορική ή πολιτισμική περίοδο, ανάλογα με την πολιτιστική κληρονομιά κάθε λαού.

Η κατάλληλη χρωματική επιλογή έχει άμεση σχέση με τη χρήση του κτιρίου. Για παράδειγμα σε νοσοκομειακά έργα και στον τομέα της υγείας γενικότερα, τα χρώματα χρησιμοποιούνται ως συμπληρωματικό στοιχείο για την αποκατάσταση ασθενών. Στα αρχιτεκτονικά έργα που προορίζονται για παιδιά, τα χρώματα χρησιμοποιούνται για να επηρεάσουν την ψυχολογική ανάπτυξη και αισθητηριακή αντίληψη του παιδιού, βάσει πολλαπλών μελετών, οι οποίες αποτυπώνουν τα αποτελέσματα των επιρροών αυτών.

Μεταξύ πολλών άλλων χαρακτηριστικών, το χρώμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό της ταυτότητας και της ατομικής σφραγίδας του αρχιτέκτονα. Σε αυτά τα πλαίσια και στην αντίληψη της «καθαρότητας της μορφής» ενός κτιρίου, βασίστηκε κυρίως το μοντέρνο κίνημα που ενστερνίστηκε την απουσία του χρώματος. Το καθαρό, απλό λευκό, το εμφανές σκυρόδεμα, το μέταλλο, υιοθετήθηκαν για δεκάδες χρόνια και εξακολουθούν να κυριαρχούν στην αρχιτεκτονική σύνθεση, υπηρετώντας την ογκοπλασία και τη μορφή, υποβαθμίζοντας την αξία του χρώματος. Δυστυχώς στην πράξη, πολλές φορές η αρχή αυτή «κακοποιήθηκε» και παρερμηνεύτηκε, δίνοντας κακότεχνο και άκομψο αποτέλεσμα. Στην ελληνική πραγματικότητα, τα αρχιτεκτονικά συμβούλια έχουν αναλάβει να διαφυλάξουν την αξία του αισθητικού αποτελέσματος των αρχιτεκτονικών έργων.

Τα στελέχη της «Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί», μέλους του Ομίλου «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία και διευκρίνιση για τα ανωτέρω θέματα, εφαρμόζοντας και αξιοποιώντας όλες τις κατάλληλες τεχνικές και πρακτικές, με στόχο την προαγωγή της ατομικής και συλλογικής ευημερίας.

.

Επιμέλεια Κειμένου:

Νιόβη Καραμήτρου, Αρχιτέκτων, Τομέας Μελετών Εφαρμογής Τεχνικών Έργων

(πηγή: https://www.archdaily.com/895498/the-role-of-color-in-architecture-visual-effects-and-psychological-stimuli)

Τελευταία άρθρα