Βεβαίωση μηχανικού: Παράταση μέχρι 31.01.2022 για τις μεταβιβάσεις ακινήτων

28 Δεκεμβρίου 2021

Με νέα νομοθετική ρύθμιση και πιο συγκεκριμένα το άρθρο με τίτλο «παρατάσεις πολεοδομικών – χωροταξικών προθεσμιών» του Ν.4876/2021 (ΦΕΚ 251Α) με ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες επείγουσες διατάξεις, δόθηκε παράταση ενός μήνα για τη βεβαίωση μηχανικού έως 31-01-2022 παράλληλα με την προθεσμία που δόθηκε από το υπουργείο Οικονομικών για την ολοκλήρωση των μεταβιβάσεων, γονικών παροχών και δωρεών έως 31-01-2022 με τις παλαιές αντικειμενικές αξίες.

Σύμφωνα με εκπροσώπους των συμβολαιογράφων, η παράταση αυτή κρίνεται ουσιαστικής σημασίας, καθώς η ρύθμιση για μεταβιβαστικά συμβόλαια με τις  ισχύουσες αντικειμενικές αξίες, κινδυνεύει να μην λειτουργήσει στην πράξη χωρίς την παράλληλη ισχύ των βεβαιώσεων των μηχανικών.

Παρόλα αυτά, η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου έχει αρχίσει να καθιερώνεται στις συναλλαγές όπως προκύπτει από στοιχεία του ΤΕΕ, καθώς από τις αρχές του έτους έως σήμερα μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας έχουν γίνει περισσότερες από 18 χιλιάδες καταχωρήσεις και έχει ολοκληρωθεί η  έκδοση πάνω από 13 χιλιάδων  Ηλεκτρονικών Ταυτοτήτων Κτιρίου.

Σκοπός της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου είναι η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης του κτίσματος ή της διηρημένης ιδιοκτησίας και των αδειών τους, καθώς και η παρακολούθηση και ο έλεγχος των μεταβολών τους κατά τη διάρκεια του χρόνου ζωής τους. Ωστόσο, σε περίπτωση που διαπιστωθεί δήλωση ψευδών στοιχείων, εκτός των ποινικών κυρώσεων, προβλέπονται και βαριά πρόστιμα, το ύψος των οποίων κυμαίνεται από 2.000 έως 20.000 ευρώ, ανάλογα με την επιφάνεια που δεν έχει αποτυπωθεί στην Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου. Μάλιστα, τα όρια των κυρώσεων διπλασιάζονται, εάν υπάρξει υποτροπή των παραβάσεων και εάν αυτές αφορούν σε οικοδομικές εργασίες σε παραδοσιακούς οικισμούς, περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και προστατευόμενες περιοχές.

Σημαντική πτυχή της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου είναι η δυνατότητα της διασύνδεσης με το Κτηματολόγιο και τις e-adeies, καθώς και το γεγονός ότι ενσωματώνονται όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στοιχεία και σχέδια για κάθε ακίνητο, στην πραγματική του κατάσταση, όπως είναι σήμερα και όχι στη θεωρητική, με βάση την οικοδομική άδεια που κάποτε κατασκευάστηκε.

Κατά τη διαδικασία έκδοσης πρωταρχικό βήμα είναι ο εντοπισμός του οικοπέδου στο χάρτη και η καταχώριση των βασικών στοιχείων του ακινήτου ανεξάρτητα αν πρόκειται για ολόκληρο κτήριο ή ένα μόνο διαμέρισμα και ιδιοκτησία. Ακολουθεί η περιγραφή κάθε ξεχωριστής διαδικασίας και στο τέλος μπαίνουν στο πληροφοριακό σύστημα τα σχέδια και τα δικαιολογητικά. Σε κάθε οικόπεδο αντιστοιχεί μια καταχώριση. Σε περίπτωση όμως σύστασης κάθετου ιδιοκτησίας μπορεί να γίνει ξεχωριστή καταχώριση για κάθε τμήμα του οικοπέδου που αποτελεί κάθετη ιδιοκτησία. Εφόσον έχει συσταθεί οριζόντια ιδιοκτησία επί καθέτου, γίνεται υποχρεωτικά ξεχωριστή καταχώριση οικόπεδου/γηπέδου για κάθε κάθετη ιδιοκτησία.

Η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου είναι υποχρεωτική:

– Κατά τη μεταβίβαση όλων των ακινήτων.

– Για την ολοκλήρωση της υπαγωγής και την οριστική εξαίρεση από κατεδάφιση των αυθαιρέτων  κατηγορίας 4. Εξαιρούνται όσα βρίσκονται εντός προκηπίου.

– Για όλα τα νέα κτίρια και διηρημένες ιδιοκτησίες.

– Κατά την έκδοση οικοδομικής άδειας ή έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας (π.χ. προσθήκη ορόφου, ριζική ανακαίνιση κ.λπ.).

– Ενός πενταετίας για τα δημόσια κτίρια, δημόσια και ιδιωτικά κτίρια εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων, κτίρια περίθαλψης και κοινωνικής πρόνοιας, κτίρια συνάθροισης κοινού, πολιτιστικές και αθλητικές εγκαταστάσεις, πρατήρια υγρών καυσίμων και συνεργεία αυτοκινήτων και σωφρονιστικά ιδρύματα.

Μετά τη συμπλήρωση όλων των απαραίτητων εγγράφων και πληροφοριών εκδίδεται Πιστοποιητικό Πληρότητας Ταυτότητας. που φέρει μοναδικό αριθμό και λαμβάνει κλειδί γνησιότητας. Ουσιαστικά, αποτελεί το έγγραφο που θα χρησιμοποιείται σε όλες τις δικαιοπραξίες που προβλέπει η σχετική νομοθεσία και αντικαθιστά την απαίτηση για βεβαίωση νομιμότητας μηχανικού (για την ισχύ της οποίας δόθηκε η παράταση μέχρι 31/01/2022), ενώ προσαρτά και το ενεργειακό πιστοποιητικό. Η διάρκεια ισχύος του είναι 2 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης, η οποία ταυτίζεται με την ημερομηνία αυτοψίας.

Όταν χρειαστεί νέο Πιστοποιητικό Πληρότητας Ταυτότητας η διαδικασία γίνεται όλη, από την αρχή, απλά ο μηχανικός επιβεβαιώνει αν έχουν γίνει κάποιες αλλαγές στα απαιτούμενα έγγραφα, κάνει την απαιτούμενη ενημέρωση και εκδίδει νέο πιστοποιητικό.

Τα έμπειρα σε ζητήματα αδειοδοτήσεων στελέχη της «Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί», μέλους του Ομίλου «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», παρακολουθώντας αδιαλείπτως τις εξελίξεις είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία και διευκρίνιση προκειμένου να αναλάβουν κάθε σχετική με το αντικείμενο εργασία και να επιτύχουν την άμεση διεκπεραίωση των διαδικασιών για την εξασφάλιση της εκάστοτε ιδιοκτησίας.

Συντάκτης: Κωνσταντίνος Παντελίδης | Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ., M.B.A. | Τμήμα Αδειοδοτήσεων Τεχνικών Έργων

Πηγή φώτο: cityofturlock.org

Τελευταία άρθρα