Δευτερογενείς πρώτες ύλες – Ο εκτεταμένος κύκλος ζωής των οικοδομικών αποβλήτων μέσω της διαχείρισής τους και της μετατροπή τους σε δευτερογενείς πρώτες ύλες

24 Ιουλίου 2020

Η έλλειψη διαχείρισης των αποβλήτων αποτελούσε και αποτελεί ένα σοβαρό πλήγμα στο περιβάλλον. Το αποτύπωμα των παραγόμενων αποβλήτων είναι η προβολή της εικόνας της κοινωνίας στο μέλλον. Η αλλαγή της νομοθεσίας για την προστασία του περιβάλλοντος σε συνδυασμό με την ευαισθητοποίηση των πολιτών και της πολιτείας «μεταμορφώνουν» σταδιακά το πρόβλημα σε ένα κερδοφόρο οικονομικό μοντέλο που προστατεύει ταυτόχρονα το περιβάλλον. Τα μεμονωμένα μέτρα αντικαθίσταται πλέον από πιο ολοκληρωμένες και συστημικές προσεγγίσεις στην προσπάθεια της παγκόσμιας κοινότητας για τη δημιουργία «συνθηκών ευημερίας εντός των οικολογικών ορίων του πλανήτη μας».

Η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί μια ολιστική προσέγγιση με στόχο την ουσιαστική ενσωμάτωση και των τριών διαστάσεων της βιώσιμης ανάπτυξης –κοινωνικής, περιβαλλοντικής και οικονομικής. Σε περιβαλλοντικό επίπεδο η έλλογη χρήση των φυσικών πόρων, η επαναχρησιμοποίηση  και η ανακύκλωση των υλικών είναι μερικά από τα εργαλεία που μειώνουν μια πιθανή «κρίση πόρων», προτάσσουν μια νέα οπτική και δίνουν το στίγμα για τις μελλοντικές γενιές.

Εκτιμάται ότι κάθε χρόνο παράγονται παγκοσμίως στα εργοτάξια περισσότεροι από 200 εκατ. τόνοι οικοδομικών αποβλήτων και μόνο περίπου το 25 % αυτών είναι ανακυκλώσιμα. Στις ΗΠΑ, η ετήσια παραγωγή οικοδομικών αποβλήτων από κατεδαφίσεις είναι περίπου ίση με την ετήσια παραγωγή αστικών αποβλήτων ενώ στην Ευρώπη και ιδιαίτερα στην Ελλάδα επειδή ο ρυθμός κατεδαφίσεων κτιρίων είναι χαμηλός το πρόβλημα είναι ηπιότερο. Παρόλα αυτά επειδή ένας μεγάλος αριθμός κτιρίων στην Ελλάδα και γενικότερα στην Ευρώπη θεωρείται πλέον γηρασμένος, προβλέπεται αύξηση στο μέλλον του όγκου των οικοδομικών απορριμμάτων.

Η Ελλάδα, εναρμονισμένη πλέον με την Ευρωπαϊκή Πολιτική, έχει προχωρήσει στη θέσπιση  νομοθεσίας, εφαρμογή και χρηματοδότηση με τη συνδρομή των επιχειρησιακών προγραμμάτων και δράσεων του ΕΣΠΑ (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης) της βιώσιμης ανάπτυξης. Στο χώρο των οικοδομικών εργασιών, το ελληνικό κράτος προχώρησε στη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, την Κοινή Υπουργική Απόφαση για τα Απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων-Α.Ε.Κ.Κ. με στοιχεία ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/ ΦΕΚ 1312/24-8-2010Β. Η νομοθεσία εισάγει ορισμούς, στόχους και τη διαδικασία διαχείρισης των οικοδομικών απορριμμάτων.

Σταδιακά δημιουργούνται σε όλη την επικράτεια χώροι υποδοχής οικοδομικών απορριμμάτων που παράγονται από την ανέγερση των νέων κατασκευών και έχει γίνει υποχρεωτική η εκπόνηση και εφαρμογή Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων για κάθε νέο έργο ή για κάθε κατεδάφιση παλιού κτιρίου ή εγκατάστασης, από το στάδιο της μελέτης μέχρι την πλήρη αποπεράτωσή του. Τα παραγόμενα απόβλητα συγκεντρώνονται σε Πιστοποιημένους Φορείς Διαχείρισης Αποβλήτων, όπου γίνεται διαλογή και διαχωρισμός και αρκετές ποσότητες από τα παραγόμενα απόβλητα κυρίως τα αδρανή υλικά έπειτα από σχετική επεξεργασία επαναπροωθούνται στην αγορά για επανάχρηση δημιουργώντας ένα δεύτερο κύκλο ζωής και χρήσης των υλικών αυτών υπό νέα μορφή ως δευτερεύουσες πρώτες ύλες. Σήμερα αυτό βρίσκει εφαρμογή στα προϊόντα εκσκαφών, σκυροδέματος, ασφαλτομίγματος, αλουμινίου και μετάλλων τα οποία έπειτα από τη σχετική επεξεργασία που θα υποστούν διατίθενται κυρίως στην κατασκευή έργων υποδομής ή για επανάχρηση ως αυτοτελή υλικά όπως για παράδειγμα οι φυσικές πέτρες, οι λίθοι και τα προϊόντα εκσκαφών.

Η  επαναχρησιμοποίηση των οικοδομικών αποβλήτων μπορεί να αποφέρει σημαντικά οφέλη για την οικονομία και την ανθρώπινη υγεία. Δε μειώνει μόνο την εξάρτηση από πρώτες ύλες αλλά  τονώνει την ανταγωνιστικότητα και μειώνει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Η «Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί», μέλος του ομίλου «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», από το στάδιο εκπόνησης των μελετών μέχρι τη διαχείριση και επίβλεψη των τεχνικών έργων, επιλέγουν τεχνικές λύσεις και υιοθετούν πρακτικές που εναρμονίζονται πλήρως με τη νομοθεσία για τη διαχείριση των παραγόμενων αποβλήτων στις κατασκευές, ενημερώνει και «εκπαιδεύει» τους πελάτες της προς αυτή την κατεύθυνση, θέλοντας να τους βοηθήσει να κατανοήσουν  και κυρίως να αντιληφθούν ότι μέσω της συμμόρφωσης με τους κανονισμούς και τις διαδικασίες συμβάλλουν και οι ίδιοι στην αποφυγή δυσμενών επιπτώσεων στο περιβάλλον, στην ανθρώπινη υγεία και στην οικονομία.

Τα στελέχη της «Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί» μέλος του Ομίλου «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», είναι στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία και διευκρίνιση για το παραπάνω θέμα καθώς και για ότι άλλο άπτεται και αφορά οποιαδήποτε ολοκληρωμένη τεχνική και συμβουλευτική υπηρεσία στον ιδιωτικό ή τον δημόσιο τομέα.

Συντάκτες: Ευαγγελία Καραγεώργου, Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, Όλγα Μαλαμίδου, Γεωλόγος ΑΠΘ, Τομέας Επιβλέψεων & Διαχείρισης Τεχνικών Έργων

Πηγή εικόνας: lawspot.gr

Τελευταία άρθρα