Δημόσια Αρχιτεκτονική και η σχέση της με τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

5 Ιουνίου 2020

Η Αρχιτεκτονική είναι η τέχνη και επιστήμη που αντικείμενό της είναι ο σχεδιασμός κτηρίων, κατασκευών και του περιβάλλοντος χώρου όπου ζει ο άνθρωπος. Από πάντα αποτελούσε έναν ενδιάμεσο τρόπο έκφρασης της κοινωνίας, μια αμφίδρομη σχέση ανάμεσα στους ανθρώπους, το δομημένο χώρο και το περιβάλλον. Ακολουθούσε τις ανάγκες και τις επιθυμίες της κάθε κοινωνίας ανάλογα με το γεωγραφικό της σημείο, την εποχή, τις κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις, τις θρησκευτικές αντιλήψεις και τις φιλοσοφικές κι επιστημονικές αναζητήσεις.

Κομμάτι της φιλοσοφίας του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού που πραγματεύεται μελετητικά αντικείμενα δημόσιας Αρχιτεκτονικής είναι η αντίληψη ότι Δημόσιος χώρος δεν είναι μόνο το σύνολο των δρόμων, των πάρκων, των κήπων και των κεντρικών πλατειών, είναι και η συνδρομή σε αυτόν της ίδιας της κοινωνίας που τον απαρτίζει, καθώς «ιδιωτικό» και «δημόσιο» δεν είναι μόνο χωρικές έννοιες αλλά και μορφολογικές. Ο Δημόσιος χώρος διαμορφώνεται τόσο από τα κτήρια και τις υποδομές του, όσο και από τους ανθρώπους  που τον βιώνουν καθημερινά.

Στην εποχή μας η Αρχιτεκτονική είναι άμεσα συνδεδεμένη και εξαρτημένη από τα μέσα Κοινωνικής δικτύωσης, διότι αποτελούν έναν από τους πλέον βασικούς τομείς που επιδρά στον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά, έχοντας οικονομικές, κοινωνικές, πολιτικές και πολιτισμικές επιδράσεις στην κοινωνία. Βρισκόμενοι  πλέον στην ψηφιακή εποχή, έτσι και η Αρχιτεκτονική εκφράζεται σε μεγάλο βαθμό από τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, τα οποία βασίζονται ως επί των πλείστων στη δύναμη της εικόνας. Ο συνδυασμός της κατάλληλης εικόνας και ενός δημιουργικού περιεχομένου αποτελεί ισχυρό εργαλείο με στόχο την επιρροή του κοινού. Τα ψηφιακά μέσα εισάγουν νέους τρόπους προώθησης έργων και μελετών, προσφέρουν έναν οικονομικό, άμεσο και αμοιβαίο τρόπο ώστε να ξεπεραστούν οι χρονικοί και γεωγραφικοί φραγμοί στοχεύοντας στις ανάγκες και επιθυμίες των αποδεκτών. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται η πεποίθηση ότι η Αρχιτεκτονική δεν είναι μια τέχνη μόνο για τους λίγους και έτσι γίνεται πιο προσιτή, στοχεύοντας στην αύξηση του ενδιαφέροντος και ενασχόλησης του κοινού με αυτήν, ενώ μεταλλάσσεται σταδιακά ως τέχνη επικοινωνίας, αφού η προβολή των αρχιτεκτονικών έργων είναι πλέον άμεσα συνδεδεμένη από τα ψηφιακά μέσα.

Τα οφέλη των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης στη Δημόσια Αρχιτεκτονική, συγκεκριμένα στον “τόπο” της κάθε κοινωνίας, εξαρτώνται από τον τρόπο που αυτή παρουσιάζεται και από το πώς την ερμηνεύει και αντιλαμβάνεται ο κάθε πολίτης ξεχωριστά αλλά και συλλογικά.

Με επίκεντρο τον άνθρωπο, η αντίληψη των μέσων Κοινωνικής δικτύωσης και της Δημόσιας Αρχιτεκτονικής, θέτει τον πολίτη ως βασικό αντικείμενο παρατήρησης και τις ανάγκες του ως αποτέλεσμα ικανοποίησης. Η εξοικείωση με την ψηφιακά ενισχυμένη πραγματικότητα και το πλήθος των ερεθισμάτων και πληροφοριών που αυτή συμπεριλαμβάνει, τον καθιστά ενεργό συν-σχεδιαστή του Δημόσιου χώρου, συνειδητοποιώντας τις νέες ανάγκες του και οδηγώντας τον στην διεκδίκηση τους.

Τα στελέχη της «Delta Engineering -Σύμβουλοι Μηχανικοί», μέλος του Ομίλου «Σαμαράς και Συνεργάτες», βρίσκονται στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση για τα παραπάνω θέματα, εφαρμόζοντας και αξιοποιώντας όλες τις κατάλληλες τεχνικές και πρακτικές στη μελέτη και το σχεδιασμό των έργων σας.

Συντάκτρια: Γαβριηλίδου Ελισάβετ | Διπλ. Αρχιτέκτων Μηχανικός Α.Π.Θ. | Τομέας  Μελετών & Αδειοδοτήσεων Δημοσίων Έργων

Τελευταία άρθρα