ΕΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ: ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ

25 Απριλίου 2019

Την Παρασκευή 19/04/2019 έγινε η εκδήλωση διαβούλευσης για το νέο Ειδικό Χωρικό Σχέδιο (ΕΧΣ) της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ). Ο Αν. Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σωκράτης Φάμελλος, παρουσία των κοινωνικών και θεσμικών εταίρων και των παραγωγικών φορέων της πόλης, επισήμανε τη σημασία που έχει η ανάπλαση της ΔΕΘ για τη μητροπολιτική περιοχή της Θεσσαλονίκης .

Το ΕΧΣ της ΔΕΘ, όπως και το ΕΧΣ για το πρώην Στρατόπεδο Παύλου Μελά, αποτέλεσαν τις πρώτες αστικές παρεμβάσεις για την επίτευξη των οποίων αξιοποιήθηκε το εργαλείο των ΕΧΣ.

Το ΕΧΣ αποτελεί ένα νέο εργαλείο που δημιουργήθηκε κατά την αναμόρφωση του συστήματος χωρικού σχεδιασμού με το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ 241 Α’). Τα ΕΧΣ καταρτίζονται για τη χωρική οργάνωση και ανάπτυξη περιοχών, ανεξαρτήτως διοικητικών ορίων και επιφανείας, που μπορεί να λειτουργήσουν ως υποδοχείς, σχεδίων έργων και προγραμμάτων υπερτοπικής κλίμακας ή στρατηγικής σημασίας για τις οποίες απαιτείται ειδική ρύθμιση των χρήσεων γης και των λοιπών όρων ανάπτυξης τους. Τα ΕΧΣ χρησιμοποιούνται κυρίως για τουριστικά έργα μείζονος σημασίας, χωρίς ωστόσο να αποκλείονται άλλοι τομείς παρέμβασης (όπως η βιομηχανία), που έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην περιφερειακή και εθνική οικονομία και στην αναπτυξιακή πορεία μιας περιοχής.

Επιπλέον, τα ΕΧΣ μπορούν να συντάσσονται και για προγράμματα αστικής ανάπλασης ή περιβαλλοντικής προστασίας ή αντιμετώπισης των συνεπειών από φυσικές καταστροφές.

Η κίνηση της διαδικασίας σύνταξης των ΕΧΣ μπορεί να γίνει από φορείς του δημοσίου, αλλά και από ιδιωτικούς φορείς (εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα) που ενδιαφέρονται για την υλοποίηση ενός επενδυτικού σχεδίου ή προγράμματος. Το ΕΧΣ μπορεί να τροποποιεί τις χωρικές ρυθμίσεις (όπως οι επιτρεπόμενες χρήσεις γης, τους όρους και περιορισμούς δόμησης, και εν γένει τους λοιπούς όρους ανάπτυξης) εγκεκριμένων ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ, ΤΧΣ, ΖΟΕ ώστε να προετοιμάσει μια περιοχή για να υποδεχθεί ένα συγκεκριμένο επενδυτικό έργο ή πρόγραμμα που απαιτεί ειδικούς όρους ανάπτυξης.

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι τα ΕΧΣ εγκρίνονται με Προεδρικό Διάταγμα. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι «κλειδώνει» ο χωρικός σχεδιασμός στην περιοχή και διασφαλίζεται η βεβαιότητα της υλοποίησης του σχεδίου. Ακόμα και η μελλοντική έγκριση ενός Τοπικού Χωρικού Σχεδίου στην περιοχή δεν μπορεί να μεταβάλλει τις καθορισμένες από το ΕΧΣ χρήσεις και δραστηριότητες χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του φορέα κίνησης της διαδικασίας σύνταξης του ΕΧΣ.

Παρόλο που μέχρι σήμερα δεν έχει ολοκληρωθεί η έγκριση ενός ΕΧΣ, σε κάθε περίπτωση το ΕΧΣ αποτελεί ένα χρήσιμο, καινοτόμο εργαλείο για τη διερεύνηση εναλλακτικών τρόπων διασφάλισης της ανάπτυξης.

Τα στελέχη της «Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί», μέλους του Ομίλου «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», με σημαντική εμπειρία  δραστηριότητα ως σύμβουλοι και μελετητές ποικίλων επενδυτικών έργων, παρακολουθούν επιστάμενα τα νέα εργαλεία του χωρικού σχεδιασμού και τις αναπτυξιακές δυνατότητες που αυτά συνεπάγονται και είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία και διευκρίνιση για τα ανωτέρω θέματα και την άρτια τεχνική υποστήριξη των έργων σας.

 

Συντάκτρια:

Γεμενετζή Γεωργία, Δρ Πολεοδομίας-Χωροταξίας, Διπλ. Αρχιτέκτων Μηχανικός, MSc, Τομέας Τεχνικής Υποστήριξης Επενδύσεων

Τελευταία άρθρα