ΕΛΕΓΧΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ – ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ

7 Δεκεμβρίου 2018

Η θέσπιση από την Πολιτεία, πριν από έξι περίπου χρόνια, νέου τρόπου ελέγχου των έργων και των εργασιών δόμησης με τη δημιουργία ελεγκτικών μηχανισμών με σύγχρονες ηλεκτρονικές διαδικασίες, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία πάταξης της αυθαίρετης δόμησης, της γραφειοκρατίας και της διαφθοράς.

Ο έλεγχος πλέον των κατασκευών από τους ελεγκτές δόμησης, στα διάφορα στάδια εργασιών, είναι τυποποιημένος, με συγκεκριμένα πεδία ελέγχου, προκαθορισμένες διαδικασίες και συγκεκριμένα πορίσματα, ώστε να μη γεννιούνται αμφιβολίες για την περιγραφή των αποτελεσμάτων του ελέγχου.

Έχει γίνει πλέον σαφές σε όλους, κατασκευαστές  και κυρίως ιδιοκτήτες, ότι οι κατασκευές πρέπει και μπορούν να ολοκληρώνονται χωρίς «σκοτεινά και αμφισβητήσιμα σημεία».

Από την έναρξη εφαρμογής του νόμου στις 24 Φεβρουαρίου 2012, η Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί, δημιούργησε και λειτουργεί τον Τομέα Επίβλεψης και Διαχείρισης Τεχνικών έργων. Οι  έμπειροι μηχανικοί της είτε στο πλαίσιο της επίβλεψης των κατασκευών ή ως παροχή μεμονωμένης υπηρεσίας αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση των ελέγχων δόμησης σε όλα τα στάδια της κατασκευής και υποστηρίζει πλήρως και επαρκώς τα έργα των πελατών της εταιρείας και του ομίλου «Σαμαράς & Συνεργάτες – Σύμβουλοι Μηχανικοί».

Σχεδιάζει το πλάνο των απαιτούμενων ελέγχων, οργανώνει, προελέγχει και συντονίζει κάθε στάδιο ελέγχου σε συνεργασία με την ομάδα κατασκευής, τους επιβλέποντες και τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Η Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί, μέχρι σήμερα έχει αντιμετωπίσει και διεκπεραιώσει επιτυχώς περισσότερους από εκατόν πενήντα ελέγχους δόμησης, σύνθετων έργων σε πολλές περιοχές της Επικράτειας τόσο από θέση Γενικού επιβλέποντος όσο και ως Τεχνικός Σύμβουλος σε θέματα ελέγχων δόμησης.

Στην Delta Engineering-Σύμβουλοι Μηχανικοί αντιλαμβανόμαστε την καθοριστική σημασία του σωστού σχεδιασμού και οργάνωσης των ελέγχων δόμησης πριν την έναρξη των εργασιών κατασκευής και προσφέρουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες, είτε ως επιβλέποντες ή ως Τεχνικοί Σύμβουλοι, διασφαλίζοντας τη χρονική συνέπεια στην ολοκλήρωση των εργασιών. Διαθέτουμε την εμπειρία, την τεχνογνωσία και τη βαθιά νομοθετική γνώση και είμαστε σε θέση να διαμορφώσουμε ένα σαφές πλάνο σωστά σχεδιασμένων και καλά οργανωμένων ενεργειών.

Τα στελέχη της «Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί» μέλος του Ομίλου «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία και διευκρίνιση για τα παραπάνω θέματα, με στόχο την υποστήριξη κάθε επιχείρησης σε διαχειριστικά, πολεοδομικά και σχεδιαστικά ζητήματα.

.

Συντάκτης:

Ευαγγελία Καραγεώργου, Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός, Τομέας Επιβλέψεων Τεχνικών Έργων

Τελευταία άρθρα