ΕΞΥΠΝΟ ΣΠΙΤΙ

6 Απριλίου 2019

Οι γρήγοροι ρυθμοί της καθημερινότητας και οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις του 21ου αιώνα μοιραία επηρέασαν τον σχεδιασμό των κτιρίων και το κατοικείν, οδηγώντας σε πολυλειτουργικό, ευέλικτο, ανθρωποκεντρικό σχεδιασμό, εμπλουτισμένο με σύγχρονες τεχνολογίες και συστήματα. Ήδη η τεχνολογία των “έξυπνων σπιτιών”, αν και ακόμα σε αρχικό στάδιο σε σχέση με την επανάσταση που προοιωνίζεται, αποκτά δυναμικό έρεισμα σε αρχιτέκτονες, μηχανικούς και designers, αλλά και στη διεθνή οικονομία, όπου αναπτύσσεται ταχύτατα μια βιομηχανία εκατομμυρίων, εστιασμένη σε δημιουργικά concepts για τη βελτίωση της εμπειρίας της κατοίκησης.

Τo έξυπνο σπίτι (smart home) αποτελεί έναν οργανικό συνδυασμό σειράς συστημάτων που αφορούν στην κατοίκηση και στοχεύουν σε ένα λειτουργικό, άνετο, ασφαλές και περιβαλλοντικά φιλικό οικιακό περιβάλλον. Το σύστημα του έξυπνου σπιτιού, μέσω του διαδικτύου και των smart συσκευών, προσφέρει real-time απομακρυσμένο έλεγχο των οικιακών συσκευών όσον αφορά στο φωτισμό, τον κλιματισμό, τις ηλεκτρικές συσκευές, τα συστήματα ασφαλείας κλπ.

Επιπλέον, μπορεί να διαμορφώσει ένα εξατομικευμένο περιβάλλον, προσαρμόζοντας τις οικιακές συνθήκες στις ανάγκες του χρήστη· η λειτουργία του βασίζεται στη συλλογή πληροφοριών για τους χρήστες και τη συμπεριφορά τους, μέσω διαδραστικών συστημάτων (sensors). Παράλληλα, τα συστήματα αυτά συμβάλλουν στην αποδοτικότερη, και συνεπώς οικονομικότερη, ενεργειακή κατανάλωση, τον έλεγχο της προσβασιμότητας, την ασφάλεια και, γενικά, την εργονομία της κατοικίας. Αξιοσημείωτη είναι η συμβολή αυτών των τεχνολογιών αυτοματισμού, διαχείρισης και ελέγχου στην κάλυψη αναγκών πληθυσμιακών ομάδων (Α.Με.Α, ηλικιωμένοι κλπ), όπου συχνά οι συμβατικοί σχεδιαστικοί χειρισμοί αδυνατούν να ανταποκριθούν επαρκώς, διαμορφώνοντας έτσι ένα δικαιότερο οικιακό και οικιστικό περιβάλλον.

Λόγω χωρικών, ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών απαιτήσεων, οι smart home τεχνολογίες θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από την αρχή της σχεδιαστικής διαδικασίας του κτιρίου, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται η αναβάθμιση ενός υφιστάμενου σε ’’έξυπνο’’ χάρη σε στοχευμένες επεμβάσεις. Μέσω της συνεργασίας του αρχιτέκτονα και των μηχανικών, εξασφαλίζεται η κατάλληλη διαρρύθμιση των χώρων και η ορθή και εύρυθμη λειτουργία των συστημάτων, χωρίς να θυσιάζονται αισθητικές ή λειτουργικές αξίες της κατοικίας.

Τα επόμενα χρόνια η τεχνολογική ανάπτυξη θα αποτελεί μια σταθερά την οποία καλείται να ενσωματώσει ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός. Το πλήθος των λειτουργιών και των παροχών των smart homes αυξάνεται συνεχώς, διευρύνοντας αντίστοιχα και τις μελλοντικές προοπτικές. Το στοίχημα είναι η έξυπνη τεχνολογία να μην μετατραπεί σε πολυτελές προνόμιο, αλλά να αποτελέσει εξισωτικό κοινωνικό παράγοντα, προσιτή και κατάλληλη για κάθε τύπο project, παρέχοντας τελικά ένα άνετο και ασφαλές σπίτι.

.

Συντάκτρια:

Μαρία Γιαννακάκου, Διπλ. Αρχιτέκτων Μηχανικός, Τομέας Μελετών & Αδειοδοτήσεων Επιχειρήσεων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

Τελευταία άρθρα