Επεμβάσεις σε δασικές εκτάσεις

26 Οκτωβρίου 2019

Μεγάλο μέρος της σύγχρονης αρθρογραφίας τον τελευταίο καιρό ασχολείται με τη κύρωση των Δασικών Χαρτών της χώρας και τη συνεπαγόμενη κατάρτιση του εθνικού Δασολογίου. Παρακολουθώντας τη μέχρι τώρα διαδικασία και με απλοποιημένους όρους η τρέχουσα φάση των δασικών χαρτών θα κλείσει σε τρία στάδια: α) της μερικής κύρωσης δασικού χάρτη όπου εκδίδεται σε ΦΕΚ ο χάρτης για τις περιοχές που τελεσίδικα είναι δασικές ή όχι και είναι το στάδιο που έχει ολοκληρωθεί για ένα μεγάλο μέρος της επικράτειας, β) της εξέτασης των υποβεβλημένων αντιρρήσεων από τις αρμόδιες επιτροπές και τη συνεπαγόμενη πρόσθεσή τους στους μερικώς κυρωμένους δασικούς χάρτες και γ) τη γενικότερη διόρθωση και τελειοποίηση της νομοθεσίας για το ζήτημα των «οικιστικών πυκνώσεων» που αφορά περιοχές εκτός σχεδίου πόλεως οι οποίες παρουσιάζουν συγκέντρωση κτισμάτων.

Οι Δασικοί Χάρτες στο τελικό στάδιο της τρέχουσας φάσης θα απαντούν στο ερώτημα: «Είναι αυτό δάσος;» με ναι ή όχι.

Ωστόσο, βάσει της δασικής νομοθεσίας (Ν. 998/1979, επικαιροπ.: Ν. 4280/2014) οι δασικές εκτάσεις κατηγοριοποιούνται βάσει των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους που συνιστούν το «χαρακτήρα» σε σχέση με τρία κύρια κριτήρια: α) την κυριότητα (ιδιωτικό/δημόσιο), β) τη θέση (παραθαλάσσια, πέριξ τουριστικών περιοχών, αρχαιολογικών χώρων κ.λπ.) και γ) την πραγματική λειτουργία τους (προστατευτικά, παραγωγικά, αναψυχής κ.λπ.). Η ιδιαίτερη αυτή κατηγορία τους δεν αποδίδεται εντός των Δασικών Χαρτών που καταρτίζονται όπως φαίνεται από τα ΦΕΚ μερικής κύρωσης που έχουν εκδοθεί, αλλά ταυτόχρονα είναι πολύ σημαντικός για να γνωρίζει ο κάθε ενδιαφερόμενος αν και σε ποιο βαθμό μπορεί να αξιοποιήσει τη δασική έκταση που βρίσκεται εντός της ακίνητης περιουσίας του. Η κατηγορία της δασικής έκτασης προβλέπεται να αποδίδεται και από τους Δασικούς Χάρτες σε επόμενη φάση. Ωστόσο επί του παρόντος, η κατηγορία ενός δάσους φαίνεται μέσω της Πράξης Χαρακτηρισμού, για την έκδοση της οποίας το Δασαρχείο διενεργεί αυτοψία και συντάσσει εισήγηση δασολόγου που εγκρίνεται αρμοδίως.

Η δασική νομοθεσία επιτρέπει την επέμβαση σε δασικές εκτάσεις ως εξαιρετικό μέτρο και πάντα εντός του πλαισίου μη μεταβολής του προορισμού των δάσους, μετά από έγκριση. Κατά το νόμο, σε ορισμένες περιορισμένες κατηγορίες δασικών εκτάσεων, επί περιορισμένο τμήμα επιφάνειας τους και υπό αρκετές προϋποθέσεις, οι επεμβάσεις είναι κατ’ εξαίρεση επιτρεπτές για δραστηριότητες όπως:

  • Εκμεταλλεύσεις πρωτογενούς τομέα
  • Κατασκευή κοινόχρηστων – κοινωφελών υποδομών αλλά και έργων υποδομών (δίκτυα ΩΚΟ, οδοποιία κ.λπ.)
  • Εγκαταστάσεις τουριστικού χαρακτήρα (ξενοδοχεία 4*-5*, camping, ιαματικές εγκαταστάσεις, χιονοδρομικά κέντρα, ορειβατικά καταφύγια κ.ά)
  • Βιομηχανικές εγκαταστάσεις
  • Μεταλλεία – λατομεία
  • Έργα πολιτιστικού χαρακτήρα
  • Συγκεκριμένοι τύποι εγκαταστάσεων αθλητισμού, εκπαίδευσης, περίθαλψης, έρευνας,  υδατοδρομίων, διαδρομών αγώνων μοτοποδηλάτων, θρησκευτικής φύσεως κ.ά.

Οι ως άνω επεμβάσεις είναι εκ του νόμου επιτρεπτές μόνο σε τμήματα δασικών εκτάσεων που παρουσιάζουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά ως προς την κυριότητα, τη θέση και τη λειτουργία τους σύμφωνα με την Πράξη Χαρακτηρισμού και όχι σε όλες τις κατηγορίες δασικών εκτάσεων, ενώ διαφέρουν μεταξύ της εκάστοτε επιθυμητής δραστηριότητας. Συνεπώς η δυνατότητα επέμβασης σε ένα δάσος για την ίδρυση ξενοδοχείου δεν σημαίνει ότι επιτρέπεται και η ίδρυση βιομηχανίας.

Η έγκριση επέμβασης χορηγείται σε αρκετά προχωρημένο στάδιο ενός έργου: στα πλαίσια της περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Δηλαδή, διαμέσω της όποιας περιβαλλοντικής μελέτης και της διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης στην οποία αυτή υποβάλλεται, η οικεία Δασική Αρχή εισηγείται θετικά ή όχι ως προς την επέμβαση και εγκρίνει τη χορήγηση της με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Επιπρόσθετα για την εκτέλεση της επέμβασης στη δασική έκταση, ο δικαιούχος οφείλει τόσο να πληρώσει τίμημα χρήσης του δάσους, όσο και να αναδασώσει περιοχή αντίστοιχου εμβαδού με αυτή στην οποία θα επέμβει αλλά και να αποκαταστήσει την περιοχή στην οποία επενέβη μετά το πέρας της λειτουργίας της δραστηριότητάς του.

Τα στελέχη της «Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί», μέλους του  Ομίλου «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», με σημαντική δραστηριότητα ως σύμβουλοι και μελετητές ποικίλων project παρακολουθούν επιστάμενα τις αναπτυξιακές εξελίξεις και είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία και διευκρίνιση για τα ανωτέρω θέματα και την άρτια τεχνική υποστήριξη των έργων σας.

Συντάκτρια: Αγγελίδου Τατιάνα, MPLAN Μηχανικός Χωροταξίας και Ανάπτυξης Α.Π.Θ. |Τομέας Τεχνικής Υποστήριξης Επενδύσεων

Τελευταία άρθρα