ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ (Αφορά κυρίως υπολογιστικά λάθη και όχι διαφοροποιήσεις προστίμων)

17 Μαρτίου 2018

Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή χρημάτων στους ιδιοκτήτες ακινήτων στην περίπτωση που διαπιστωθούν λάθη στα πρόστιμα που προβλέπονται κατά τη διαδικασία τακτοποίησης αυθαιρέτων με απόφαση του υπουργείου Περιβάλλοντος που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Όπως διευκρινίζουν από το υπουργείο Περιβάλλοντος, η διαδικασία επιστροφής χρημάτων αφορά – κυρίως – υπολογιστικά λάθη και όχι διαφοροποιήσεις προστίμων.

Ειδικότερα, η επιστροφή χρημάτων γίνεται σε περιπτώσεις εκκρεμών και ολοκληρωμένων υποθέσεων του ν. 4014/2011, οι οποίες υπήχθησαν ή μεταφέρθηκαν στο ν. 4178/2013. Το ίδιο προβλέπεται και στις περιπτώσεις εκκρεμών και ολοκληρωμένων υποθέσεων του ν. 4178/2013, αλλά και για τον ν.4495/2017, στις δηλώσεις υπαγωγής των οποίων έχουν καταγραφεί από τον μηχανικό μεγαλύτερα μεγέθη αυθαιρέτων κατασκευών ή έχουν διαπιστωθεί άλλα υπολογιστικά ή ποσοτικά σφάλματα από τα οποία προκύπτουν διαφορές στο ύψος του ενιαίου ειδικού προστίμου ή έχουν εισπραχθεί αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά, όπως διπλές καταβολές από τον ίδιο ή περισσότερους υπόχρεους.

Οι προϋποθέσεις επιστροφής χρημάτων

Για την επιστροφή των χρημάτων πρέπει να συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:

  • να πρόκειται για μερική επιστροφή ήδη πλήρως καταβληθέντος και ολοσχερώς εξοφληθέντος προστίμου.
  • να έχει γίνει ολοκληρωμένη υπαγωγή των αυθαιρέτων κατασκευών με ανάρτηση στο πληροφοριακό σύστημα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας ( ΤΕΕ ) όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών.
  • να μην έχει γίνει ανάκληση της δήλωσης υπαγωγής.
  • να μην εκκρεμεί προσφυγή κατά της δήλωσης.
  • να μην έχει γίνει συμψηφισμός προστίμου με ποσά που καταβάλλονται για αμοιβές υπηρεσιών, εργασίες και υλικά για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων αλλά και την στατική τους επάρκεια.

Η προβλεπόμενη διαδικασία.

Μετά την ολοκλήρωση της υπαγωγής, ο μηχανικός υποβάλλει ηλεκτρονικά αίτηση για επιστροφή χρημάτων στο πληροφοριακό σύστημα του ΤΕΕ. Η αίτηση στη συνέχεια διαβιβάζεται (από το ΤΕΕ) στην αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης (YΔΟΜ) όπου και συντάσσεται σχετικό πόρισμα μέσα σε διάστημα 10 ημερών.

  • Εάν διαπιστωθεί ότι η αίτηση δεν είναι σωστή ο μηχανικός μπορεί να προβεί σε διόρθωση μέσα σε 60 μέρες.
  • Η απόφαση για την επιστροφή των χρημάτων υποβάλλεται στο πληροφοριακό σύστημα του ΤΕΕ ώστε να απενεργοποιηθεί κάθε δυνατότητα μεταβολής – αναθεώρησης της δήλωσης υπαγωγής και να αποσταλεί η σχετική εγγραφή απόρριψης προς τη ΔΙΑΣ ΑΕ.

Επισημαίνεται πως για τον υπολογισμό των ποσών ειδικού προστίμου προς επιστροφή, αφαιρείται από το καταβληθέν ποσό ενιαίου ειδικού προστίμου, το ποσό του προστίμου όπως τελικά διαμορφώθηκε μετά τον έλεγχο της αρμόδιας υπηρεσίας. Και σε κάθε περίπτωση το παράβολο υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου δεν επιστρέφεται.

Τα στελέχη της «Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί», μέλους του Ομίλου «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», στο πλαίσιο της διαρκούς κατάρτισης και επιμόρφωσής τους, είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία και διευκρίνιση για τα παραπάνω θέματα, εφαρμόζοντας και αξιοποιώντας όλες τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις με στόχο την υποστήριξη κάθε επιχείρησης σε πολεοδομικά ζητήματα.

πηγή: tanea.gr

Τελευταία άρθρα