ΕΠΟΠΤΕΙΑ / ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ / ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΣΤΟ ΝΕΟ 5* ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ATHENS MARRIOTT HOTEL ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΧΑΝΔΡΗ

25 Μαΐου 2018

Η Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί, μέλος του ομίλου Σαμαράς & Συνεργάτες, ανέλαβε την επιτόπου εποπτεία – ποιοτικό έλεγχο και επίβλεψη των εργασιών πλήρους ανακαίνισης του νέου 5* ξενοδοχείου Athens Marriott Hotel, του ομίλου Χανδρή, που ολοκληρώθηκε πρόσφατα.

Το έργο που πραγματοποιήθηκε, αφορά στον εκσυγχρονισμό του συνόλου των εγκαταστάσεων του πρώην ξενοδοχείου Metropolitan, με σκοπό την επαναλειτουργία του υπό την νέα επωνυμία Athens Marriott Hotel και προκειμένου να προσφέρει πολυτελείς και ανταγωνιστικές υπηρεσίες εξυπηρέτησης. Η ανακαίνιση που πραγματοποιήθηκε, συνολικού ύψους επένδυσης περί των 15 εκατ. δολ., περιλάμβανε τη ριζική αναδιαμόρφωση του συνόλου των 366 δωματίων του ξενοδοχείου, καθώς και όλων των κοινόχρηστων χώρων του.

Στα πλαίσια των ανωτέρω εργασιών, οι έμπειροι μηχανικοί της Delta Engineering ανέλαβαν και έφεραν με επιτυχία εις πέρας την οργάνωση και τον ποιοτικό έλεγχο του συνόλου των διαδικασιών επίβλεψης των οικοδομικών εργασιών κατασκευής του έργου, ενώ παράλληλα έμπειρο κλιμάκιο της εταιρίας “Σαμαράς & Συνεργάτες Α.Ε.” εξασφάλισε την οργάνωση και τον ποιοτικό έλεγχο του συνόλου των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.

Με την καθημερινή και συνεχή παρουσία επιτόπου στο έργο των εξειδικευμένων και πλήρως καταρτισμένων μηχανικών του ομίλου Σαμαράς & Συνεργάτες, ολοκληρώθηκε η έντεχνη και πλήρης κατασκευή του συνόλου των προσυμφωνημένων εργασιών, όπως αυτές προβλέπονταν στην εγκεκριμένη μελέτη εφαρμογής του έργου.

Τη Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί εμπιστεύονται και έχουν αναπτύξει ΣΤΑΘΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ στη διάρκεια των ετών, ΟΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΙ ΟΜΙΛΟΙ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα στον τομέα του τουρισμού, του εμπορίου τροφίμων, της μεταποίησης, του εμπορίου καυσίμων, της παροχής υπηρεσιών υγείας και εκπαίδευσης καθώς και οι μεγαλύτεροι φορείς του δημόσιου τομέα.

Τα στελέχη της «Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί», μέλος του Ομίλου «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», στο πλαίσιο της διαρκούς κατάρτισης και επιμόρφωσής τους, είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία και διευκρίνιση για τα παραπάνω θέματα, εφαρμόζοντας και αξιοποιώντας όλες τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις με στόχο την υποστήριξη κάθε επιχείρησης σε πολεοδομικά ζητήματα.

Τελευταία άρθρα