ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ

21 Δεκεμβρίου 2018

Σύμφωνα με το Ν.4495/2017, καθώς και με την έναρξη της ηλεκτρονικής αδειοδότησης έχει απλοποιηθεί σημαντικά η διαδικασία τροποποίησης εσωτερικών διαρρυθμίσεων σε υφιστάμενα ειδικά κτίρια με την έκδοση Έγκρισης Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας (ΕΕΔΜΚ).

Με το προηγούμενο νομοθετικό καθεστώς, για την έκδοση Έγκρισης Εργασιών Μικρής Κλίμακας (ΕΕΜΚ), αναφορικά με τις εσωτερικές διαρρυθμίσεις σε ειδικά κτίρια, θα έπρεπε οι προβλεπόμενες εργασίες να μη θίγουν τον φέροντα οργανισμό και να μη μεταβάλλουν τις μελέτες ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και παθητικής πυροπροστασίας, ειδάλλως έπρεπε να εκδοθεί Άδεια Δόμησης, διαδικασία συγκριτικά πιο περίπλοκη.

Σήμερα, με την ψήφιση του Ν.4495/2017, μπορεί να εκδοθεί ΕΕΔΜΚ για εσωτερικές διαρρυθμίσεις, με προϋπόθεση ο προϋπολογισμός των εργασιών να μην ξεπερνάει τις 25.000,00 ευρώ και να μη θίγεται ο φέροντας οργανισμός του κτιρίου, όπως ίσχυε και στην προηγούμενη περίπτωση. Σε συνέχεια, με την έκδοση του ΦΕΚ 4520Β/2018, γίνεται εκτενέστερη αναφορά επί της διαδικασίας έκδοσης της ΕΕΔΜΚ και συμπληρώνει ότι στην περίπτωση που τροποποιούνται οι μελέτες ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και ενεργητικής/παθητικής πυροπροστασίας, θα πρέπει να γίνει Ενημέρωση του φακέλου της Οικοδομικής Άδειας.

Πλέον με την έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αδειοδότησης, όπως περιγράφεται στο ΦΕΚ 3136Β/2018, με την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών, η Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας εκδίδεται αυτόματα από το ηλεκτρονικό σύστημα και είναι άμεσα διαθέσιμη προς εφαρμογή των προβλεπόμενων εργασιών. Αναλόγως, σε περίπτωση που απαιτείται η Ενημέρωση της Οικοδομικής Άδειας λόγω των μεταβολών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και ενεργητικής/παθητικής πυροπροστασίας, ισχύει το ίδιο, καθώς και σε αυτήν την περίπτωση εκδίδεται αυτόματα.

Συμπερασματικά, η διαδικασία τροποποίησης εσωτερικών διαρρυθμίσεων σε ειδικά κτίρια είναι σαφώς πιο απλοποιημένη συγκριτικά με την προηγούμενη ισχύουσα νομοθεσία, καθώς επιτρέπεται για έργα προϋπολογισμού έως 25.000,00 ευρώ να εκδίδεται αυτόματα ΕΕΔΜΚ, ακόμη και αν μεταβάλλονται μελέτες του κτιρίου και χωρίς να είναι απαραίτητη η προσκόμιση των δικαιολογητικών στην αρμόδια Πολεοδομία, εφόσον πλέον η έκδοσή της γίνεται ηλεκτρονικά.

Τα στελέχη της «Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί», μέλους του Ομίλου «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία και διευκρίνιση για τα ανωτέρω θέματα, εφαρμόζοντας και αξιοποιώντας όλες τις κατάλληλες τεχνικές και πρακτικές, με στόχο την προαγωγή της ατομικής και συλλογικής ευημερίας.

.

Συντάκτες:

Αμαλία Τσαμπάζη, Διπλ. Αρχιτέκτονας Μηχανικός, Τομέας Μελετών Επιχειρήσεων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

Ελένη Αξαμίδου, Διπλ. Αρχιτέκτονας Μηχανικός, Τομέας Μελετών Επιχειρήσεων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

Τελευταία άρθρα