Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίων: Προς άμεση υλοποίηση το νέο μέτρο που επηρεάζει τις μεταβιβάσεις ακίνητων από το νέο έτος

14 Δεκεμβρίου 2020

Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει το εργαλείο της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίων (ΗΚΤ) καθώς αναμένεται να ενεργοποιηθεί στις αρχές του 2021 μετά την δημοσίευση σε ΦΕΚ της απόφαση με αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/117828/1338/7.12.2020 πριν από λίγες μέρες (ΦΕΚ 5447/Β΄/9.12.2020). Η ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήματος «Ταυτότητα Κτιρίου» θα γίνει ως και την 31η.12.2020 από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ).
Θυμίζουμε ότι, βάσει του Ν.4495/17 η κατάρτιση της ταυτότητας κτιρίου απαιτεί τη συγκέντρωση σε φυσικό φάκελο και την ανάρτηση σε ηλεκτρονικό φάκελο, από εξουσιοδοτημένο μηχανικό στη σχετική πλατφόρμα, των βασικών νομιμοποιητικών εγγράφων, σχεδίων και γεωχωρικών στοιχείων για κάθε ιδιοκτησία.

Τονίζουμε ότι εξ’ όσων έχουν ανακοινωθεί ήδη, η κατάρτιση της ταυτότητας του κτιρίου είναι υποχρεωτική:
– για τα δημόσια κτίρια εντός 5ετίας
– για την έκδοση οικοδομικής άδειας ή
– για την μεταβίβαση του ακινήτου.

Η ΗΤΚ θα είναι το τελευταίο βήμα της τακτοποίησης των αυθαιρέτων κτισμάτων, τα οποία έχουν ενταχθεί στους σχετικούς νόμους και μόνο με την απόκτησή της η τακτοποίηση θα θεωρείται ολοκληρωμένη. Επίσης θα είναι απαραίτητη για τις μεταβιβάσεις των ακινήτων καθώς η προσάρτηση της σχετικής δήλωσης στο συμβόλαιο μεταβίβασης κυριότητας είναι υποχρεωτική. Σύμφωνα με την από 11.12.2020 ανακοίνωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, «η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίων θα αποτυπώσει τα χαρακτηριστικά του κτιριακού αποθέματος της χώρας, την υφιστάμενη κατάσταση, τις άδειες, καθώς και όποια μεταβολή στα παραπάνω κατά τη διάρκεια του χρόνου ζωής κάθε κτιρίου ή διηρημένης ιδιοκτησίας.»

Όσον αφορά το νέο σύστημα καταχώρησης, βάσει του νέου ΦΕΚ, θα επιτρέπει την διαβαθμισμένη πρόσβαση των χρηστών, σύμφωνα με τους προβλεπόμενους ρόλους και αρμοδιότητές τους ως εξής:
α. Απλοί Χρήστες, οι οποίοι έχουν ελεύθερη πρόσβαση μόνο στα εξής στοιχεία:
i. οδηγός χρήσης
ii. διαδικασίες πρόσβασης, εγγραφής, ταυτοποίησης και αναγνώρισης των χρηστών ανάλογα με τα δικαιώματα πρόσβασης
iii. σχετικό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την έκδοση πράξεων οικοδομικών αδειών
β. Πιστοποιημένοι χρήστες, των οποίων η πρόσβαση πραγματοποιείται κατόπιν διαδικασίας εγγραφής, ταυτοποίησης και αναγνώρισής τους, ως κάτωθι:
i. Εξουσιοδοτημένοι μηχανικοί – διαχειριστές δηλώσεων
ii. Υπάλληλοι λοιπών υπηρεσιών του Δημοσίου – ελεγκτές δηλώσεων
γ. Εποπτεύοντες: οι υπάλληλοι των υπηρεσιών του ΥΠΕΝ με διαβαθμισμένη πρόσβαση, που αξιοποιούν τα στοιχεία που παρέχονται από το σύστημα.
δ. Διαχειριστές: οι υπάλληλοι του ΤΕΕ που έχουν αυξημένα δικαιώματα πρόσβασης, με δυνατότητα ανάλυσης, εξαγωγής και μεταφοράς δηλώσεων.

Οι ιδιοκτήτες, πέραν της αμοιβής του «εξουσιοδοτημένου μηχανικού» δεν θα έχουν άλλη χρέωση, εκτός των περιπτώσεων όπου απαιτείται η έκδοση πιστοποιητικών οπότε και θα πρέπει να κατατίθεται τέλος ανταπόδοσης ύψους 20€ υπέρ Τ.Ε.Ε. Παρόλα αυτά, θα πρέπει να έχουν υπόψιν ότι για την κατάρτιση της ταυτότητας είναι απαραίτητο και το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) και η Μελέτη στατικής επάρκειας τακτοποιημένου κτιρίου, υπό προϋποθέσεις. Η τελευταία μελέτη είναι αρκετά χρονοβόρα στην εκπόνηση, συνεπώς ο ιδιοκτήτης που αποσκοπεί σε μεταβίβαση θα πρέπει να μεριμνήσει εγκαίρως.

Κατά το ΥΠΕΝ, η ΗΚΤ «αποτελεί ένα αποφασιστικό βήμα για την καταπολέμηση της αυθαίρετης δόμησης και τη θωράκιση της ιδιοκτησίας, δημιουργώντας έναν μόνιμο και διαρκή τρόπο παρακολούθησης των κατασκευών».

Τα στελέχη της «Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί», μέλους του Ομίλου «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», στο πλαίσιο της διαρκούς κατάρτισης και επιμόρφωσής τους, παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις και τις τεχνικές νομοθετικές διατάξεις και μεταβολές και είναι στη διάθεσή σας προκειμένου να αναλάβουν κάθε σχετική με το αντικείμενο εργασία με τρόπο ώστε με την ορθή και μεθοδική χρήση των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας να επιτύχουν την άμεση διεκπεραίωση των διαδικασιών και ταυτόχρονα την εξασφάλιση της εκάστοτε ιδιοκτησίας.

Συντάκτρια: Όλγα Ακτσελή | Διπλ. Αρχιτέκτων Μηχανικός ΑΠΘ, MLa ΑΠΘ | Υπεύθυνη Τμήματος Τακτοποίησης Αυθαίρετων Κατασκευών και Τμήματος Μελετών και Αδειοδοτήσεων Έργων Εξυπηρέτησης Οχημάτων

Πηγή εικόνας: https://www.energia.gr/

Τελευταία άρθρα