Η αξία του Design στο Ξενοδοχειακό Branding

16 Οκτωβρίου 2020

Σε ένα έντονα ανταγωνιστικό τομέα όπως η βιομηχανία φιλοξενίας, το σωστό branding του ξενοδοχειακού προϊόντος αποκτά βαρύνουσα σημασία για την επιτυχία ενός ξενοδοχειακού concept. Το branding είναι αυτό που επικοινωνεί στον εν δυνάμει επισκέπτη κάθε καταλύματος τί εμπειρίες είναι σε θέση αυτό να του προσφέρει και είναι καταλυτικός παράγοντας για τη βιωσιμότητα και επιτυχία ενός ξενοδοχειακού concept.

Στο χώρο του Marketing, το brand ορίζεται ως ένα όνομα, μία έννοια, ένα σύμβολο, ένα σχέδιο ή συνδυασμός όλων αυτών, που επικοινωνεί την ταυτότητα του κατασκευαστή ή πωλητή ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας. Οι καταναλωτές αντιλαμβάνονται το brand ως ένα σημαντικό και αναπόσπαστο κομμάτι ενός προϊόντος και μέσω του σωστού branding προσθέτουν ή όχι αξία στο εκάστοτε προϊόν. Ο καταναλωτής συνδέει έννοιες και συναισθήματα στο brand και εν τέλει αναπτύσσει μέσω του branding μία σχέση με τον brand (brand relationship). Κατ’ αυτόν τον τρόπο το branding βοηθάει αφενός μεν τον καταναλωτή να αναγνωρίσει ένα προϊόν που θα του είναι ωφέλιμο και αφ’ ετέρου τον κατασκευαστή ή πωλητή να προωθεί πιο εύκολο τα προϊόντα ή υπηρεσίες που προσφέρει.

Στο χώρο της φιλοξενίας το branding έχει να κάνει με την ικανότητα ενός ξενοδοχειακού concept να προσφέρει αυτά που υπόσχεται με συνέπεια. Η αξία που προσδίδει το σωστό branding στη γενικότερη ξενοδοχειακή εμπειρία είναι μεγάλης σημασίας. Μερικά από τα πλεονεκτήματα που προσδίδει το πετυχημένο branding ενός ξενοδοχειακού concept είναι:

  • Το ξενοδοχειακό concept αναπτύσσεται ταχύτερα συγκριτικά με ένα unbranded concept
  • To branded ξενοδοχειακό προϊόν έχει μεγαλύτερα περιθώρια κέρδους
  • Η διάρκεια ζωής του branded ξενοδοχειακού concept είναι μεγαλύτερη
  • Προσφέρει ενισχυμένη ξενοδοχειακή εμπειρία.

Το branding στη βιομηχανία φιλοξενίας αποτελείται σε μεγάλο βαθμό από άυλες έννοιες και στοιχεία τα οποία μορφώνουν το υλικό και δομημένο τμήμα του ξενοδοχειακού concept. Καταλυτικό ρόλο σε αυτό και ενός πετυχημένου branding γενικότερα, αποτελεί το design ενός ξενοδοχείου.

Ο ολοκληρωμένος σχεδιασμός ενός ξενοδοχειακού concept είναι αυτός που προσδίδει ταυτότητα στο ξενοδοχειακό προϊόν (brand identity) και το κάνει αναγνωρίσιμο και ελκυστικό στον επισκέπτη. Η ανάγκη μιας ολοκληρωμένης ξενοδοχειακής εμπειρίας επιτάσσει το design να είναι η κινητήριος δύναμη για το πετυχημένο branding ενός concept φιλοξενίας. Το τελευταίο προϋποθέτει ολιστικό σχεδιασμό, απαλλαγμένο από αποσπασματικές ενέργειες και προσεγγίσεις: Καθιστικές γωνιές, roof bars και εστιατόρια, επαγγελματικές κάρτες και φυλλάδια, ακόμη και η περιοχή στην οποία εγκαθίσταται ο χώρος φιλοξενίας υπηρετούν μέσω του design την ενδυνάμωση της εταιρικής ταυτότητας και αναγνωσιμότητας.

Ταυτόχρονα, η άνοδος των social media και η διείσδυσή τους σε όλες τις εκφάνσεις της κοινωνίας, καθιστούν το design και το branding ως τα σημαντικότερα μέσα αύξησης της αναγνωρισιμότητας και της προβολής του ξενοδοχείου στον πιθανό επισκέπτη. Κάθε σημείο του ξενοδοχειακού concept μπορεί να αποτελέσει photo opportunity ή καλύτερα Instagram opportunity. Στα πλαίσια της βέλτιστης αξιοποίησης των social media πολλά καταλύματα έχουν ενσωματώσει στον σχεδιασμό τους Instagram Corners, δηλ. γωνιές και σημεία του καταλύματος που είναι σχεδιασμένα με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι ελκυστικά για φωτογράφηση και ταυτόχρονα προβάλουν το branding και την ξενοδοχειακή εμπειρία που προσφέρουν.

Τα στελέχη της «Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί», μέλους του Ομίλου «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία για τα ανωτέρω θέματα, εφαρμόζοντας όλες τις κατάλληλες τεχνικές και πρακτικές στο σχεδιασμό των έργων σας, αξιοποιώντας με το βέλτιστο και πιο ευέλικτο κάθε φορά τρόπο όλες τις σύγχρονες πρακτικές και φιλοσοφία και ικανοποιώντας και καλύπτοντας τα συμφέροντα και τις ανάγκες της δραστηριότητας και του χρήστη.

Σύνταξη: Θωμάς Δαλαμπούρας | Διπλ. Αρχιτέκτων Μηχανικός ΑΠΘ – M.Arch The Bartlett UCL – MBA ΕΑΠ | Τομέας Τουριστικών Καταλυμάτων

Εικόνα Hotel Brooklyn Bridge Park – Πηγή: Interiordesign.net

Τελευταία άρθρα