ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ – ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

10 Δεκεμβρίου 2018

Υπερψηφίστηκε στην Ολομέλεια της Βουλής το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Τουρισμού:

«Θεματικός τουρισμός – Ειδικές μορφές τουρισμού – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου στον τομέα του τουρισμού και της τουριστικής εκπαίδευσης – Στήριξη τουριστικής επιχειρηματικότητας και άλλες διατάξεις».

Με το παραπάνω, εισάγεται για πρώτη φορά στην εθνική νομοθεσία  ένα ολοκληρωμένο  θεσμικό πλαίσιο για την ανάπτυξη, την οργάνωση και την εποπτεία των επαγγελματικών δραστηριοτήτων και της επιχειρηματικότητας στον θεματικό τουρισμό.

Σημαντικό για το νέο πλαίσιο για το θεματικό τουρισμό είναι πως αποτελεί προϊόν ευρείας διαβούλευσης του Υπουργείου Τουρισμού με το σύνολο των φορέων του ελληνικού τουρισμού με αποτέλεσμα να τυγχάνει της αποδοχής του συνόλου του κλάδου και να ενισχύει την ανταγωνιστική θέση της Ελλάδας στην απαιτητική, διαρκώς εξελισσόμενη, παγκόσμια  τουριστική αγορά. Περαιτέρω οδηγεί σε νέους τομείς τουριστικής ανάπτυξης της χώρας και εξυπηρετώντας τον εθνικό στρατηγικό στόχο για τουρισμό 365 ημέρες τον χρόνο.

Ειδικότερα, στις διατάξεις του ψηφισθέντος νομοσχεδίου για τον θεματικό τουρισμό:

 • ορίζονται όλες οι ειδικές μορφές τουρισμού:

τουρισμός υπαίθρου (αγροτουρισμός, οινοτουρισμός κ.α.)

αθλητικός τουρισμός

θαλάσσιος τουρισμός

πολιτιστικός τουρισμός

τουρισμός γαστρονομίας

θρησκευτικός τουρισμός

συνεδριακός τουρισμός

εκπαιδευτικός τουρισμός

τουρισμός υγείας

 • δημιουργούνται  νέα πεδία για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στα θεματικά τουριστικά προϊόντα.
 • θεσπίζονται προδιαγραφές πιστοποίησης και κανόνες ασφαλείας.
 • εισάγονται σημαντικές ρυθμίσεις για το σύνολο των επιχειρήσεων που αναπτύσσουν δραστηριότητες στο θεματικό τουρισμό.

Παράλληλα, εισάγονται  ρυθμίσεις οι οποίες εκσυγχρονίζουν το ισχύον θεσμικό πλαίσιο με απώτερο στόχο τη  βέλτιστη δυνατή λειτουργία της εγχώριας τουριστικής αγοράς.

Συνοπτικά:

 • απλοποιούνται οι διαδικασίες,   με τις οποίες ο κλάδος λειτουργεί και αναπτύσσεται στο εγχώριο επιχειρηματικό και επενδυτικό περιβάλλον.
 • εξαλείφονται παρωχημένες ρυθμίσεις   στους  γενικούς όρους και προϋποθέσεις αδειοδότησης των ξενοδοχείων, των τουριστικών επιχειρήσεων και ευρύτερα των δραστηριοτήτων  που διέπονται από την τουριστική νομοθεσία.
 • ρυθμίζεται το προπληρωμένο οργανωμένο ταξίδι που πραγματοποιείται από τα τουριστικά γραφεία.
 • αντιμετωπίζονται νομοθετικά και διοικητικά κενά, καθώς και λειτουργικά προβλήματα που αφορούν σε  ειδικές τουριστικές υποδομές
 • Ενισχύεται η αποτελεσματικότητα  των διοικητικών υπηρεσιών τουρισμού, που είναι αρμόδιες για την αδειοδότηση, την εποπτεία και τον έλεγχο των τουριστικών επιχειρήσεων.

Τέλος, σύμφωνα και με την ανακοίνωση του Υπουργείου Τουρισμού, μέσω των διατάξεών του επιχειρεί να πετύχει:

 • την ποιοτική αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος και την τόνωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας.
 • τη διασύνδεση του τουρισμού με τον πρωτογενή τομέα, την αγροδιατροφή και τη μεταποίηση, την ενθάρρυνση συνεργειών μεταξύ διαφορετικών κλάδων της οικονομίας και τη δυναμική ένταξη των τοπικών προϊόντων στην ευρύτερη τουριστική αλυσίδα.
 • την ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και νέων επαγγελματικών δραστηριοτήτων και τη διεύρυνση του αντικειμένου στο σύνολο των θεματικών τουριστικών προϊόντων
 • την προσέλκυση νέων επενδύσεωνκαι την επίτευξη χρηματοδοτήσεων από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους και συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος κα), κωδικοποιώντας και απλουστεύοντας δυσλειτουργικές και γραφειοκρατικές αδειοδοτικές διαδικασίες.
 • την ακόμη πιο δυναμική προώθηση νέων ελληνικών προορισμώνγια την επίτευξη μιας περισσότερο ισόρροπης κατανομής των τουριστών ανά την χώρα και καθ΄ολη τη διάρκεια του έτους.

Η Delta Engineering, μέλος του Ομίλου «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», αξιοποιώντας την σημαντική εμπειρία της τόσο σε θέματα σχεδιασμού από την αρχή και αδειοδότησης ποικίλων μορφών τουριστικών εγκαταστάσεων, όσο και σε θέματα χωροταξίας και πολεοδομίας των ειδικών μορφών τουριστικών εγκαταστάσεων, βασικές παραμέτρους υλοποίησης επενδύσεων στο χώρο του θεματικού τουρισμού, είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση με στόχο την υποστήριξη της κάθε ενδιαφερόμενης επιχείρησης για τα παραπάνω θέματα.

.

Συντάκτες:

Φωτεινή Πατρίκη, Διπλ. Αρχιτέκτονας Μηχανικός, Τμήμα Μελετών Τουριστικών Καταλυμάτων

Κώστας Παντελίδης, Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός, Τμήμα Permitting

Τελευταία άρθρα