Κατασκευή ψηλών κτιρίων στην Ελλάδα

30 Οκτωβρίου 2020

Με αφορμή το σχέδιο του Ελληνικού, με βάση το οποίο προβλέπεται η κατασκευή έξι ψηλών κτηρίων ύψους έως 200m, ήρθε και πάλι στο προσκήνιο η γνωστή συζήτηση για το ύψος των κτηρίων στη χώρα μας. Είναι χαρακτηριστικό ότι το υψηλότερο κτίσμα στην Ελλάδα (Πύργος Αθηνών) με ύψος 103m κατασκευάστηκε το μακρινό 1968 και έκτοτε επικράτησαν διάφορα – στερεοτυπικά και παρωχημένα επί το πλείστον –  επιχειρήματα, που εμπόδισαν παρόμοιες κατασκευές.

Ένα επιχείρημα των πολέμιων της κατασκευής υψηλών κτηρίων είναι ότι αυτά δεν συνάδουν με τη μεσογειακή μας κουλτούρα και ταιριάζουν περισσότερο στις καπιταλιστικές αμερικανικές μεγαλουπόλεις. Μολαταύτα, εύκολα διαπιστώνει κανείς πως το μεσογειακό στοιχείο είναι απόν από το σύνολο σχεδόν των ελληνικών πόλεων, οι οποίες βρίθουν από κακής αρχιτεκτονικής χαμηλού και μέσου ύψους κτήρια, κτισμένα από τα μέσα έως τα τέλη του 20ου αιώνα χωρίς κανέναν κεντρικό σχεδιασμό, για να στεγάσουν τον πληθυσμό που συνέρρεε μαζικά στις πόλεις.

Σε ό,τι αφορά στα τεχνικά ζητήματα, ο ισχυρισμός ότι τέτοιου είδους κατασκευές έχουν προβληματική συμπεριφορά στον σεισμό ή στη φωτιά είναι μάλλον παρωχημένος. Το ότι η Ελλάδα είναι η πλέον σεισμογενής χώρα στην Ευρώπη μπορεί να ιδωθεί από δύο σκοπιές˙ τη φοβική, που εμποδίζει κάθε μη συνήθη κατασκευή και την τολμηρή, που ισχυρίζεται ότι οι Έλληνες Μηχανικοί έχουν την τεχνογνωσία να αντιμετωπίσουν το φαινόμενο του σεισμού, διότι το γνωρίζουν καλά.

Ανεξάρτητα με την άποψη που έχει ο καθένας για τη σκοπιμότητα ή όχι της στροφής της κατασκευαστικής πρακτικής προς τα ψηλά κτήρια, υπάρχει ένα αδιαμφισβήτητο γεγονός˙ το κτιριακό μας απόθεμα γερνάει και θα πρέπει ως κοινωνία και τεχνικός κόσμος να σχεδιάσουμε τη δόμηση για τις επόμενες δεκαετίες. Ο σχεδιασμός αυτός είναι σκόπιμο να γίνει με λογικές και επιχειρήματα του 21ου αιώνα, απαλλαγμένα από πολιτικο-κοινωνικές και τεχνικές αγκυλώσεις του παρελθόντος.

Τα στελέχη της «Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί», μέλους του Ομίλου «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», στο πλαίσιο της διαρκούς κατάρτισης και επιμόρφωσής τους, είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία, εφαρμόζοντας και αξιοποιώντας όλες τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις με στόχο την υποστήριξη κάθε επιχείρησης σε πολεοδομικά ζητήματα.

Συντάκτης: Γιώργος Παλάσκας | Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός | Τομέας Στατικών Μελετών & Ελέγχου Στατικής Επάρκειας

Τελευταία άρθρα