ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

28 Μαρτίου 2019

Το τελευταίο διάστημα γίνονται αρκετές συζητήσεις σχετικά με το ύψος των νέων κτιρίων, καθώς και των προσθηκών σε υφιστάμενα, θέτοντας σημαντικούς προβληματισμούς και ζητήματα σχετικά με τον καθορισμό του ύψους κτιρίων και τον τρόπο αδειοδότησης και ελέγχου. Αφορμή αποτέλεσαν οι έντονες αντιδράσεις και καταγγελίες πολιτών σχετικά με την αδειοδότηση νέου κτιρίου ύψους μεγαλύτερου του επιτρεπόμενου στην περιοχή, στο κέντρο της Αθήνας, κοντά στην Ακρόπολη. Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, έγινε ανάκληση της άδειας δόμησης του κτιρίου ενώ τέθηκαν οι υπό έλεγχο όλες οι αντίστοιχες οικοδομικές άδειες.

Σημειώνεται ότι το κτίριο αδειοδοτήθηκε βάσει του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (ΝΟΚ) και το μεγάλο ύψος του κτιρίου εξασφαλίστηκε με έναν συνδυασμό του μεγάλου συντελεστή δόμησης της περιοχής, του μεγάλου οικοπέδου και των διατάξεων που «πριμοδοτούν» με συντελεστή ύψους τα πράσινα δώματα.

Σε αντίθεση με αρκετές χώρες της Ευρώπης όπου οι ουρανοξύστες κάνουν αισθητή την παρουσία τους σε πρωτεύουσες και οικονομικά κέντρα, στη χώρα μας απουσιάζουν σχεδόν ολοκληρωτικά.

Με εξαίρεση κτίρια κυρίως της δεκαετίας του ’70, με χαρακτηριστικότερο ίσως παράδειγμα τον Πύργο των Αθηνών (103 μ ύψος και 28 ορόφους), τα οποία κατασκευάστηκαν κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.395/1968 που προέβλεπαν την άρση του περιορισμού στο ύψος κτιρίων, η νομοθεσία στη χώρα μας δεν επιτρέπει την κατασκευή ψηλών κτιρίων.

Σημειώνεται ότι μέχρι το 1968 το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος ήταν τα 35 μ, ενώ από το 1985 μέχρι το 2000 το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος ήταν τα 32 μ. Από το 2000 έως το 2012 προβλέπονταν ως μέγιστο ύψος τα 27 μ, ενώ έκτοτε έχουν καθορισθεί τα 32 μ (ΝΟΚ 2012).

Το ερώτημα είναι αν πρέπει να συνεχισθεί το ισχύον σύστημα της χαμηλής δόμησης, που ευνοεί την οριζόντια επέκταση των πόλεων (με κάλυψη επί των οικοπέδων έως 60% και ύψος έως τα 32 μ), με αποτέλεσμα πόλεις που ασφυκτιούν και σημαντική έλλειψη πρασίνου ή αν θα πρέπει, υπό προϋποθέσεις, να ακολουθηθεί διαφορετική προσέγγιση με μικρότερο ποσοστό κάλυψης και μεγαλύτερο ύψος, μεταβάλλοντας την εικόνα της εμφανούς υστέρησης συγκριτικά με πολλές ευρωπαϊκές πόλεις και δίνοντας την ευκαιρία ανάπτυξης ενός καίριου πεδίου δυναμισμού στον χώρο της αρχιτεκτονικής.

Τα στελέχη της «Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί», μέλους του Ομίλου «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», στο πλαίσιο της διαρκούς κατάρτισης και επιμόρφωσής τους, είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία, εφαρμόζοντας και αξιοποιώντας όλες τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις με στόχο την υποστήριξη κάθε επιχείρησης σε πολεοδομικά ζητήματα.

.

Συντάκτρια:

Αρετή Μπαντή, Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός, Τομέας Τεχνικών Ελέγχων Ακινήτων

Τελευταία άρθρα