Μελέτη φωτισμού: συμπληρωματική, αλλά όχι υποδεέστερη από τις βασικές μελέτες ενός έργου

19 Μαρτίου 2020

Η μελέτη φωτισμού αποτελεί μια επιπρόσθετη – συμπληρωματική μελέτη αλλά όχι υποδεέστερη από τις βασικές μελέτες ενός έργου (αρχιτεκτονική, στατική, ηλεκτρομηχανολογική) για την κατασκευή και διαμόρφωση ενός χώρου. Τροποποιεί όπου απαιτηθεί τις βασικές μελέτες και για το λόγο αυτό, πρέπει να εκπονείται παράλληλα με την αρχιτεκτονική μελέτη έτσι ώστε να αποφεύγονται λάθη και παραλείψεις τα οποία είναι δύσκολο να τροποποιηθούν σε επόμενη φάση του έργου.

Η μελέτη φωτισμού ειδικών κτιρίων (κτίρια γραφείων, βιομηχανικές μονάδες μεταποίησης, logistic κ.ά.) είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς σε αυτά οι εργαζόμενοι σήμερα περνούν τον περισσότερο χρόνο της εργασίας τους, οι ανάγκες τους είναι διαφορετικές και ποικίλουν και για αυτό ο κάθε χώρος μελετάται ξεχωριστά με βάση τις δραστηριότητες που φιλοξενεί και τις ανάγκες των χρηστών.

Στόχος της μελέτης είναι να δημιουργήσει όλες εκείνες τις προϋποθέσεις για μία ευχάριστη, ασφαλή, δημιουργική και αποδοτική παραμονή στο χώρο εργασίας -άλλωστε είναι γνωστό πως το φως και γενικότερα η διαχείρισή του επηρεάζει άμεσα τόσο την ψυχολογική διάθεση των χρηστών ενός χώρου και την απόδοσή τους όσο και τις σχέσεις μεταξύ τους. Παράλληλα, μία πλήρης και άρτια μελέτη φωτισμού μπορεί να αναδείξει σημαντικά αρχιτεκτονικά στοιχεία του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού ώστε τα κτίρια να αποκτήσουν ξεχωριστό χαρακτήρα και μία περίοπτη θέση στο αστικό ή μη νυκτερινό τοπίο.

Όλα τα παραπάνω αποτελούν τους στόχους του μελετητή φωτισμού σε συνδυασμό πάντα με τη μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας που μπορεί να επιτευχθεί με το μικρότερο δυνατό κόστος υλοποίησης της μελέτης κατά την κατασκευή.

Βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη μελέτη φωτισμού καθώς έχει ολοκληρωθεί η αρχιτεκτονική μελέτη είναι:

  • ο προσανατολισμός, η χρήση και οι ανάγκες του κάθε χώρου σε φυσικό και τεχνητό φωτισμό,
  • οι θέσεις και οι διαστάσεις των ανοιγμάτων,
  • τα χρώματα και τα υλικά επένδυσης των δαπέδων και των τοίχων,
  • τα υλικά επένδυσης των όψεων,
  • η διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου και η προβλεπόμενη από την αντίστοιχη μελέτη φύτευση αυτού.

Τα στάδια της μελέτης φωτισμού δε διαφέρουν από αυτά της αρχιτεκτονικής μελέτης και είναι τα παρακάτω:

1ο Στάδιο – Καθορισμός του Concept μελέτης φωτισμού

2ο Στάδιο – Εκπόνηση προμελέτης

3ο Στάδιο – Εκπόνηση οριστικής μελέτης 

4ο Στάδιο – Εκπόνηση μελέτης εφαρμογής

Ανεξάρτητα από το στάδιο της μελέτης, για την εκπόνηση των παραπάνω μελετών δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στον ΚΕΝΑΚ και στους κανονισμούς και τα πρωτόκολλα φωτισμού ανάλογα με τη χρήση του κάθε χώρου. Έτσι, για κάθε χώρο με διαφορική χρήση επιτυγχάνεται η απαραίτητη ένταση φωτισμού, ο δείκτης χρωματικής απόδοσης και θάμβωσης καθώς και η ομοιομορφία στον φωτισμό.

Τα στελέχη της «Delta Engineering -Σύμβουλοι Μηχανικοί», μέλος του Ομίλου «Σαμαράς και Συνεργάτες», βρίσκονται στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση για τα παραπάνω θέματα, εφαρμόζοντας και αξιοποιώντας όλες τις κατάλληλες τεχνικές και πρακτικές στη μελέτη και το σχεδιασμό των έργων σας.

Σύνταξη: Κακαρούδης Κων/νος, Διπλ. Αρχιτέκτων Μηχανικός, Διευ/ντής Τομέα Μελετών Εφαρμογής Τεχνικών Έργων

Τελευταία άρθρα