ΜΕΛΕΤΗ, ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

20 Ιουλίου 2018

Τα τελευταία χρόνια, τα πρατήρια υγρών καυσίμων, ανταποκρινόμενα στις αυξανόμενες απαιτήσεις του σύγχρονου ανταγωνισμού και της προόδου της τεχνολογίας, μετεξελίσσονται και προχωρούν στον εμπλουτισμό των εγκαταστάσεών τους, με δεξαμενές και διανομείς νέων ειδών καυσίμων, ενώ παράλληλα προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών, που στόχο έχει να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του οδηγού. Κατά συνέπεια των ανωτέρω, η μελέτη και η αδειοδότηση για την ανέγερση ή τον εκσυγχρονισμό των κτιριακών εγκαταστάσεων και υποδομών ενός πρατηρίου, επιτάσσει πλέον την εφαρμογή ειδικής τεχνογνωσίας και υψηλών προδιαγραφών ποιότητας.

Η Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί, μέλος του ομίλου «Σαμαράς & Συνεργάτες» δραστηριοποιούμενη επί σειρά ετών στον τομέα των πρατηρίων καυσίμων, αλλά και γενικότερα των εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων, έχει αναπτύξει πολύπλευρη εμπειρία στη μελέτη, αδειοδότηση και επίβλεψη των πρατηρίων καυσίμων, καθώς και βαθιά γνώση της νομοθεσίας, μέσω της ανάληψης σύνθετων έργων και έργων ειδικών προδιαγραφών και έχει αναπτύξει σταθερές σχέσεις συνεργασίας με όλες τις εταιρείες πετρελαιοειδών.

Με την εξέλιξη της τεχνολογίας και την αύξηση της ζήτησης νέων ειδών καυσίμων, τα πρατήρια εκσυγχρονίζονται προσθέτοντας στις προσφερόμενες υπηρεσίες τους τόσο την παροχή υγραερίου (LPG) και φυσικού αερίου (CNG), όσο και επιδιώκοντας να ενσωματώσουν στις εγκαταστάσεις τους τη νέα αυξανόμενης ζήτησης τεχνολογία της φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Στο εν λόγω πλαίσιο εκσυγχρονισμού, η Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί ανέλαβε και διεκπεραίωσε με επιτυχία τη μελέτη, αδειοδότηση και επίβλεψη του πρώτου πρατηρίου φυσικού αερίου (CNG) στην Ελλάδα, στην περιοχή της Ανατολικής Θεσσαλονίκης και εν συνεχεία στο Βόλο, τη Λαμία και τη Δυτική Θεσσαλονίκη.

Η εμπειρία και η τεχνογνωσία που διαθέτουν τα στελέχη της «Delta Engineering -Σύμβουλοι Μηχανικοί», μέλος του Ομίλου «Σαμαράς και Συνεργάτες», την καθιστούν πολύτιμο συνεργάτη σε κάθε ιδιοκτήτη ή διαχειριστή πρατηρίου για την ανέγερση, τον εκσυγχρονισμό, ή την τακτοποίηση των αυθαίρετων κτιριακών του εγκαταστάσεων και υποδομών και βρίσκονται στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση για τα παραπάνω θέματα, εφαρμόζοντας και αξιοποιώντας όλες τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις, με στόχο την υποστήριξη κάθε επιχείρησης.

Τελευταία άρθρα