Νέα διαδικασία έκδοσης οικοδομικών αδειών

23 Σεπτεμβρίου 2017

Μια νέα διαδικασία έκδοσης οικοδομικών αδειών προβλέπει το σχέδιο νόμου «Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος» που κατατέθηκε στη Βουλή από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η πιο ενδιαφέρουσα αλλαγή είναι ότι στις «απλές» περιπτώσεις, σε περιοχές που έχουν κτηματογραφηθεί, η οικοδομική άδεια θα εκδίδεται αυτόματα με την υποβολή των απαραίτητων μελετών και δικαιολογητικών.

Συγκεκριμένα, προβλέπονται τρεις τύποι αδειών: η «κοινή» οικοδομική άδεια, η άδεια εργασιών μικρής κλίμακας (για γεωτρήσεις, προσωρινές κατασκευές, κοπή δένδρων εντός σχεδίου ή ΖΟΕ, τοποθέτηση σκαλωσιάς, πέργκολας άνω των 50 τ.μ. κ.ά.) και προϋπολογισμό έως 25.000 ευρώ και η προέγκριση οικοδομικής άδειας (υποχρεωτική για κτίρια άνω των 3.000 τ.μ. και στις περιπτώσεις που την οικοδομική άδεια εκδίδει άλλος φορέας λ.χ. ναοδομία).

Με το νέο Νόμο τροποποιείται, μετά από 6 μόλις χρόνια εφαρμογής του Ν.4030/2011, η διαδικασία έκδοσης οικοδομικών αδειών. Καταργούνται οι έννοιες  της Έγκρισης και Άδειας Δόμησης και επανέρχεται αυτή της Οικοδομικής Άδειας.

 • Όλες οι διαδικασίες αδειοδότησης για την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών θα διεκπεραιώνονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά. Αναμένεται να εκδοθεί Υπουργική Απόφαση, που θα καθορίζει τον τρόπο λειτουργίας των απαραίτητων ηλεκτρονικών συστημάτων.
 • Ορίζεται διαδικασία Προέγκρισης οικοδομικής άδειας, (προσομοιάζει στην προ του Ν.4030/2011 διαδικασία προελέγχου), η οποία απαιτείται  για:

                      –  Νεοαναγειρόμενα κτίρια με δόμηση > 3.000 τ.μ.

                      –  Προσθήκες με συνολική δόμηση κτιρίου > 3.000 τ.μ.

                      –  Περιπτώσεις κτιρίων για τα οποία εκδίδεται οικοδομική άδεια από άλλες υπηρεσίες, πλην της Υ. ΔΟΜ.

                      –  Κατασκευή μόνιμων κτιριακών εγκαταστάσεων, έργων ιδιαίτερης περιβαλλοντικής και οικιστικής σημασίας ή/και έργων που άπτονται ειδικού ελέγχου ως προς τους όρους δόμησης

Στις υπόλοιπες περιπτώσεις, η Προέγκριση είναι προαιρετική, διασφαλίζει όμως την ορθότητα και την εγκυρότητα των σημαντικότερων στοιχείων που ελέγχονται στις Οικοδομικές Άδειες, του Τοπογραφικού Διαγράμματος και του Διαγράμματος Κάλυψης.

Καινοτόμο στοιχείο επίσης, είναι η διαφοροποίηση της  αδειοδότησης των οικοδομικών έργων ανάλογα με περιοχή, τη θέση, την χρήση, το μέγεθος και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του κτιρίου.

Δημιουργούνται τρεις διαφορετικές κατηγορίες έργων, οι οποίες αδειοδοτούνται με διαφορετικό τρόπο, πάντα όμως ηλεκτρονικά.

 • Κατηγορία 1
  • Κτίριο κατοικιών άνω των 2.000 τ.μ., ειδικό κτίριο (λ.χ. σχολείο) εντός σχεδίου άνω των 1.000 τ.μ.
  • Κτίριο κατοικίας σε εκτός σχεδίου περιοχή που δεν έχει κτηματογραφηθεί ή σε μη άρτιο κατά τον κανόνα γήπεδο
  • Προσθήκη άνω του 50%
  • Κατασκευές σε διατηρητέα ή μνημεία
  • Κατασκευές σε επαφή με ρέματα, γραμμή αιγιαλού
  Η άδεια εκδίδεται εντός μήνα ύστερα από έλεγχο της υπηρεσίας δόμησης
 • Κατηγορία 2
  Ανέγερση κτιρίου εντός οικισμού προ του 1922, νομιμοποίηση κτιρίων ή κατασκευών, εργασίες σε οικόπεδα όπου προβλέπεται αυτοψία από την πολεοδομία.

Η άδεια εκδίδεται από την πολεοδομία σε δύο μήνες.

 • Κατηγορία 3
  • Κτίρια κατοικίας έως 2.000 τ.μ. και ειδικών χρήσεων έως 1.000 τ.μ.
  • Κατοικία σε εκτός σχεδίου κτηματογραφημένη περιοχή
  • Προσθήκη σε νόμιμη κατοικία έως 50%
  • Κατασκευή πισίνας, αλλαγή διαρρύθμισης

Για τις εργασίες αυτές, με την ηλεκτρονική κατάθεση φακέλου, εκδίδεται αυτομάτως η Οικοδομική Άδεια και ακολουθεί μέσα σε χρονικό διάστημα 6 μηνών, δειγματοληπτικός έλεγχος μόνο του 30% των αδειών.

Πλήθος οικοδομικών εργασιών (όπως εσωτερικών και εξωτερικών χρωματισμών χωρίς χρήση ικριωμάτων, πέργκολες μέχρι 50τ.μ., τοποθέτηση κλιματιστικών, διάστρωση δαπέδων εξωτερικών χώρων, κ.α.) μπορούν να εκτελούνται χωρίς την έκδοση οικοδομικής άδειας η 48ωρης έγγραφης ενημέρωσης.

Τελευταία άρθρα