Νέα Θέση στο Μελετητικό Τμήμα της DELTA Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί στην Θεσσαλονίκη ή Αθήνα

Η Delta Engineering στα πλαίσια της ανάπτυξης και συνεχούς εξέλιξής της, αναζητά :

1.Για τη στελέχωση του μελετητικού τμήματος της στην Θεσσαλονίκη ή Αθήνα , Διπλωματούχο Αρχιτέκτονα ή Πολιτικό μηχανικό.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν εμπειρία στη μελέτη και στο σχεδιασμό κτιρίων Logistics – Εφοδιαστικής Αλυσίδας και μεταλλικών κτιρίων – εμπορικών αποθηκών

2.Για τη στελέχωση του τμήματος μελετών εφαρμογής στην Θεσσαλονίκη Διπλωματούχο Αρχιτέκτονα ή Πολιτικό μηχανικό.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν εμπειρία στην εκπόνηση μελετών εφαρμογής και στην σύνταξη τευχών δημοπράτησης.

Εμπειρία άνω των πέντε ετών επιθυμητή. Επιθυμητή επίσης και η αναφορά σε αντιπροσωπευτικά έργα ή/και portfolio.

Προσφέρεται:

– Άριστο περιβάλλον εργασίας.

– Ελκυστικό πακέτο αποδοχών.

– Προοπτικές εξέλιξης.

– Πλήρης απασχόληση με ασφαλιστική κάλυψη.

– Διαρκής εκπαίδευση.