ΞΕΚΙΝΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ Η ΕΠΙΣΗΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ

13 Οκτωβρίου 2018

Θέμα ημερών η επίσημη λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος e-Άδειες, αφού στις 15 Οκτωβρίου τίθεται σε πλήρη λειτουργία, σύμφωνα και με Υπουργική Απόφαση του ΥΠΕΝ.

 Έτσι, από την ερχόμενη Δευτέρα, όλα τα δικαιολογητικά και οι μελέτες για την έκδοση οικοδομικής άδειας, θα υποβάλλονται και θα διεκπεραιώνονται ηλεκτρονικά, κατά τα προβλεπόμενα από τον Ν.4495/17 στάδια, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που έχει αναπτύξει το ΤΕΕ για λογαριασμό του ΥΠΕΝ.

 Ήδη, από τις 3 Σεπτεμβρίου, η ηλεκτρονική πλατφόρμα βρίσκεται σε πιλοτική λειτουργία, επιτρέποντας την εξοικείωση των ιδιωτών μηχανικών αλλά και των αρμοδίων υπαλλήλων του δημοσίου με τα νέα δεδομένα.

Κύρια χαρακτηριστικά του πληροφοριακού συστήματος είναι:

  • Υποβολή αιτήσεων με όλα τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά και μελέτες, σε ηλεκτρονική μορφή
  • Πραγματοποίηση ελέγχου και υποβολή τυχόν παρατηρήσεων ηλεκτρονικά και σε πραγματικό χρόνο, από τους αρμόδιους υπαλλήλους της εκάστοτε Υπηρεσίας Δόμησης
  • Έκδοση της αιτούμενης οικοδομικής άδειας, προέγκρισης άδειας, έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, κλπ.
  • Τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου με όλη τη διαδικασία ελέγχου και το ιστορικό μεταβολών του φακέλου, στο οποίο θα έχουν διαβαθμισμένη πρόσβαση οι χρήστες του συστήματος (Ιδιώτης Μηχανικός, ιδιοκτήτης, αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης, ΥΠΕΝ καθώς και το ενδιαφερόμενο κοινό)

Παράλληλα, υπάρχει πρόβλεψη για διαβίβαση στοιχείων σε απάντηση αιτημάτων από άλλες υπηρεσίες, εκτός των πολεοδομιών, για την παράλληλη αναζήτηση τυχόν πρόσθετων εγκρίσεων.

Στα οφέλη που αποκομίζονται από την μετάβαση στην ηλεκτρονική εποχή έκδοσης των οικοδομικών αδειών, συγκαταλέγεται η αναμενόμενη σημαντική μείωση στο χρόνο έκδοσης τους, καθώς επίσης δίνεται η δυνατότητα ολοκλήρωσης της διαδικασίας, χωρίς την επιβάρυνση της φυσικής παρουσίας των μηχανικών στις αρμόδιες Υπηρεσίες Δόμησης, στοιχείο που μέχρι σήμερα μεταφραζόταν σε χαμένες εργατοώρες των μελετητών και απόσπαση των υπαλλήλων των Υπηρεσιών Δόμησης από το έργο τους.

Εντούτοις, μια ανάσα πριν την εφαρμογή του νέου ηλεκτρονικού τρόπου έκδοσης των οικοδομικών αδειών, ζητήματα προσαρμογής στα νέα δεδομένα συνεχίζουν να απασχολούν ιδιώτες μηχανικούς αλλά και υπαλλήλους των Υπηρεσιών Δόμησης, καθώς εκλείπουν μέχρι στιγμής οι μεταβατικές διατάξεις που θα ρυθμίζουν την προσαρμογή των εν εξελίξει εγκρίσεων στο νέο τρόπο έκδοσής τους.

Τα στελέχη της «Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί», μέλος του Ομίλου «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», στο πλαίσιο της διαρκούς κατάρτισης και επιμόρφωσής τους, είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία και διευκρίνιση για τα παραπάνω θέματα, εφαρμόζοντας και αξιοποιώντας όλες τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις με στόχο την υποστήριξη κάθε επιχείρησης σε πολεοδομικά ζητήματα.

Τελευταία άρθρα