ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ – Ανοίγει το σύστημα για τη μεταφορά δηλώσεων από το Ν.4178/2013

15 Δεκεμβρίου 2017

Εκδόθηκε η πράξη του Προέδρου του ΤΕΕ για την έναρξη της δυνατότητας μεταφοράς των δηλώσεων του Ν.4178/2013 στις διατάξεις του ισχύοντα Ν.4495/2017.

Το αργότερο από τη Δευτέρα 18.12.2017 οι ιδιοκτήτες που έχουν υπάγει τις ιδιοκτησίες τους στο Ν.4178/2013 και δεν έχουν εξοφλήσει πλήρως το πρόστιμο μπορούν να επωφεληθούν τις ευνοϊκές διατάξεις του Ν.4495/2017 και τις ελαφρύνσεις που προβλέπονται στο νέο νόμο:

  • Έκπτωση 20% επί του προστίμου υπολογίζεται για τη μεταφορά της δήλωσης μέχρι την 08.04.2018.
  • Περισσότερες μηνιαίες δόσεις (100 αντί των 80 δόσεων του Ν.4178/2013)
  • Πρόσθετη έκπτωση 10% σε περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται μελέτη στατικής επάρκειας και υποβληθεί ταυτόχρονα με την υπαγωγή
  • Μειωμένα πρόστιμα για λοιπές παραβάσεις
  • Μειωμένες τιμές ζώνης για το νέο νόμο
  • Ελαφρυντικός συντελεστής για αυθαίρετα που έχουν κατασκευασθεί μεταξύ 1983-1993
  • Ελαφρυντικοί συντελεστές για ειδικές ομάδες πληθυσμού.

Τελευταία άρθρα