ΟΦΕΛΗ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

16 Νοεμβρίου 2018

Η μελέτη εφαρμογής αποτελεί το τελικό στάδιο κάθε κτιριακής μελέτης, πριν την έναρξη της κατασκευής. Σε αυτή καθορίζονται και αναλύονται όλα τα δομικά υλικά του κτιρίου και παρουσιάζονται με αναλυτικό τρόπο σε σχέδια κατασκευαστικών λεπτομερειών, ενώ περιγράφονται οι βέλτιστες προδιαγραφές εργασιών, με βάση τις ιδιαιτερότητες του κάθε έργου. Το τελικό αποτέλεσμα μια μελέτης εφαρμογής αποτελείται από αναλυτικά αρχιτεκτονικά, στατικά και ηλεκτρό-μηχανολογικά σχέδια, τεύχη λεπτομερειών και τεύχη δημοπράτησης.

Όπως κάθε επενδυτικό σχέδιο, έτσι και η κατασκευή ενός κτιρίου επωφελείται από τον αναλυτικό καθορισμό των επιμέρους βημάτων που απαιτούνται για την ολοκλήρωσή της. Η συστηματική και ολοκληρωμένη περιγραφή του συνόλου του κτιρίου και των κατασκευαστικών του σταδίων, που προσφέρει μια μελέτη εφαρμογής μπορεί να καθορίσει με ακρίβεια το κόστος και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του εκάστοτε έργου, διασφαλίζοντας τη βέλτιστη και ακέραιη, χρονικά και ποιοτικά, ολοκλήρωσή του. Επιπλέον, τα τεύχη δημοπράτησης που προκύπτουν από τη μελέτη εφαρμογής προσφέρουν τη βάση, τόσο για τη συγκέντρωση, όσο και την αξιολόγηση οικονομικών προσφορών για την επιλογή του ανάδοχου κατασκευαστή του έργου.

Η διεξοδική μελέτη κάθε λεπτομέρειας ενός έργου εξασφαλίζει την άρτια και έγκαιρη υλοποίησή του. Εντοπίζει και προλαμβάνει εκ των προτέρων πιθανά προβλήματα που μπορεί να εμφανιστούν κατά την κατασκευή, διαβλέπει λάθη ή παραβλέψεις που μπορεί να εμφανιστούν κατά την εφαρμογή του συνόλου των μελετών και επομένως ελαχιστοποιεί τις πιθανότητες οικονομικών ή/και χρονικών επιβαρύνσεων. Επιπλέον, δίνει τη δυνατότητα προδιαγραφής νέων υλικών που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των σύγχρονων κτιρίων.

Σε περίπτωση επέμβασης σε υφιστάμενα κτίρια ή εγκαταστάσεις, μια μελέτη εφαρμογής εξασφαλίζει την απρόσκοπτη και συνεχή λειτουργία τους. Προσδιορίζοντας τις κατασκευαστικές φάσεις του έργου αλλά και τον τρόπο κατασκευής, δίνεται η δυνατότητα της συνεχούς λειτουργίας των υφιστάμενων εγκαταστάσεων και της διασφάλισης της συνέχειας της παραγωγικής διαδικασίας.

Τα στελέχη της «Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί», στο πλαίσιο της διαρκούς κατάρτισης και επιμόρφωσής τους ενημερώνονται συνεχώς για τους νέους τρόπους δόμησης και τις τελευταίες εξελίξεις στα οικοδομικά υλικά με σκοπό να προσφέρουν ολοκληρωμένες και επικαιροποιημένες κατασκευαστικές λύσεις που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις κάθε οικοδομικού έργου ξεχωριστά.

Ο Τομέας Μελετών Εφαρμογής της  Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί, μέλους του Ομίλου Εταιριών «Σαμαράς και Συνεργάτες, ο οποίος, μόνο την τελευταία τριετία, έχει εκπονήσει περισσότερες από 110 μελέτες εφαρμογής για πληθώρα διαφορετικών κτιριακών εγκαταστάσεων (καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, πρατήρια υγρών καυσίμων, βιομηχανικά κτίρια, κτίρια logistics, κ.α.) και εξωτερικών χώρων, εγγυάται την παροχή ολοκληρωμένων και εξειδικευμένων λύσεων. Η ομάδα των στελεχών μας είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία και διευκρίνιση για τα παραπάνω θέματα με στόχο την υποστήριξη όλων των οικοδομικών έργων.

.

Συντάκτες:

Κώστας Κακαρούδης, Διπλ. Αρχιτέκτονας Μηχανικός, Τομέας Μελετών Εφαρμογής

Δάφνη Παπαεμμανουήλ, Διπλ. Αρχιτέκτονας Μηχανικός, Τομέας Μελετών Εφαρμογής

Τελευταία άρθρα