Ο ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ PROJECT MANAGER

23 Αυγούστου 2019

Η ιδιότητα του επιβλέποντα μηχανικού στην κατασκευαστική βιομηχανία αποτελεί αναμφίβολα ένα σημαντικότατο κρίκο στην αλυσίδα της κατασκευής έργων. Η ιδιότητα αυτή, τα τελευταία χρόνια, συνεχώς εξελίσσεται ενσωματώνοντας περισσότερες αρμοδιότητες κατά την υλοποίηση των έργων, από το στάδιο της μελέτης, της πολεοδομικής αδειοδότησης, της κατασκευής και της λειτουργικής αδειοδότησης, μεταλλάσσοντας ουσιαστικά το ρόλο του επιβλέποντα μηχανικού σε Διαχειριστή του συνολικού έργου.

Συνεπώς, ο επιβλέπων μηχανικός ως υπεύθυνος ενός έργου δεν αρκεί να διαθέτει μόνο τεχνικές δεξιότητες επί του γνωστικού αντικειμένου, αλλά με την ιδιότητα πλέον του Project Manager στα έργα πρέπει να διαθέτει επιπλέον προσόντα όπως ηγετικές ικανότητες, τεχνική αρτιότητα, κριτική σκέψη, διαπραγματευτικές και επικοινωνιακές ικανότητες, δεξιότητα στη διαχείριση του χρόνου, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, ευελιξία, αναλυτική σκέψη, αντοχή και αποφασιστικότητα.

Η διαχείριση και επίβλεψη έργων στη λογική του Project Management δημιουργεί το πλεονέκτημα της καλύτερης οργάνωσης του έργου σε επίπεδο χρόνου, ανθρώπινων πόρων και προϋπολογισμού, της αντιμετώπισης των αλλαγών, της επίλυσης διαφορών και συγκρούσεων, της διαχείρισης του έργου εντός σαφών και προκαθορισμένων ορίων βάσει οδηγιών και κανόνων, της εξασφάλισης ποιοτικότερων αποτελεσμάτων, του εντοπισμού κινδύνων και της άμεσης αντιμετώπισής τους. Η επίβλεψη ενός έργου πλέον μπορεί να αποτελεί μέρος της συνολικής διαδικασίας του Project Management αυτού.

H Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί έχοντας αντιληφθεί τις νέες απαιτήσεις της κατασκευαστικής βιομηχανίας, μεγάλων κυρίως Τεχνικών Έργων, και αξιοποιώντας την πολυετή εμπειρία των στελεχών της σε θέματα αδειοδότησης, μελέτης και επίβλεψης και Διαχείρισης μεγάλων Τεχνικών έργων παρέχει τα τελευταία χρόνια υπηρεσίες Project Management στο πλαίσιο της αποτελεσματικής οργάνωσης των έργων.

Η Διαχείριση κάθε Τεχνικού Έργου από την έμπειρη ομάδα Project Management της Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί αποτελούν μια διαρκή άσκηση ποιότητας που στηρίζεται σε κατάλληλα προετοιμασμένο σχέδιο δράσης, με προμελετημένα στάδια ελέγχου, υλοποίησης και αξιολόγησης καθιστώντας την ομάδα πλήρως προετοιμασμένη για τις συνθήκες που μπορεί να προκύψουν σε κάθε έργο. Τα Τεχνικά έργα που διαχειρίζεται η ομάδα Project Management της Delta Engineering ποικίλουν σε μέγεθος και τεχνικό αντικείμενο συνθέτοντας με τον τρόπο αυτό ένα Projects Portfolio για τη εταιρεία, συνθέτοντας ένα αποδοτικό οδικό χάρτη για την αποτελεσματική διαχείριση ενός έργου και τη δημιουργία των προϋποθέσεων για ποιοτικό αποτέλεσμα και παραγωγή αξίας.

Τα στελέχη της Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί, μέλους του Ομίλου «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία και διευκρίνιση σε θέματα Επίβλεψης, Οργάνωσης και Διαχείρισης Τεχνικών Έργων, εφαρμόζοντας και αξιοποιώντας όλες τις κατάλληλες τεχνικές και πρακτικές στο σχεδιασμό και το Project Management των έργων σας. 

 

Επιμέλεια κειμένου:

Ευαγγελία Καραγεώργου, Διπλ. Πολιτικός Μηχ., & Πάνος Καραδήμος, Διπλ. Πολιτικός Μηχ., MSc

Τομέας Διαχείρισης & Επίβλεψης Τεχνικών Έργων

 

(Πηγή εικόνας:https://www.etd-inc.com/environmental-resource-services/project-management)

Τελευταία άρθρα