Ο ΟΜΙΛΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΤΗN ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ & ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΤΗΣ «ΝΕΑ ΑΚΤΗ ΠΟΡΤΕΣ ΑΕ» ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

8 Ιουνίου 2018

Ο Όμιλος Σαμαράς & Συνεργάτες ανέλαβε την εκπόνηση της Ηλεκτρομηχανολογικής και της Στατικής μελέτης, καθώς και τη διαδικασία πλήρους αδειοδότησης του νέου 5* ξενοδοχείου της εταιρίας «ΝΕΑ ΑΚΤΗ ΠΟΡΤΕΣ ΑΕ» στην Ποτίδαια, της Κασσάνδρας Χαλκιδικής, που αρχίζει να υλοποιείται άμεσα.

Η κατασκευή του ξενοδοχείου, συνολικού ύψους επένδυσης περισσοτέρων από 14 εκατομμύρια ευρώ, αναμένεται να ξεκινήσει εντός του Ιουνίου, με στόχο το ξενοδοχείο να ανοίξει τις πόρτες του την επόμενη θερινή σεζόν, του 2019.

Η έκταση στην οποία θα ανεγερθεί το νέο ξενοδοχείο ανέρχεται σε περίπου 27 στρέμματα και διαθέτει πρόσοψη στη θάλασσα μήκους περί των 250μ. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει συνολικά 300 κλίνες, όπου τα 130 δωμάτια στεγάζονται σε επιμέρους συγκροτήματα, που χωροθετούνται περιμετρικά του κεντρικού κτιρίου.

Μηχανικοί όλων των ειδικοτήτων του Ομίλου Σαμαράς & Συνεργάτες, διαθέτοντας μακροχρόνια εμπειρία στην Αδειοδότηση σύνθετων τεχνικών έργων, ανέλαβαν, οργάνωσαν, συντόνισαν και διεκπεραίωσαν εγκαίρως τη χορήγηση όλων των απαραίτητων εγκρίσεων και αδειών, από τις αρμόδιες υπηρεσίες, για την υλοποίηση του έργου.

Παράλληλα, έμπειροι Πολιτικοί Μηχανικοί και Δομοστατικοί της Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί, μέλος του ομίλου, με την εκπόνηση της Στατικής Μελέτης του έργου, προσδιόρισαν τον φέροντα οργανισμό όλων των επιμέρους κτιριακών εγκαταστάσεων του ξενοδοχείου, καθόρισαν την αντοχή που δύναται να αναπτύξει η ξενοδοχειακή μονάδα έναντι των καταπονήσεων που πρόκειται να δεχτεί στο χρόνο και εξασφάλισαν τη δομική της ασφάλεια.

Τέλος, στα πλαίσια εκπόνησης της Ηλεκτρομηχανολογικής Μελέτης της υπό ανέγερση ξενοδοχειακής μονάδας, ομάδες Ηλεκτρολόγων και Μηχανολόγων Μηχανικών του ομίλου Σαμαράς & Συνεργάτες μελέτησαν την εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών στο σύνολο των Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του έργου, με γνώμονα την απρόσκοπτη και χωρίς προβλήματα εξυπηρέτηση των αναγκών της δραστηριότητας, την ασφάλεια των εγκαταστάσεων, το χαμηλό κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας αυτών, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες και απαιτήσεις λειτουργίας των επιμέρους διαφορετικών δραστηριοτήτων που θα στεγαστούν στο κτίριο (Χώροι Υποδοχής, Εστιατόρια, Παρασκευαστήρια, Γυμναστήριο, Χώροι Διαμονής, Χώροι Εξωτερικών Κολυμβητικών Δεξαμενών κ.τ.λ.).

Ο Όμιλος Σαμαράς & Συνεργάτες, έχοντας στο επίκεντρο των υπηρεσιών του την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων με τη λογική του one stop shop και στο πλαίσιο της διαρκούς κατάρτισης και επιμόρφωσης, είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία και διευκρίνιση για τα παραπάνω θέματα, με στόχο την υποστήριξη κάθε επιχείρησης σε πολεοδομικά και σχεδιαστικά ζητήματα.

Τελευταία άρθρα