Ο όμιλος ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, χορηγός της 2ης Διεθνής Επιχειρηματική Έκθεση του Νομού Σερρών, «SER – EXPO 2016».

Το επιμελητήριο Σερρών, παρά τη δυσμενή πολιτικοοικονομική συγκυρία για τη χώρα Τολμά & Επιχειρεί, πολλαπλώς και με κάθε μέσο, να διαμορφώνει τις προϋποθέσεις εκείνες που θα διασφαλίσουν την βιωσιμότητα των Επιχειρήσεών του. Στα πλαίσια αυτά διοργανώνεται η 2η Διεθνής Επιχειρηματική Έκθεση του Νομού Σερρών, με το διακριτικό τίτλο «SER – EXPO 2016».

Η Διεθνής Επιχειρηματική έκθεση θα πραγματοποιηθεί 24-26 Ιουνίου, στον αύλιο χώρο του Διοικητηρίου της Π.Ε. Σερρών (πρώην Νομαρχία), αξιοποιώντας την θετική εμπειρία της Α΄ Έκθεσης στην οποία συμμετείχαν 120 επιχειρήσεις, επιχειρηματικές αποστολές από τις βαλκανικές χώρες, υπήρξαν συνέργειες και συντονισμός με τις οικονομικές υπηρεσίες του ΥΠΕΞ με την παρουσία εμπορικών ακολούθων. Η Διεθνής Έκθεση συνέβαλε καθοριστικά στην τόνωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας των συμμετεχόντων επιχειρήσεων που κατά κύριο λόγο είναι επιχειρήσεις μεταποίησης εμπορίας και εξαγωγών του αγροδιατροφικού τομέα.

Χορηγός μεταξύ άλλων είναι ο όμιλος ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, με βασικό στόχο την υποστήριξη κάθε αξιόλογης προσπάθειας για την βελτίωση του επιχειρείν του Νομού Σερρών.

Πρόσκληση εγκαινίων
Πρόγραμμα παράλληλων εκδηλώσεων
Έντυπο χορηγών

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.