ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

24 Απριλίου 2019

Η περιβαλλοντική πιστοποίηση κτιρίων και κατασκευών κατακτά όλο και πιο αναγνωρισμένο και ενεργό ρόλο στον τομέα των κατασκευών, του ευρύτερου δομημένου περιβάλλοντος και του τομέα των ακινήτων. Στη χώρα μας η φιλοσοφία της πιστοποίησης των κατασκευών δεν είναι εξίσου διαδεδομένη και εφαρμόσιμη σε σχέση με τις χώρες του εξωτερικού. Σημειώνονται ωστόσο αρκετά – και ενθαρρυντικά θα έλεγε κανείς – βήματα προς αυτήν την κατεύθυνση. Τι ακριβώς όμως είναι η περιβαλλοντική πιστοποίηση κτιρίων και κατασκευών και τι όφελος προσφέρουν τέτοιου είδους πρακτικές;

Πρόκειται ουσιαστικά για την αξιολόγηση ενός κτιρίου και τη βαθμολόγηση αυτού βάσει διαφόρων παραμέτρων, συντελεστών βαρύτητας και χαρακτηριστικών, συνθέτοντας το προφίλ του και κατατάσσοντάς το εν τέλει σε βαθμίδες ενεργειακής και περιβαλλοντικής απόδοσης βάσει διεθνών συστημάτων και προτύπων πιστοποίησης (χαρακτηριστικά: LEED (ΗΠΑ), BREEAM (Αγγλία) και DNGB (Γερμανία) κ.ά.). Η περιβαλλοντική πιστοποίηση εφαρμόζεται τόσο σε νέες κατασκευές όσο και υφιστάμενα κτίρια και εγκαταστάσεις, με τη χρήση αυτών να καλύπτει ένα ευρύτατο φάσμα δραστηριοτήτων: επαγγελματικούς χώρους, χώρους γραφείων και καταστημάτων, κατοικίες, κτίρια υγείας και εκπαίδευσης κ.ά..

Στόχος είναι, μεταξύ άλλων, η μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος του κτιρίου, η βέλτιστη εξοικονόμηση και διαχείριση ενέργειας, ύδατος και φυσικών πόρων, η διαμόρφωση και αναβάθμιση της ποιότητας του εσωτερικού χώρου και η εξασφάλιση της ποιότητας και της βιώσιμης απόδοσης του κτιρίου συνολικά.

Η αξιολόγηση πραγματοποιείται με γνώμονα τη γενικότερη βιωσιμότητα του κτιρίου, την ενεργειακή απόδοση και διαχείριση, την ορθολογική χρήση υδάτων και πόρων, τα χαρακτηριστικά των δομικών υλικών του, τη χρήση, την αλληλεπίδραση του εσωτερικού με το εξωτερικό περιβάλλον. Αξιοσημείωτο είναι ότι η φιλοσοφία της περιβαλλοντικής πιστοποίησης συμβάλλει σε όλες τις φάσεις ζωής ενός κτιρίου, από τη στιγμή της δημιουργίας του και το σχεδιασμό του μέχρι την κατασκευή και τη λειτουργία του.

Τα οφέλη της περιβαλλοντικής πιστοποίησης για ένα κτίριο είναι πολλαπλά και περιέχουν οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές συνιστώσες:

  • Αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου, αναβάθμιση κοινωνικού προφίλ και αναγνωρισιμότητας ακινήτου
  • Μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης, εξοικονόμηση ενεργειακών και φυσικών πόρων και αύξηση της ενεργειακής απόδοσης
  • Μείωση λειτουργικών εξόδων κτιρίου και δραστηριότητας
  • Βελτίωση και αναβάθμιση της διαβίωσης, εξασφαλίζοντας υγιές και ασφαλές εσωτερικό περιβάλλον με αυξημένα επίπεδα θερμικής, οπτικής και ακουστικής άνεσης
  • Αύξηση της παραγωγικότητας των χρηστών.

Τα στελέχη της «Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί», μέλους του Ομίλου «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία και διευκρίνιση για τα ανωτέρω θέματα, εφαρμόζοντας και αξιοποιώντας όλες τις κατάλληλες τεχνικές και πρακτικές στον άξονα της περιβαλλοντικής διαχείρισης και αειφόρου ανάπτυξης των έργων σας.

 

Συντάκτρια:

Αρετή Μπαντή, Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός MSc., Τομέας Τεχνικού Ελέγχου Ακινήτων

[πηγή εικόνας: https://www.commercialcafe.com/blog/top-10-us-states-leed-2018/]

Τελευταία άρθρα