ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΗ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ ΠΛΕΟΝ Η ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΣΕ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΑ ΜΝΗΜΕΙΑ

16 Φεβρουαρίου 2018

Εκδόθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας νέα εγκύκλιος για τη χορήγηση οικοδομικών αδειών δόμησης και την εκτέλεση εργασιών σε διατηρητέα κτίρια και νεώτερα μνημεία. Στόχος είναι η διευκόλυνση των σχετικών διαδικασιών εκ μέρους των υπηρεσιών για την ευκολότερη και άμεση αδειοδότηση.

Επικαλούμενος την υποχρέωση της Πολιτείας για τη διατήρηση και την ανάδειξη των διατηρητέων κτιρίων και των χαρακτηρισμένων ως νεώτερα μνημεία, ο αρμόδιος Υπουργός ζητά από τις Υπηρεσίες Δόμησης και τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής την πλήρη απεμπλοκή των διαδικασιών εκ μέρους των υπηρεσιών για την έκδοση οποιουδήποτε είδους οικοδομικής άδειας σε προστατευμένα κτίρια. Οι αδειοδοτήσεις (οικοδομικές άδειες, εγκρίσεις εργασιών μικρής κλίμακας) αφορούν εργασίες αναστήλωσης, ανακατασκευής, αποκατάστασης και συντήρησης κτιρίου.

Μάλιστα, επισημαίνεται ρητά ότι η απεμπλοκή της αδειοδότησης και η διευκόλυνση των διαδικασιών αφορά σε όλα τα προστατευόμενα κτίρια ανεξαρτήτως θέσης τους. Στην οδηγία συμπεριλαμβάνονται κατά συνέπεια κτίρια που βρίσκονται ακόμη και σε ρυμοτομούμενο τμήμα (εξ ολοκλήρου ή τμηματικά) ή μη οικοδομήσιμη ζώνη (ζώνη παραλίας, δασική έκταση, παραρεμάτια περιοχή κτλ).

Ωστόσο, οι ανωτέρω αδειοδοτήσεις δεν αφορούν τη μεταβολή των πολεοδομικών μεγεθών δόμησης και κάλυψης, παρά μόνο την αύξηση του όγκου σε συγκεκριμένες περιπτώσεις.

Η εν λόγω εγκύκλιος έρχεται να καλύψει κενά και κωλύματα που δημιουργούνται από διαφορετικές ερμηνείες μεταξύ των υπηρεσιών καθώς και ερωτήματα των αρμόδιων υπαλλήλων στο πλαίσιο της εφαρμογής των Ν.4495/2017. Υπενθυμίζεται ότι κατά την εφαρμογή του Ν.4495/2017 που αλλάζει άρδην τον τρόπο έκδοσης οικοδομικών αδειών, πολεοδομικής αδειοδότησης και ελέγχου του δομημένου περιβάλλοντος λόγω απουσίας ενημερώσεων και ερμηνευτικών εγκυκλίων σημειώνονται καθυστερήσεις και παρεμπόδιση στην αδειοδότηση.

Τα στελέχη της «Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί», μέλους του Ομίλου «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», στο πλαίσιο της διαρκούς κατάρτισης και επιμόρφωσής τους, είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία και διευκρίνιση για τα παραπάνω θέματα, εφαρμόζοντας και αξιοποιώντας όλες τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις με στόχο την υποστήριξη κάθε επιχείρησης σε πολεοδομικά ζητήματα.

Τελευταία άρθρα