ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑΜΕΑ / ΕΜΠΟΔΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ

22 Μαρτίου 2019

Σε όλα τα νέα κτίρια εκτός των κτιρίων με χρήση κατοικίας επιβάλλεται από την Νομοθεσία (Ν. 4067/2012, ΦΕΚ 79 Α/9-4-2012: «ΝΕΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ», άρθρο 26) η εξασφάλιση της προσβασιμότητας σε αυτά από άτομα με αναπηρία και εμποδιζόμενα άτομα. Η προσβασιμότητα αφορά στην ασφαλή οριζόντια και κατακόρυφη μετακίνηση τόσο στους εξωτερικούς χώρους των κτιρίων όσο και στους εσωτερικούς. Επιπροσθέτως, στα κτίρια αυτά απαιτείται η χωροθέτηση ενός κατ’ ελάχιστον προσβάσιμου χώρου υγιεινής για κοινόχρηστη χρήση, ανά συγκρότημα χώρων υγιεινής και η διαμόρφωση ποσοστού 5% των απαιτούμενων χώρων στάθμευσης για χρήση αναπηρικών αυτοκινήτων.

Για τον σχεδιασμό κτιρίων προσβάσιμων σε όλους, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψιν οι Οδηγίες Σχεδιασμού με τίτλο «Σχεδιάζοντας για όλους», οι οποίες έχουν εκδοθεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Μεταξύ άλλων, είναι πολύ σημαντικό να επιλεγούν κατάλληλα υλικά σε όλους τους χώρους, όπως για παράδειγμα τα δάπεδα να είναι αντιολισθηρά, ομοιογενή, σταθερά, εύκολα στον καθαρισμό και την συντήρηση, με μικρή αντανακλαστικότητα, χωρίς σημεία ικανά για εκτροπή αμαξιδίων και λοιπών βοηθημάτων, χωρίς αρμούς ικανού μεγέθους ώστε να προκαλούν κραδασμούς στην κίνηση των αμαξιδίων ή ανατροπές κατά το βάδισμα των εμποδιζόμενων ατόμων και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που να προεξέχει ή να βυθίζεται στο δάπεδο περισσότερο από 2 εκ.

Όπως αναφέρεται στο σχετικό άρθρο του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού, και στα υφιστάμενα κτίρια, στα οποία στεγάζονται υπηρεσίες του Δημοσίου, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, κοινωφελείς οργανισμοί, οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκηση πρώτης και δεύτερης βαθμίδας ή στα κτίρια συνάθροισης κοινού, προσωρινής διαμονής, εκπαίδευσης, υγείας και κοινωνικής πρόνοιας, δικαιοσύνης και σωφρονισμού, γραφείων και εμπορίου, βιομηχανίας και βιοτεχνίας, καθώς επίσης και στους χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων και πρατηρίων καυσίμων, θα πρέπει έως το 2020 να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διαμορφώσεις για την οριζόντια και κατακόρυφη αυτόνομη ασφαλή προσπέλαση από άτομα με αναπηρία και εμποδιζόμενα άτομα.

Ειδικά για τα υφιστάμενα κτίρια, επιτρέπεται κατ΄ εξαίρεση η πρόβλεψη ανελκυστήρα με τις ελάχιστες εσωτερικές διαστάσεις θαλάμου που προβλέπει το πρότυπο ΕΛΟΤ – ΕΝ 81-70 για έναν χρήστη αναπηρικού αμαξιδίου  και επίσης επιτρέπεται η κατασκευή ενός μόνο προσβάσιμου χώρου υγιεινής με κοινή χρήση ανδρών / γυναικών.

Άλλες εξαιρέσεις για τα υφιστάμενα κτίρια αφορούν σε χρήσεις εμπορίου και γραφείων με μικτό εμβαδόν μικρότερο των 100 τμ, τα οποία μπορούν να εξαιρεθούν από την υποχρέωση δημιουργίας προσβάσιμων χώρων υγιεινής για το κοινό, καθώς επίσης αφορούν σε κτίρια με συνολικό μικτό εμβαδόν των πάνω από το ισόγειο ορόφων μικρότερο από 200 τ.μ. αλλά ταυτόχρονα και μικτό εμβαδόν κάθε ορόφου μικρότερο των 70 τμ, τα οποία εξαιρούνται από την υποχρέωση κατακόρυφης προσπέλασης στους πάνω από το ισόγειο ορόφους.

Τα στελέχη της «Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί», μέλους του Ομίλου «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», στο πλαίσιο της διαρκούς κατάρτισης και επιμόρφωσής τους, είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία, εφαρμόζοντας και αξιοποιώντας όλες τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις με στόχο την υποστήριξη κάθε επιχείρησης σε πολεοδομικά ζητήματα.

.

Συντάκτρια:

Γωγώ Μανώλα, Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός, Τομέας Μελετών & Αδειοδοτήσεων Ιδιωτικών Έργων

Τελευταία άρθρα