Προσβασιμότητα ΑμΕΑ σε υφιστάμενα κτίρια: τι προβλέπεται για το 2020

17 Ιανουαρίου 2020

Ο Ν.4067/12 (Νέος Οικοδομικός Κανονισμός), όπως ισχύει, έκανε σαφή αναφορά στις ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων και τις προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρούνται τόσο στους χώρους όλων των νέων κτιρίων αλλά και των υφισταμένων (προ της ισχύος του νόμου).

Παράλληλα καθορίστηκε η ημερομηνία βάσει της οποίας τα κτίρια (υφιστάμενα) που δεν θα έχουν προσαρμοστεί και εφαρμόσει τις συγκεκριμένες διατάξεις θα κρίνονται αυθαίρετα. Το χρονικό όριο ολοκλήρωσης των απαραίτητων διαµορφώσεων προσβασιµότητας δόθηκε µέχρι το 2020, ενώ όπως διευκρινίστηκε πρόσφατα από τον κο Οικονόμου, υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καταληκτική ημερομηνία είναι η 31η Δεκεμβρίου 2020.

Το θέμα που προκύπτει, με την εφαρμογή της συγκεκριμένης διάταξης, είναι να κριθούν πολλά από τα υφιστάμενα κτίρια (προ της ισχύος του Ν.4067/12) ως αυθαίρετα. Καθοριστικής σημασίας για το εν λόγω ζήτημα είναι ο προσδιορισμός των κτιρίων και των χώρων που υποχρεούνται να εφαρμόσουν τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4067/12 και εκείνων που εξαιρούνται βάσει προϋποθέσεων.

Πιο συγκεκριμένα, στα υφιστάμενα κτίρια που στεγάζονται υπηρεσίες του Δημοσίου, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του ευρύτερου δημόσιου τομέα, κοινωφελείς οργανισμοί, οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτης και δεύτερης βαθμίδας ή έχουν χρήσεις συνάθροισης κοινού (χώροι συνεδρίων, εκθέσεων, μουσείων, συναυλιών, αθλητικών ή πολιτιστικών συγκεντρώσεων, ναοί, θέατρα/ κινηματογράφοι, εστιατόρια/ ζαχαροπλαστεία/ καφενεία/ κέντρα διασκέδασης, αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, αίθουσες αναμονής επιβατών, τράπεζες/ ανταλλακτήρια κ.λπ.), προσωρινής διαμονής, εκπαίδευσης, υγείας και κοινωνικής πρόνοιας, δικαιοσύνης και σωφρονισμού, γραφείων και εμπορίου, βιομηχανίας και βιοτεχνίας, καθώς επίσης και στους χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων και πρατηρίων καυσίμων επιβάλλεται να γίνουν οι απαραίτητες διαμορφώσεις, ώστε οι λειτουργικοί χώροι τους να είναι προσπελάσιμοι από άτομα με αναπηρία ή εμποδιζόμενα άτομα.

Σύμφωνα δε με δηλώσεις του κου Οικονόμου στις 16 Ιανουαρίου, πρόκειται να δοθεί άμεση προτεραιότητα στην προσβασιμότητα των υφιστάμενων δημόσιων κτιρίων, καθώς «Το ζήτημα προσβασιμότητας στα δημόσια κτήρια είναι τεράστιο και αριθμητικά -αναφορικά με το πλήθος των ακινήτων –  αλλά και ηθικά, λόγω του αναφαίρετου δικαιώματος στην ελεύθερη και απρόσκοπτη πρόσβαση όλων των πολιτών». Άμεσα αναμένεται μάλιστα να υπογραφεί και το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα για τον οδηγό προσαρμογής των δημόσιων κτιρίων.

Υφιστάμενα κτίρια με χρήσεις εμπορίου και γραφείων, καθώς επίσης και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος με ανάπτυγμα τραπεζοκαθισμάτων στον εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο, με μικτό εμβαδόν μικρότερο από 100 τ.μ. (δεν προσµετρώνται τα τ.µ. που δεν υπολογίζονται στον σ.δ) μπορούν υπό προϋποθέσεις να εξαιρεθούν μόνο από την υποχρέωση δημιουργίας προσβάσιμων χώρων υγιεινής για το κοινό,  εφόσον αυτό προκαλεί δυσανάλογη επιβάρυνση στους ιδιοκτήτες τους

Παράλληλα, πρέπει να σημειωθεί πως από τις σχετικές διατάξεις εξαιρούνται τα κτίρια που έχουν μοναδική πρόσβαση σε δρόμο με βαθμίδες ή βρίσκονται σε οικόπεδα στα οποία η ελάχιστη διαφορά στάθμης του φυσικού εδάφους στην οικοδομική γραμμή από την επιφάνεια του πεζοδρομίου είναι μεγαλύτερη από 2,50 μ..

Τέλος, εξαιρούνται επίσης υπό προϋποθέσεις από την υποχρέωση διαμόρφωσης πρόσβασης στους πάνω από το ισόγειο ορόφους ή τους εσωτερικούς εξώστες ή αναβαθμούς κτίρια εφόσον:

α) το εμβαδόν των εσωτερικών εξωστών ή αναβαθμών αποτελεί ποσοστό μέχρι 50% του εμβαδού της κυρίως αίθουσας και όχι περισσότερο των 100 τ.μ. και η χρήση του είναι ίδια με αυτή της κυρίως αίθουσας ή οι εσωτερικοί εξώστες ή αναβαθμοί έχουν βοηθητική χρήση,

β) το συνολικό μικτό εμβαδόν των πάνω από το ισόγειο ορόφων είναι μικρότερο των 200 τ.μ. και

γ) το μικτό εμβαδόν κάθε ορόφου είναι μικρότερο των 70 τ.μ..

Οι διαμορφώσεις που προβλέπονται γίνονται σύμφωνα με τις Οδηγίες Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ενώ επισημαίνεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση των διαμορφώσεων είναι να μη θίγεται ο φέρων οργανισμός του κτιρίου.

Τα στελέχη της «Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί» μέλος του Ομίλου «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», στο πλαίσιο της διαρκούς κατάρτισης και επιμόρφωσής τους  και έχοντας αναλάβει και διεκπεραιώσει πληθώρα αδειοδοτήσεων είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία και διευκρίνιση για τα παραπάνω θέματα, εφαρμόζοντας και αξιοποιώντας όλες τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις με στόχο την υποστήριξη κάθε έργου σε πολεοδομικά και σχεδιαστικά ζητήματα.

.

Συντάκτης: Χρήστος Δρέλιας, Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός Πανεπιστημίου Πατρών | Τμήμα Μελετών και Αδειοδοτήσεων Έργων Εξυπηρέτησης Οχημάτων

Πηγή εικόνας: http://www.odigostoupoliti.eu/

Τελευταία άρθρα