ΠΡΟ ΤΩΝ ΠΥΛΩΝ Η ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ

27 Ιουλίου 2018

Σύμφωνα με το σχέδιο της Υπουργικής Απόφασης του ΥΠΕΝ, που προωθήθηκε προς δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και αναμένεται εντός των ερχόμενων ημερών η έκδοσή της, η έναρξη της λειτουργίας του νέου ηλεκτρονικού συστήματος έκδοσης οικοδομικών αδειών, βρίσκεται προ των πυλών.

Ειδικότερα, το Πληροφοριακό Σύστημα e-Άδειες, όπως θα ονομάζεται, προβλέπεται να τεθεί σε δοκιμαστική λειτουργία την 3η Σεπτεμβρίου 2018 και σε πλήρη λειτουργία την 15η  Οκτωβρίου 2018.

Τονίζεται ότι μέχρι την  15η  Οκτωβρίου 2018, όλες οι αιτήσεις οικοδομικών εργασιών (έκδοση Οικοδομικής Άδειας, Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας, Γνωστοποίηση Εκτέλεσης Πρόσθετων Εργασιών, Αναθεώρησης και Ενημέρωσης Οικοδομικής Άδειας, Έγκρισης Εργασιών Αποπεράτωσης Αυθαίρετων Κατασκευών, Άδειας Κατεδάφισης, Έγκρισης Εκτέλεσης Εργασιών και Προέγκρισης Εκτέλεσης Εργασιών) θα  συνεχίσουν να  υποβάλλονται, κατά τον μέχρι σήμερα τρόπο υποβολής, σε έντυπη μορφή στις αρμόδιες υπηρεσίες και θα διεκπεραιώνονται με τις ισχύουσες, κατά τον χρόνο υποβολής τους, διαδικασίες.

Η πρόσβαση στη διαδικτυακή πύλη του e-Άδειες θα πραγματοποιείται από την ηλεκτρονική διεύθυνση e-adeies.ypen.gr. Χρήστες του συστήματος, με διαβαθμισμένη πρόσβαση και διαφορετικά δικαιώματα χρήσης, θα είναι όλες οι αρμόδιες δημόσιες αρχές, οι εξουσιοδοτημένοι ιδιώτες μηχανικοί ή νομικά πρόσωπα, οι ιδιώτες/ιδιοκτήτες κάθε οικοδομικού έργου, καθώς κα το ενδιαφερόμενο κοινό.

Το Πληροφοριακό Σύστημα e-Άδειες θα αποτελεί ψηφιακή Βάση Δεδομένων των Οικοδομικών Αδειών και θα διαχειρίζεται το σύνολο των εκδιδόμενων διοικητικών πράξεων και το περιεχόμενο των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ενώ θα διαθέτει επίσης και υπηρεσίες εκπαίδευσης και επιστημονικής υποστήριξης των χρηστών.

Τα στελέχη της «Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί», μέλος του Ομίλου «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», στο πλαίσιο της διαρκούς κατάρτισης και επιμόρφωσής τους, είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία και διευκρίνιση για τα παραπάνω θέματα, εφαρμόζοντας και αξιοποιώντας όλες τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις με στόχο την υποστήριξη κάθε επιχείρησης σε πολεοδομικά ζητήματα.

Τελευταία άρθρα