Πώς επηρεάζεται η ανάπτυξη τουριστικών καταλυμάτων με τον πρόσφατο χωροταξικό νόμο

4 Ιανουαρίου 2021

Με τον πρόσφατο  Νόμο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με τίτλο: «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας», εισάγονται, μεταξύ άλλων, σημαντικές αλλαγές αναφορικά με τη δόμηση τουριστικών καταλυμάτων, ενώ παράλληλα θεσπίζονται κριτήρια κτιριοδομικής – πολεοδομικής αναβάθμισης και καθιερώνονται τα Μεικτά Τουριστικά Καταλύματα Μικρής Κλίμακας ως νέα κατηγορία τουριστικών καταλυμάτων.

Παρακάτω παρατίθενται τα βασικότερα σημεία στα οποία εστιάζει ο συγκεκριμένος νόμος, σχετικά με τουριστικές εγκαταστάσεις:

i. ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

 1. Το ελάχιστο εμβαδόν των άρτιων/οικοδομήσιμων γηπέδων κατά κανόνα αυξάνεται σε οκτώ (8) στρέμματα. Εξαίρεση αποτελούν γήπεδα μεταξύ 4 – 8 στρεμμάτων, τα οποία πληρούν ενεργειακά, περιβαλλοντικά ή πολεοδομικά κριτήρια, τα οποία καθορίζονται κατόπιν απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
 2. Για τουριστικές εγκαταστάσεις, πλην οργανωμένων τουριστικών κατασκηνώσεων (camping) και τουριστικών λιμένων, ο συντελεστής δόμησης διαμορφώνεται, αναλόγως του εμβαδού γηπέδου, ως εξής:
  1. Γήπεδα εμβαδού έως πενήντα (50) στρέμματα: 0,18
  1. Γήπεδα εμβαδού μέχρι εκατό (100) στρέμματα: 0,18 για τα πρώτα 50 στρέμματα και 0,15 για το υπόλοιπο της έκτασης
  1. Γήπεδα εμβαδού άνω των εκατό (100) στρεμμάτων: 0,18 για τα πρώτα 50 στρέμματα, 0,15 μέχρι τα 100 στρέμματα και 0,10 για το υπόλοιπο της έκτασης.
 3. Ειδικά για γήπεδα ξενοδοχείων που πληρούν τουλάχιστον τέσσερα (4) από τα Κριτήρια Κτιριοδομικής – Πολεοδομικής Αναβάθμισης, αποδίδεται ενιαίος συντελεστής δόμησης 0,18 επί του συνόλου της έκτασης του γηπέδου.  
 4. Καθορίζεται μέγιστη επιφάνεια δόμησης τουριστικών εγκαταστάσεων στα οκτώ (8) στρέμματα. Είναι δυνατό να δομηθεί επιφάνεια που υπερβαίνει τα 8 στρέμματα εφόσον παραχωρηθεί  τμήμα του γηπέδου στο Δήμο χωρίς αντάλλαγμα και υπό προϋποθέσεις, που αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 34 του εν λόγω Νόμου.
 5. Οι ανωτέρω όροι δόμησης δεν εφαρμόζονται σε περιπτώσεις ΕΣΧΑΔΑ (ν. 3986/2011, άρ. 12) ή ΕΣΧΑΣΕ (ν. 3894/2010, άρ. 24)

ii. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ

 1. Ο συντελεστής δόμησης αυξάνεται σε 0,2 και ειδικά για γήπεδα σε κατοικημένα νησιά (πλην Κρήτης, Κέρκυρας, Ρόδου, Εύβοιας) διαμορφώνεται σε 0,12.
 2. Το ποσοστό των δυνάμενων προς πώληση/εκμίσθωση τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών διαμορφώνεται σε:
  1. 40% της συνολικής επιφάνειας δόμησης, αν ο υλοποιούμενος συντελεστής δόμησης δεν υπερβαίνει το 0,12.
  1. 60% της συνολικής επιφάνειας δόμησης, αν ο υλοποιούμενος συντελεστής δόμησης δεν υπερβαίνει το 0,07.  
 3. Το ελάχιστο εμβαδό των τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών ορίζεται σε εβδομήντα (70) τ.μ. ανά αυτοτελή διηρημένη ιδιοκτησία.

iii. ΜΕΙΚΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ

 1. Είναι δυνατή η ανέγερση ξενοδοχείου (ανεξαρτήτως κατηγορίας αστέρων) σε συνδυασμό με τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες, υπό προϋποθέσεις (δείτε περισσότερα).
 2. Ο συντελεστής δόμησης ορίζεται σε 0,2.

iv. ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΗΣ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ

Για την απόδοση πιο ευνοϊκού συντελεστή δόμησης σε ξενοδοχεία ή Μεικτά Τουριστικά Καταλύματα Μικρής Κλίμακας, ορίζονται τα εξής κριτήρια, ανεξαρτήτως κατηγορίας αστέρων:

 1. Ύπαρξη χώρου στάθμευσης εντός γηπέδου με ελάχιστο αριθμό θέσεων ίσο με τη δυναμικότητα του καταλύματος σε δωμάτια.
 2. Ύπαρξη στεγασμένου χώρου στάθμευσης εντός του καταλύματος με ελάχιστο αριθμό θέσεων ίσο με τα 3/4 της δυναμικότητας σε δωμάτια.
 3. Διαθεσιμότητα μπαλκονιού ή βεράντας για το 50% της δυναμικότητας του καταλύματος.
 4. Ελάχιστο εμβαδό υποδοχής 0,8 τ.μ./κλίνη.
 5. Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων εμβαδού 100 τ.μ. κατ’ ελάχιστο.
 6. Ύπαρξη 1 κοινόχρηστης τουαλέτας επισκεπτών ανά 25 κλίνες.
 7. Ελάχιστο εμβαδόν δωματίου:
  1. Μονόκλινο: 25 τ.μ.
  1. Δίκλινο: 30 τ.μ
  1. Τρίκλινο: 36 τ.μ.
  1. Διαμέρισμα 1 χώρου: 42 τ.μ.
  1. Διαμέρισμα 2 χώρων: 55 τ.μ.
  1. Διαμέρισμα 3 χώρων: 75 τ.μ.
 8. Ύπαρξη τουλάχιστον 2 σουιτών.

v. ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ CAMPING

 1. Αυξάνεται η μέγιστη επιφάνεια δόμησης σε 3.000 τ.μ.
 2. Επιτρέπεται η δημιουργία υπογείων αποκλειστικά για βοηθητικές χρήσεις.

vi. ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Βάσει της παρ. 7 του αρ. 120 του νέου νόμου, πλέον τίθενται συγκεκριμένες προϋποθέσεις, πέραν των επιτρεπόμενων χρήσεων γης, για την αλλαγή χρήσης κτιρίων τουριστικών καταλυμάτων εντός σχεδίου. Πιο συγκεκριμένα:

 • Τα τουριστικά καταλύματα πρέπει να έχουν ανεγερθεί νόμιμα.
 • Έχουν παρέλθει περισσότερα από 20 χρόνια από τη χορήγηση της πρώτης άδειας λειτουργίας.
 • Έχει παρέλθει το χρονικό διάστημα τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων από την υπαγωγή σε διατάξεις αναπτυξιακών νόμων.

Τα στελέχη της «Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί», μέλους του Ομίλου Εταιρειών «Σαμαράς και Συνεργάτες», με άριστη γνώση της πολεοδομικής και τουριστικής νομοθεσίας, καθώς και συσσωρευμένη εμπειρία σε μελέτες και διαχείριση αδειοδότησης τουριστικών καταλυμάτων, βρίσκονται αδιάλειπτα δίπλα στις εξελίξεις και είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία και παροχή προτάσεων και λύσεων για την υλοποίηση της επένδυσής σας.

Συντάκτης: Χρήστος Διάφας | Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός, MSc. | Τμήμα Μελετών και Αδειοδοτήσεων Τουριστικών Καταλυμάτων

Τελευταία άρθρα