ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

12 Σεπτεμβρίου 2019

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το βράδυ της Τετάρτης το – πολυαναμενόμενο – Αναπτυξιακό Πολυνομοσχέδιο, ύστερα από έγκριση που έλαβε από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής, υπό την προεδρία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, στο Υπουργείο Οικονομικών. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σύνθετο νομοσχέδιο, στο οποίο εμπλέκεται πλήθος Υπουργείων, και το οποίο πέρασε από πολυάριθμες μεταβολές πριν καταλήξει στην τελική του μορφή και δημοσιευθεί από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει έως την Τρίτη 17/09, ώρα 20:00. Μέχρι τότε κάθε κοινωνικός εταίρος και κάθε ενδιαφερόμενος καλείται να συμμετάσχει στη δημόσια διαβούλευση, καταθέτοντας τις προτάσεις του για την όποια βελτίωση των διατάξεων του νομοθετήματος.

Βασικοί άξονες νέου νόμου:

 1. Προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύσεων
 2. Έλεγχος Επενδυτικών Σχεδίων και Πιστοποίηση Ολοκλήρωσης και Έναρξης της Παραγωγικής Λειτουργίας Επενδύσεων των ν. 4399/2016, 3908/2011, 3299/2004 και 2601/1998
 3. Δημιουργία ενιαίου ψηφιακού χάρτη προκειμένου να υπάρχει δημόσια και δωρεάν πρόσβαση από το κοινό στα γεωχωρικά δεδομένα
 4. Συγκρότηση Εθνικού Μητρώου Υποδομών, στο οποίο θα περιλαμβάνονται όλες οι υποδομές και τα κτίρια που ανήκουν ή βρίσκονται υπό τη διαχείριση φορέων του δημόσιου τομέα
 5. Διατάξεις βελτίωσης της λειτουργίας των επιχειρηματικών πάρκων
 6. Διατάξεις για την απλοποίηση της αδειοδότησης των βιομηχανικών δραστηριοτήτων
 7. Απλοποίηση του θεσμικού πλαισίου για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας
 8. Διατάξεις για την τροποποίηση ελέγχου και εποπτείας της αγοράς
 9. Διατάξεις σχετικές με την αδειοδότηση και τον έλεγχο κατασκευών κεραιών στην ξηρά
 10. Διατάξεις για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες
 11. Θέσπιση εθνικού προγράμματος απλούστευσης διαδικασιών
 12. Οργανωτικά θέματα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης
 13. Εργασιακά θέματα και ατομικές εργασιακές σχέσεις
 14. Μέτρα για την αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας
 15. Ασφαλιστικές διατάξεις
 16. Διατάξεις σχετικές με παρεμβάσεις στη Δικαιοσύνη
 17. Διατάξεις σχετικά με την απλοποίηση διαδικασιών ΓΕΜΗ
 18. Διατάξεις σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις
 19. Ελληνική εταιρεία επενδύσεων και εξωτερικού εμπορίου Α.Ε. και
 20. Λοιπές διατάξεις

Μπορείτε να δείτε το σχέδιο νόμου εδώ.

Τα στελέχη της «Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί», μέλους του Ομίλου «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», στο πλαίσιο της διαρκούς κατάρτισης και επιμόρφωσής τους, είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία και διευκρίνιση για τα παραπάνω θέματα, εφαρμόζοντας και αξιοποιώντας όλες τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις με στόχο την υποστήριξη κάθε επιχείρησης σε πολεοδομικά και τεχνικά ζητήματα.

Τελευταία άρθρα