ΣΕ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ

3 Σεπτεμβρίου 2018

Σε πιλοτική λειτουργία τέθηκε από σήμερα, 03/09/2018, το σύστημα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων και έκδοσης αδειών, ενώ προβλέπεται να τεθεί σε πλήρη λειτουργία στις 15/10/2018.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του ΤΕΕ σκοπός της πιλοτικής λειτουργίας του συστήματος είναι η εκπαίδευση και εξοικείωση των χρηστών του και η συλλογή εμπειρίας για την βελτίωση και επέκτασή του.

Η λειτουργία του συστήματος είναι δοκιμαστική και για το λόγο αυτό καταχωρίσεις και πράξεις που θα πραγματοποιηθούν μέχρι την πλήρη λειτουργία της εφαρμογής του συστήματος στις 15/10/2018 θα διαγραφούν. Ειδικότερα, μέχρι την 15η  Οκτωβρίου 2018, όλες οι αιτήσεις οικοδομικών εργασιών θα  συνεχίσουν να  υποβάλλονται, κατά τον μέχρι σήμερα τρόπο υποβολής, σε έντυπη μορφή στις αρμόδιες υπηρεσίες και θα διεκπεραιώνονται με τις ισχύουσες, κατά τον χρόνο υποβολής τους, διαδικασίες.

Η διαχείριση της λειτουργίας του νέου ηλεκτρονικού συστήματος έκδοσης οικοδομικών αδειών, θα γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν. 4495/17 και στο σχέδιο της Υπουργικής Απόφασης του ΥΠΕΝ//ΥΠΡΓ/48123/6983/2018 (ΦΕΚ 3136/Β/31-7-2018).

Τέλος, σημειώνεται ότι στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ για τις ηλεκτρονικές άδειες έχουν αναρτηθεί επίσης εγχειρίδια χρήσης μηχανικών και Υπηρεσιών Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.), προς υποστήριξη και ενημέρωση.

http://portal.tee.gr/portal/page/portal/TEE/MyTEE/adeies

Τα στελέχη της «Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί», μέλος του Ομίλου «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», στο πλαίσιο της διαρκούς κατάρτισης και επιμόρφωσής τους, είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία και διευκρίνιση για τα παραπάνω θέματα, εφαρμόζοντας και αξιοποιώντας όλες τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις με στόχο την υποστήριξη κάθε επιχείρησης σε πολεοδομικά ζητήματα.

Τελευταία άρθρα