Σε ΦΕΚ η παράταση ολοκλήρωσης παλαιών και υπαγωγής νέων δηλώσεων τακτοποίησης αυθαίρετων

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ (ΦΕΚ 142Α/23-07-2020 – Ν.4710/20) με αναδρομική ισχύ από 1/7/2020, η παράταση των διαδικασιών που σχετίζονται με την τακτοποίηση αυθαιρέτων, όπου μεταξύ άλλων τροποποιήσεων, αναφέρει τα παρακάτω ενδιαφέροντα σημεία:

Α. Παράταση δυνατότητας υπαγωγής στο Ν.4495/17

Οι προσαυξήσεις είναι οι παρακάτω, για τις υπαγωγές που θα γίνουν:

Από την 30η Σεπτεμβρίου 2020 και μέχρι τις 31 Μαρτίου 2026 η καταχώριση της ταυτότητας του κτιρίου ή της διηρημένης ιδιοκτησίας στο ηλεκτρονικό μητρώο αποτελεί όρο για την επέλευση των συνεπειών της υπαγωγής.

Β. Παράταση δυνατότητας περαίωσης δηλώσεων στο Ν.4178/13

Για τις περιπτώσεις υπαγωγής στο Ν.4178/2013, οι οποίες δεν μεταφέρονται στο Ν.4495/2017 και τις περιπτώσεις υπαγωγής στο Ν.4014/2011 που έχουν μεταφερθεί στο Ν.4178/2013, ο μηχανικός υποχρεούται να ολοκληρώσει την ηλεκτρονική υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών μέχρι:

Αναφέρεται επιπλέον ότι για τις περιπτώσεις υπαγωγής του Ν.3843/2010 (Α΄62) για τις οποίες δεν έχει ολοκληρωθεί η πληρωμή του συνολικού ποσού προστίμου, το υπολειπόμενο ποσό καταβάλλεται εφάπαξ, με χρήση του κωδικού πληρωμής σε τράπεζα που αντιστοιχούσε στην υπαγωγή, μέχρι τις 30.9.2020.

Τα στελέχη της εταιρείας «Delta Engineering» του Ομίλου Εταιρειών «Σαμαράς και Συνεργάτες», με τη χρόνια ενασχόλησή τους με αντίστοιχα έργα έχουν πλέον ασχοληθεί με εκατοντάδες περιπτώσεις αυθαιρέτων κτιριακών εγκαταστάσεων ενώ ειδικεύονται στην τακτοποίηση ειδικών και επαγγελματικών κτιρίων. Η εταιρεία μας είναι στη διάθεσή σας προκειμένου να αναλάβει την τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών με τρόπο ώστε με την ορθή και μεθοδική χρήση των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας να επιτύχει την απομείωση των προστίμων και ταυτόχρονα την εξασφάλιση της εκάστοτε ιδιοκτησίας.

Συντάκτρια: Όλγα Ακτσελή | Διπλ. Αρχιτέκτων Μηχανικός ΑΠΘ, MLa ΑΠΘ | Υπεύθυνη Τμήματος Τακτοποίησης Αυθαίρετων Κατασκευών και Τμήματος Μελετών και Αδειοδοτήσεων Έργων Εξυπηρέτησης Οχημάτων.