ΣΥΝΘΕΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

24 Απριλίου 2019

Τα τελευταία χρόνια, ο τομέας του τουρισμού στην Ελλάδα έχει καταγράψει αξιοσημείωτες αυξητικές τάσεις στις ροές ξένων επισκεπτών, γεγονός που έχει αντίκτυπο – μεταξύ άλλων – και στα έσοδα των τουριστικών επιχειρήσεων. Η ραγδαία αυτή αύξηση έχει προσελκύσει αντίστοιχα έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον από ξένα αλλά και ελληνικά επιχειρηματικά σχήματα. Το ενδιαφέρον αυτό κατά περίπτωση μεταφράζεται σε μεγάλης κλίμακας επιχειρηματικά σχέδια, τα οποία περιλαμβάνουν, εκτός του κλασικού πλέον τύπου resort ξενοδοχείου, πολλαπλές χρήσεις και οικονομικές δραστηριότητες εντός του ίδιου ακινήτου.

Το κατεξοχήν κατάλληλο εργαλείο για την υποδοχή των συγκεκριμένων επενδύσεων είναι το Σύνθετο Τουριστικό Κατάλυμα, ένας σχετικά νέος τύπος κύριου τουριστικού καταλύματος, ο οποίος εισήχθηκε ως όρος στην ελληνική νομοθεσία για πρώτη φορά το 2011, με απώτερο σκοπό τον εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος. Για τον χαρακτηρισμό ως Σύνθετο Τουριστικό Κατάλυμα, πρέπει να συνδυάζονται, εντός του ίδιου ακινήτου, ξενοδοχείο κατηγορίας 5 αστέρων, 1 εγκατάσταση ειδικής τουριστικής υποδομής (όπως εγκαταστάσεις ιαματικού τουρισμού, γήπεδο γκολφ, τουριστικός λιμένας, κέντρο προπονητικού αθλητικού τουρισμού, συνεδριακό κέντρο, ψυχαγωγικό θεματικό πάρκο, κ.ά.) και τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες.

Ορισμένα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που διακρίνουν τη συγκεκριμένη περίπτωση τουριστικού καταλύματος είναι τα εξής:

  1. επιτρέπεται η πώληση ποσοστού έως και 30% της συνολικής δομούμενης επιφάνειας
  2. επιτρέπεται η σύσταση διηρημένων ιδιοκτησιών, οριζοντίων και καθέτων
  3. επιτρέπεται η μακροχρόνια μίσθωση (άνω των 10 ετών)
  4. εκτός της περίπτωσης της εξ υπαρχής ανέγερσης, διατίθεται και η επιλογή μετατροπής υφιστάμενων ξενοδοχείων (υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις) σε Σύνθετα Τουριστικά Καταλύματα.

Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, η διαδικασία αδειοδότησης ενός Σύνθετου Τουριστικού Καταλύματος ενέχει τα παρακάτω βασικά στάδια:

  • Έγκριση δημιουργίας Σύνθετου Τουριστικού Καταλύματος (Κοινή Απόφαση Υπουργών Τουρισμού και Περιβάλλοντος & Ενέργειας)
  • Έγκριση αρχιτεκτονικών μελετών και μελετών διαμόρφωσης υπαίθριων χώρων (Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων του Υπουργείου Τουρισμού)
  • Έκδοση οικοδομικής άδειας (Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων του Υπουργείου Τουρισμού)
  • Έγκριση κανονισμού συνιδιοκτησίας και λειτουργίας Σύνθετου Τουριστικού Καταλύματος (Απόφαση Υπουργού Τουρισμού)
  • Γνωστοποίηση Λειτουργίας Σύνθετου Τουριστικού Καταλύματος.

Τα στελέχη της «Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί», μέλους του Ομίλου «Σαμαράς και Συνεργάτες», με όπλα την άριστη γνώση της ξενοδοχειακής και πολεοδομικής νομοθεσίας, καθώς και τη μεγάλη εμπειρία στις μελέτες και τη διαχείριση αδειοδότησης τουριστικών καταλυμάτων, είναι σε θέση να συμβάλουν τεκμηριωμένα στη λήψη σχετικών επενδυτικών αποφάσεων και να υποστηρίξουν τους φορείς υλοποίησης σε όλα τα στάδια ανάπτυξης του Σύνθετου Τουριστικού Καταλύματος, σε επίπεδο μελετών, διαχείρισης αδειοδοτήσεων και τεχνικών συμβουλευτικών υπηρεσιών και βρίσκονται στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση για τα παραπάνω θέματα.

.

Συντάκτης:

Χρήστος Διάφας, Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός MSc., Τομέας Μελετών & Αδειοδοτήσεων Τουριστικών Καταλυμάτων

Τελευταία άρθρα