ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

26 Ιουλίου 2019

Η θερμοπρόσοψη αποτελεί το σύστημα της ενιαίας εξωτερικής μόνωσης του κελύφους του κτιρίου, χωρίς να διακόπτεται στα σημεία συναρμογής διαφορετικών υλικών. Στην Αμερική και την Ευρώπη εφαρμόζεται εδώ και αρκετές δεκαετίες, αλλά στην Ελλάδα άρχισε να εφαρμόζεται κατά κύριο λόγο, μετά την νομοθέτηση του ΚΕΝΑΚ και των πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης. Υπάρχουν τρεις βασικές κατηγορίες συστημάτων θερμοπρόσοψης:

 • με Εξηλασμένη Πολυστερίνη (XPS),
 • με Διογκωμένη Πολυστερίνη (EPS) και
 • με πετροβάμβακα.

Τα οφέλη της μόνωσης με θερμοπρόσοψη συγκριτικά με τους συμβατικούς τρόπους μόνωσης των ανεξάρτητων δομικών υλικών  είναι τα εξής:

 • Ελαχιστοποίηση των θερμογεφυρών
 • Αποφυγή της συμπύκνωσης υδρατμών και μείωση της πιθανής εμφάνισης μούχλας
 • Ελαχιστοποίηση της πιθανότητας εμφάνισης ρωγμών
 • Αύξηση της θερμοχωρητικότητας των τοίχων
 • Κέρδος εσωτερικού δομημένου χώρου
 • Δυνατότητα μόνωσης υφιστάμενων κτιρίων και ενεργειακή αναβάθμιση αυτών
 • Εξοικονόμηση χρόνου στην κατασκευή

Εντούτοις, υπάρχουν και κάποια μειονεκτήματα όπως:

 • Αδυναμία χρήσης θερμοπρόσοψης σε κτίρια με ιδιαίτερα μορφολογικά χαρακτηριστικά και ογκοπλασία (π.χ. διατηρητέα κτίρια)
 • Δυσκολία στην επισκευή των βλαβών και την αποκατάσταση της όψης.

Συγκρινόμενα μεταξύ τους, τα τρία διαφορετικά συστήματα θερμοπρόσοψης παρουσιάζουν κάποιες διαφοροποιήσεις. Η εξηλασμένη και η διογκωμένη πολυστερίνη αποτελούν παράγωγα πετρελαίου, οπότε μειονεκτούν σε θέματα πυρασφάλειας. Αντίθετα, ο πετροβάμβακας εξασφαλίζει άριστη πυροπροστασία, γεγονός εξαιρετικής σημασίας βάσει των απαιτήσεων του νέου κανονισμού πυροπροστασίας σε σχέση με τη θέση ενός κτιρίου με τα γειτονικά του κτίρια.

Επίσης, ο πετροβάμβακας  παρέχει υψηλή ηχοπροστασία και υψηλή διαπνοή του τοίχου.

Κοστολογικά ο πετροβάμβακας είναι ακριβότερος και οικονομικότερη λύση αποτελεί η διογκωμένη πολυστερίνη, παρά τη μείωση της τιμής της εξηλασμένης πολυστερίνη λόγω της μείωσης της ζήτησης στον τομέα της κατασκευής τα τελευταία χρόνια. Έχει τεκμηριωθεί πως λόγω της δομής της, η εξηλασμένη πολυστερίνη χάνει μακροπρόθεσμα την απόδοση του συντελεστή θερμοπερατότητας (λ), με αποτέλεσμα να υστερεί σε σχέση με την διογκωμένη η οποία έχει ούτως η άλλως ευνοϊκότερο, χαμηλότερο συντελεστής θερμοπερατότητας.

Η επιλογή της τοποθέτησης XPS ή EPS απαιτεί την προμήθεια ολοκληρωμένων πιστοποιημένων συστημάτων, τα οποία ικανοποιούν όλες τις ιδιαίτερες απαιτήσεις, όπως ειδικά βύσματα, αντιβανδαλιστική ζώνη για τις πιο τρωτές περιοχές του κελύφους κ.λπ.

 

Τα στελέχη της «Delta Engineering -Σύμβουλοι Μηχανικοί», μέλος του Ομίλου «Σαμαράς και Συνεργάτες», βρίσκονται στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση για τα παραπάνω θέματα, εφαρμόζοντας και αξιοποιώντας όλες τις κατάλληλες τεχνικές και πρακτικές στον άξονα της αειφόρου ανάπτυξης των έργων.

 

Επιμέλεια Κειμένου:

Νιόβη Καραμήτρου, Διπλ. Αρχιτέκτων Μηχανικός, Τομέας Μελετών Εφαρμογής Τεχνικών Έργων

 

(πηγή: http://library.tee.gr/digital/m2316/m2316_papadopoulos2.pdf)

(πηγή εικόνας: https://www.zukunft-fassade.de/de/zukunft-fassade/fassadendaemmung/stotherm/stotherm-vario/)

Τελευταία άρθρα