ΣΧΟΛΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ – μέρος Α

18 Ιανουαρίου 2019

‘’Το σχολείο είναι ο μικρόκοσμος της πόλης’’ Herman Hertzberger.

Στη σημερινή διαπολιτισμική κοινωνία που ζούμε, η αντίληψη και οι στόχοι που πρέπει να υπηρετήσει το σύγχρονο, το ανοιχτό, το πολυπολιτισμικό σχολείο, με την πληθώρα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων σχετίζονται απόλυτα με την αρχιτεκτονική των σχολικών κτιρίων.

Αυτό που πρέπει να χαρακτηρίζει ένα σχολικό κτίριο είναι η λειτουργικότητα, η οποία επιτυγχάνεται μέσα από τις βιοκλιματικές αρχές σχεδιασμού, τη διαχείριση του πρασίνου και τη μελέτη δυνατοτήτων αξιοποίησης του ανάγλυφου, τη διαχείριση του φωτός μέσα από μεγάλα και επιμήκη ανοίγματα, και  τη δημιουργία ευέλικτων χώρων, όχι απαραίτητα σε συμμετρική διάταξη και με μνημειακότητα, αλλά και μέσα από την πολυπλοκότητα, τη διάρθρωση και την εναλλαγή κλειστών και ανοικτών χώρων, χώρων διδασκαλίας και αυλισμού (παιχνιδότοπων, κήπων, χώρων ανάπαυσης, ομαδικών παιχνιδιών και φυσικής αγωγής, υπαίθριων χώρων εκδηλώσεων, κτλ.).

Ο αρχιτέκτονας οφείλει να κάνει μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση του σχολικού χώρου, μελετώντας τον αρχικά από θεωρητική άποψη, ως ένα πεδίο αλληλεπίδρασης ανάμεσα στο μαθητή και την εκπαίδευση, το οποίο μπορεί να διευκολύνει ή, αντίθετα, να επιβραδύνει την πορεία του παιδιού προς την ωρίμανση και τη γνώση, και στη συνέχεια, μελετώντας το άμεσο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, να ‘’κατασκευάσει’’ ένα χώρο με ταυτότητα, συμβάλλοντας  καθοριστικά στην ανάπτυξη του παιδιού.

Η Delta Engineering, εκτιμώντας και αξιοποιώντας όλα τα δεδομένα του εκάστοτε ακινήτου και τις ισχύουσες νομοθεσίες και προδιαγραφές σχολικών κτιρίων, δημιουργεί χώρους εκπαίδευσης σε εναρμόνιση με το περιβάλλον και ενισχύοντας πάντα τις εκπαιδευτικές μεθόδους.

Οι αρχιτέκτονες της Delta Engineering με ανθρωποκεντρική και μαθητοκεντρική προσέγγιση στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό προτείνουν χώρους διδασκαλίας με προσωπικότητα, χώρους οικείους και ευέλικτους που θα εξυπηρετούν βιωματικές εκπαιδευτικές διαδικασίες και θα ενθαρρύνουν σενάρια μετάβασης σε μελλοντικές καταστάσεις πραγμάτων.

*Η φωτογραφία του τίτλου αποτελεί πρόταση διαμόρφωσης όψης σχολικού συγκροτήματος στη Θεσσαλονίκη.

.

Συντάκτρια:

Φιλιώ Κεσκίνη, Αρχιτέκτων, Τομέας  Μελετών & Αδειοδοτήσεων Ιδιωτικών Έργων

Τελευταία άρθρα