ΣΧΟΛΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ – μέρος Β

18 Ιανουαρίου 2019

Με το πέρασμα του χρόνου, στο φάσμα του τελευταίου αιώνα, ο εκτός της σχολικής αίθουσας χώρος κερδίζει έδαφος. Ακόμα και τα όρια της σχολικής αίθουσας επανεκτιμώνται, γιατί ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός βρίσκεται σε διαρκή διάλογο με προωθημένα παιδαγωγικά συστήματα. Η έννοια της εκπαίδευσης ορίζεται εκ νέου, ομοίως και τα παιδαγωγικά εργαλεία. Ανάλογα επανακαθορίζεται και χώρος όπου αυτή μπορεί να συμβεί.

Τι αλλαγές συμβαίνουν στο ενδιάμεσο της σχολικής αίθουσας και του εκτός αυτής χώρου;

Συνοπτικές, εικονογραφημένες απαντήσεις στο tableau του τίτλου…

 .

Συντάκτρια:

Δέσποινα Παυλοπούλου, Αρχιτέκτων, Τομέας  Μελετών & Αδειοδοτήσεων Δημοσίων Έργων

Τελευταία άρθρα